Medisinsk avdeling, Kirkenes

Medisinsk avdeling har et tilbud til hjerte-, lunge-, nyre- og kreftpasienter. Avdelingen inkluderer også medisinsk poliklinikk, hud-, kreft- og lungeenhet.

Les mer om Medisinsk avdeling, Kirkenes

Medisinsk avdeling, Kirkenes

Portrettfoto av Caro Mortensen
Avdelingsleder Carlo Mortensen

Medisinsk avdeling består av medisinsk sengepost inkludert dialyse og medisinsk poliklinikk inkludert generell indremedisinsk enhet, mage/tarmenhet, reuma, hud-, kreft-, hjerte- og lungeenhet, samt ambulerende spesialister.

Vi har spesialister innen følgende fagområder

  • indremedisin
  • gastroenterologi
  • lungesykdommer
  • kardiologi
  • nefrologi

Avdelingen omfatter også en slagenhet med tverrfaglig tilbud til slagpasienter.

Vi har egen sekretærtjeneste som ivaretar alt vedrørende pasientinnkalling, koordinering og skrivearbeid. De ansatte i sekretærtjenesten består  både av helsesekretærer og sykepleiere og betjener skrankefunksjonen både på poliklinikk og sengepost.

Pasientguider

Kontakt

Oppmøtested
Medisinsk avdeling ligger i 2. etasje. Medisinsk sengepost er i fløy S og medisinsk poliklinikk i fløy Ø
Postadresse

Finnmarkssykehuset
Kirkenes sykehus
Medisinsk avdeling
Dr. Palmstrøms vei 15
9900 Kirkenes

Kirkenes sykehus
Besøksadresse
Dr. Palmstrøms vei 15(Google maps)
9915 Kirkenes
Besøkstider
Akuttmottaket er døgnåpent
Telefon
78973000

Busstider Kirkenes sentrum

Busstider Kirkenes sykehus

Parkering

​Det er gratis parkering for pasienter og besøkende rett utenfor hovedinngangen til sykehuset.

Pasientreiser

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Reisemuligheter til og fra Kirkenes sykehus

Praktisk informasjon

Apotek

​Det finnes to apotek i Kirkenes sentrum, og ett i Kirkenes Handelspark.

Kiosk / kafé / venterom

Det er kiosk i hovedvestibylen på sykehuset. Her får du kjøpt lunsjmat og vanlige kioskvarer, og det finnes kafébord og stoler der du kan sitte og spise, drikke en kopp kaffe eller lese aviser.

Åpningstider

07:00 – 19:30   mandag – fredag

Oversiktskart

 

Resepsjon

​Det er resepsjon rett innenfor hovedinngangen.

Åpningstider i skranken

mandag, onsdag og fredag
08:15 – 15:15

tirsdag og torsdag
09:00 – 15:15 

Røyking forbudt

​Det finnes en røykebu til høyre ut fra hovedinngangen til sykehuset.

Elllers er det røyking forbudt på hele området, ute og inne.

Trådløst nettverk

Du kan koble deg på trådløst nettverk på alle Finnmarkssykehusets behandlingssteder.

Nettverksnavn: HN-GJEST

Du trenger ikke oppgi passord

Venterom

​Det er mange gode venterom på avdelingene. Spør personalet om det nærmeste

Akutt leukemi (blodkreft) | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/akutt-leukemi-blodkreft-kirkenesAkutt leukemi (blodkreft) | KirkenesALeukemiija (Varraborasdávda), fáhkkaAkutt leukemiAkutt leukemiAkutt leukemi
Allergitest (prikktest) | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/allergitest-prikktest-kirkenesAllergitest (prikktest) | KirkenesAAllergi - prikktestAllergi - prikktestAllergi - prikktestAllergi - prikktest
Allergiutredning hos hudspesialist, voksne | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/allergiutredning-hos-hudspesialist-voksne-kirkenesAllergiutredning hos hudspesialist, voksne | KirkenesAAllergi - iutredning hos hudspesialist, voksneAllergi - iutredning hos hudspesialist, voksneAllergi - iutredning hos hudspesialist, voksneAllergi - iutredning hos hudspesialist, voksne
Allergiutredning hos lungespesialist, voksne | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/allergiutredning-hos-lungespesialist-voksne-kirkenesAllergiutredning hos lungespesialist, voksne | KirkenesAAllergi - utredning hos lungespesialist, voksneAllergi - utredning hos lungespesialist, voksneAllergi - utredning hos lungespesialist, voksneAllergi - utredning hos lungespesialist, voksne
Antiepileptisk behandling | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/antiepileptisk-behandling-kirkenesAntiepileptisk behandling | KirkenesAAntiepileptisk behandlingAntiepileptisk behandlingAntiepileptisk behandlingAntiepileptisk behandling
Arbeids-EKG | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/arbeids-ekg-kirkenesArbeids-EKG | KirkenesAArbeids-EKGArbeids-EKGArbeids-EKGArbeids-EKG
Arteriell blodgass | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/arteriell-blodgass-kirkenesArteriell blodgass | KirkenesAArteriell blodgassArteriell blodgassArteriell blodgassArteriell blodgass
Benmargskreft (myelomatose) | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/benmargskreft-myelomatose-kirkenesBenmargskreft (myelomatose) | KirkenesBAđadákteborasdávdaBenmargskreft (myelomatose)Benmargskreft (myelomatose)Benmargskreft (myelomatose)
Benmargskreft (myelomatose)-benmargsprøve | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/benmargskreft-myelomatose-benmargsprove-kirkenesBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøve | KirkenesBBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøveBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøveBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøveBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøve
Blodtrykksbehandling ved hjerneslag | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/blodtrykksbehandling-ved-hjerneslag-kirkenesBlodtrykksbehandling ved hjerneslag | KirkenesBBlodtrykksbehandling ved hjerneslagBlodtrykksbehandling ved hjerneslagBlodtrykksbehandling ved hjerneslagBlodtrykksbehandling ved hjerneslag
Bronkoskopihttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/bronkoskopiBronkoskopiBBronkoskopiBronkoskopiBronkoskopiBronkoskopi
Cellegiftbehandling | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/cellegiftbehandling-kirkenesCellegiftbehandling | KirkenesCCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCellegiftbehandling
Cystoskopi - undersøkelse av urinblæren og urinrøret | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/cystoskopi-undersokelse-av-urinbleren-og-urinroret-kirkenesCystoskopi - undersøkelse av urinblæren og urinrøret | KirkenesCCystoskopiCystoskopiCystoskopiCystoskopi
DD-behandling | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/dd-behandling-kirkenesDD-behandling | KirkenesDDD-behandling (Dermovat med Duoderm)DD-behandling (Dermovat med Duoderm)DD-behandling (Dermovat med Duoderm)DD-behandling (Dermovat med Duoderm)
Diabetes type 1 | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/diabetes-type-1-kirkenesDiabetes type 1 | KirkenesDDiabetes type 1Diabetes type 1Diabetes type 1Diabetes type 1
Diabetes type 2 | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/diabetes-type-2-hammerfestDiabetes type 2 | HammerfestDDiabetes type 2Diabetes type 2Diabetes type 2Diabetes type 2
Diabetes type 2 | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/diabetes-type-2-kirkenesDiabetes type 2 | KirkenesDDiabetes type 2Diabetes type 2Diabetes type 2Diabetes type 2
EEG – Elektroencefalografi, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/eeg-elektroencefalografi-kirkenesEEG – Elektroencefalografi, KirkenesEEEGEEGEEGEEG
EKG – Elektrokardiografi | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/ekg-elektrokardiografi-kirkenesEKG – Elektrokardiografi | KirkenesEEKGEKGEKGEKG
Fotodynamisk behandling av hud |Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/fotodynamisk-behandling-av-hud-kirkenesFotodynamisk behandling av hud |KirkenesFFotodynámalaš liikedikšunFotodynamisk behandlingFotodynamisk behandlingFotodynamisk behandling
Frysebehandling av hud | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/frysebehandling-av-hud-kirkenesFrysebehandling av hud | KirkenesFJiekŋadikšun liikkisFrysebehandling av hudFrysebehandling av hudFrysebehandling av hud
Gangtest | med.pol. Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/gangtest-medpol-kirkenesGangtest | med.pol. KirkenesGGangtestGangtestGangtestGangtest
Gastroskopi | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/gastroskopi-kirkenesGastroskopi | KirkenesGGastroskopiGastroskopiGastroskopiGastroskopi
Hemodialyse | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/hemodialyse-kirkenesHemodialyse | KirkenesHHemodialyseHemodialyseHemodialyseHemodialyse
Infliximab-behandling | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/infliximab-behandling-kirkenesInfliximab-behandling | KirkenesIInfliximab-behandlingInfliximab-behandlingInfliximab-behandlingInfliximab-behandling
Insulinbehandling hos voksne | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/insulinbehandling-hos-voksne-kirkenesInsulinbehandling hos voksne | KirkenesIInsulinbehandlingInsulinbehandlingInsulinbehandlingInsulinbehandling
Kaliumpermanganatbad eller omslag, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kaliumpermanganatbad-eller-omslag-kirkenesKaliumpermanganatbad eller omslag, KirkenesKKaliumpermaganatbad eller omslag (KP-behandling)Kaliumpermaganatbad eller omslag (KP-behandling)Kaliumpermaganatbad eller omslag (KP-behandling)Kaliumpermaganatbad eller omslag (KP-behandling)
Klinisk nevrologisk undersøkelse | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/klinisk-nevrologisk-undersokelse-kirkenesKlinisk nevrologisk undersøkelse | KirkenesKKlinisk nevrologisk undersøkelseKlinisk nevrologisk undersøkelseKlinisk nevrologisk undersøkelseKlinisk nevrologisk undersøkelse
Koloskopi | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/koloskopi-kirkenesKoloskopi | KirkenesKKoloskopiKoloskopiKoloskopiKoloskopi
Kols | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kols-kirkenesKols | KirkenesKKolsKolsKolsKols
Kreft – diagnostisk forløp| Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kreft-diagnostisk-forlop-kirkenesKreft – diagnostisk forløp| KirkenesKDiagnosalaš geavat - borasdávddaKreft - diagnostisk forløpKreft - diagnostisk forløpKreft - diagnostisk forløp
Kronisk lymfatisk leukemi (blodkreft) | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kronisk-lymfatisk-leukemi-blodkreft-kirkenesKronisk lymfatisk leukemi (blodkreft) | KirkenesKLeukemiija (Varraborasdávda), kronalaš lymfatalašKronisk lymfatisk leukemiKronisk lymfatisk leukemiKronisk lymfatisk leukemi
Leddpunksjon | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/leddpunksjon-kirkenesLeddpunksjon | KirkenesLLeddpunksjon - voksneLeddpunksjon - voksneLeddpunksjon - voksneLeddpunksjon - voksne
Lungekreft | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/lungekreft-kirkenesLungekreft | KirkenesLGeahpesborasdávdaLungekreftLungekreftLungekreft
Lymfekreft | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/lymfekreft-kirkenesLymfekreft | KirkenesLLymfaborasdávdaLymfekreftLymfekreftLymfekreft
Lysbehandling - generell informasjon | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/lysbehandling-generell-informasjon-kirkenesLysbehandling - generell informasjon | KirkenesLLysbehandlingLysbehandlingLysbehandlingLysbehandling
Mage-tarm utredning hos gastroenterolog | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/mage-tarm-utredning-hos-gastroenterolog-kirkenesMage-tarm utredning hos gastroenterolog | KirkenesMMage-tarm utredning, undersøkelse hos gastroenterologMage-tarm utredning, undersøkelse hos gastroenterologMage-tarm utredning, undersøkelse hos gastroenterologMage-tarm utredning, undersøkelse hos gastroenterolog
Nevroendokrine svulster | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/nevroendokrine-svulster-kirkenesNevroendokrine svulster | KirkenesNNevroendokrina šattolmasatNevroendokrine svulsterNevroendokrine svulsterNevroendokrine svulster
Oksygenbehandling ved klasehodepine | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/oksygenbehandling-ved-klasehodepine-kirkenesOksygenbehandling ved klasehodepine | KirkenesOOksygenbehandling ved klasehodepineOksygenbehandling ved klasehodepineOksygenbehandling ved klasehodepineOksygenbehandling ved klasehodepine
Psoriasis - skjellfjerning | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/psoriasis-skjellfjerning-kirkenesPsoriasis - skjellfjerning | KirkenesPPsoriasis - skjellfjerningPsoriasis - skjellfjerningPsoriasis - skjellfjerningPsoriasis - skjellfjerning
PUVA-behandling | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/puva-behandling-kirkenesPUVA-behandling | KirkenesPPUVA-dikšuPUVA-behandlingPUVA-behandlingPUVA-behandling
Rektoskopi | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/rektoskopi-kirkenesRektoskopi | KirkenesRRektoskopiRektoskopiRektoskopiRektoskopi
Skopiundersøkelse med biopsi | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/skopiundersokelse-med-biopsi-kirkenesSkopiundersøkelse med biopsi | KirkenesSSkopiundersøkelse med biopsiSkopiundersøkelse med biopsiSkopiundersøkelse med biopsiSkopiundersøkelse med biopsi
Spinalpunksjon | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/seksjon-behandling/Sider/Spinalpunksjon-Kirkenes.aspxSpinalpunksjon | KirkenesSSpinalpunksjonSpinalpunksjonSpinalpunksjonSpinalpunksjon
Spirometri | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/spirometri-kirkenesSpirometri | KirkenesSSpirometriSpirometriSpirometriSpirometri
Søvnundersøkelse - Polysomnografi med innsovningstesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/sovnundersokelse-polysomnografi-med-innsovningstestSøvnundersøkelse - Polysomnografi med innsovningstestSSøvnundersøkelse - Polysomnigrafi med innsovningstestSøvnundersøkelse - Polysomnigrafi med innsovningstestSøvnundersøkelse - Polysomnigrafi med innsovningstestSøvnundersøkelse - Polysomnigrafi med innsovningstest
Ultralyd av hjertet | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/ultralyd-av-hjertet-kirkenesUltralyd av hjertet | KirkenesUEkkokardiografiUltralyd av hjertetUltralyd av hjertetEkkokardiografi
Utredning hudsykdommer | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/utredning-hudsykdommer-kirkenesUtredning hudsykdommer | KirkenesUUtredning hudsykdommerUtredning hudsykdommerUtredning hudsykdommerUtredning hudsykdommer

Medisinsk poliklinikk, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/medisinsk-avdeling-kirkenes/medisinsk-poliklinikk-kirkenesMedisinsk poliklinikk, Kirkenes
Medisinsk sengepost, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/medisinsk-avdeling-kirkenes/medisinsk-sengepost-kirkenesMedisinsk sengepost, Kirkenes

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.