Medisinsk avdeling, Kirkenes

Medisinsk avdeling har et tilbud til hjerte-, lunge-, nyre- og kreftpasienter. På det nye sykehuset er alle poliklinikker og dagbehandling samlokalisert og organisert under medisinsk avdeling. Avdelingen inkluderer også hud-, kreft- og lungeenhet, gastroenterologi, geriatri,  dialyse og generell indremedisin, samt diabetes.

 


Les mer om Medisinsk avdeling, Kirkenes

Medisinsk avdeling, Kirkenes

Portrettfoto av Caro Mortensen
Avdelingsleder Carlo Mortensen

Medisinsk avdeling består av medisinsk sengepost inkludert dialyse og medisinsk poliklinikk inkludert generell indremedisinsk enhet, mage/tarmenhet, reuma, hud-, kreft-, hjerte- og lungeenhet, samt ambulerende spesialister.

Vi har spesialister innen følgende fagområder

 • indremedisin
 • gastroenterologi
 • lungesykdommer
 • kardiologi
 • nefrologi

Avdelingen omfatter også en slagenhet med tverrfaglig tilbud til slagpasienter.

Vi har egen sekretærtjeneste som ivaretar alt vedrørende pasientinnkalling, koordinering og skrivearbeid. De ansatte i sekretærtjenesten består  både av helsesekretærer og sykepleiere og betjener skrankefunksjonen både på poliklinikk og sengepost.

Pasientguider

Kontakt

Oppmøtested
Medisinsk poliklinikk og sengetun. 
Postadresse

Finnmarkssykehuset
Kirkenes sykehus
Medisinsk avdeling
PB 410
9915 Kirkenes

Kirkenes sykehus
Besøksadresse
Skytterhusveien 2(Google maps)
9900 Kirkenes
Besøkstider
mandag - søndag 08.00-20.00
Akuttmottaket er døgnåpent
Telefon
78975000

Busstider Kirkenes sentrum

Busstider Kirkenes sykehus

Parkering

​Kirkenes sykehus har 205 parkeringsplasser til besøkende og ansatte. 5 av disse er HC parkering nær hovedinngangen og ved akuttmottaket. Parkeringsplassene finner du med en gang du kjører inn til sykehuset, før hovedinngangen. 

Pasientreiser

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Reisemuligheter til og fra Kirkenes sykehus

Praktisk informasjon

Apotek

​Det finnes to apotek i Kirkenes sentrum, og ett i Kirkenes Handelspark.

Kiosk / kafé / venterom

Det er kiosk i hovedvestibylen på sykehuset. Her får du kjøpt lunsjmat og vanlige kioskvarer, og det finnes kafébord og stoler der du kan sitte og spise, drikke en kopp kaffe eller lese aviser.

Åpningstider

10:30 – 15:30   mandag – fredag

Livssynsnøytralt seremonirom

I første etasje, nede ved personalinngangen, finner du sykehusets livssynsnøytrale seremonirom. Dette rommet kan benyttes av pasienter, pårørende og ansatte, uavhengig av tro eller livssyn. Her er du alltid velkommen til å finne ro til ettertanke. Kapellet er åpent for alle. Oversiktskart

 


Presteberedskap

Bakvaktsordning – tilkalling av prest

Prestetjenesten i Sør-Varanger har en bakvaktsordning hvor ansatte på Kirkenes sykehus kan ringe prest i tilfelle pasienter eller pårørende ønsker å komme i kontakt med de.   

Eksempler på hva prestetjenesten kan tilby:

 • Sjelesorg og samtale
 • Nattverd
 • Dåp
 • I tillegg til egne liturgier/bønner ved livets slutt.

Det gjøres avtale med presten på telefon om hvor og når vedkommende skal komme. Som et utgangspunkt vil vi komme til sykehuset så raskt det praktisk lar seg gjøre. Uoppsettelige tjenester vil alltid ha høy prioritert.

Telefonnummeret som skal benyttes:

78 97 75 70 (menighetskontoret og kan benyttes i arbeidstida - kl 09.00-15.00)

41 37 42 34 (direkte til prest) 


Resepsjon

Informasjonsskranken er til høyre når du kommer inn hovedinngangen.

Åpningstider i skranken

mandag, onsdag og fredag
08:00 – 17:00

Røyking forbudt

Det er røyking forbudt på hele området, bort sett fra ved oppmerkede plasser. 

Trådløst nettverk

Du kan koble deg på trådløst nettverk på alle Finnmarkssykehusets behandlingssteder.

Nettverksnavn: HN-GJEST

Du trenger ikke oppgi passord

Venterom

​Det er mange gode venteområder på avdelingene. Spør personalet om det nærmeste.

Akutt leukemi (blodkreft) | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/akutt-leukemi-blodkreft-kirkenesAkutt leukemi (blodkreft) | KirkenesALeukemiija (Varraborasdávda), fáhkkaAkutt leukemiAkutt leukemiAkutt leukemiEMPTY
Allergiutredning hos hudspesialist, voksne | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/allergiutredning-hos-hudspesialist-voksne-kirkenesAllergiutredning hos hudspesialist, voksne | KirkenesAAllergi - iutredning hos hudspesialist, voksneAllergi - iutredning hos hudspesialist, voksneAllergi - iutredning hos hudspesialist, voksneAllergi - iutredning hos hudspesialist, voksneEMPTY
Allergiutredning hos lungespesialist, voksne | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/allergiutredning-hos-lungespesialist-voksne-kirkenesAllergiutredning hos lungespesialist, voksne | KirkenesAAllergi - utredning hos lungespesialist, voksneAllergi - utredning hos lungespesialist, voksneAllergi - utredning hos lungespesialist, voksneAllergi - utredning hos lungespesialist, voksneEMPTY
Antiepileptisk behandling | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/antiepileptisk-behandling-kirkenesAntiepileptisk behandling | KirkenesAAntiepileptisk behandlingAntiepileptisk behandlingAntiepileptisk behandlingAntiepileptisk behandlingEMPTY
Arbeids-EKG | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/arbeids-ekg-kirkenesArbeids-EKG | KirkenesAArbeids-EKGArbeids-EKGArbeids-EKGArbeids-EKGEMPTY
Arteriell blodgass | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/arteriell-blodgass-kirkenesArteriell blodgass | KirkenesAArteriell blodgassArteriell blodgassArteriell blodgassArteriell blodgassEMPTY
Benmargskreft (myelomatose) | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/benmargskreft-myelomatose-kirkenesBenmargskreft (myelomatose) | KirkenesBAđadákteborasdávdaBenmargskreft (myelomatose)Benmargskreft (myelomatose)Benmargskreft (myelomatose)EMPTY
Benmargskreft (myelomatose)-benmargsprøve | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/benmargskreft-myelomatose-benmargsprove-kirkenesBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøve | KirkenesBBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøveBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøveBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøveBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøveEMPTY
Blodtrykksregistrering i 24 timerhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/blodtrykksregistrering-i-24-timerBlodtrykksregistrering i 24 timerBBlodtrykksregistrering i 24 timerBlodtrykksregistrering i 24 timerBlodtrykksregistrering i 24 timarBlodtrykksregistrering i 24 timer[{"Title":"Hammerfest","Department":"Medisinsk avdeling Hammerfest|45fa1cdb-4ed2-4332-b3a6-509a0b65c711","Locations":"Hammerfest sykehus|56624804-dbb9-4f50-bbc4-93defb74e69e","TitleExtension":" , Hammerfest","LocationQueryString":"?sted=hammerfest","FNSPOrganizationNumber":"974795833"},{"Title":"Kirkenes","Department":"Medisinsk avdeling Kirkenes|84743f2f-1f30-4e87-8805-68791cef6366","Locations":"Kirkenes sykehus|4b610349-1b8c-4d6b-ba91-e3d1fff735cb","TitleExtension":" , Kirkenes","LocationQueryString":"?sted=kirkenes","FNSPOrganizationNumber":"974795930"},{"Title":"Karasjok","Department":"Spesialistlegesenteret i Karasjok|a125d480-b5d3-4ccf-bf28-22493a8391df","Locations":"Karasjok helsesenter|0846b6b9-edd0-4ac6-8bd4-673bf40f67e7","TitleExtension":" , Karasjok","LocationQueryString":"?sted=karasjok","FNSPOrganizationNumber":"974285959"}]
Cellegiftbehandling | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/cellegiftbehandling-kirkenesCellegiftbehandling | KirkenesCCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingEMPTY
Cystoskopi - undersøkelse av urinblæren og urinrøret | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/cystoskopi-undersokelse-av-urinbleren-og-urinroret-kirkenesCystoskopi - undersøkelse av urinblæren og urinrøret | KirkenesCCystoskopiCystoskopiCystoskopiCystoskopiEMPTY
DD-behandling | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/dd-behandling-kirkenesDD-behandling | KirkenesDDD-behandling (Dermovat med Duoderm)DD-behandling (Dermovat med Duoderm)DD-behandling (Dermovat med Duoderm)DD-behandling (Dermovat med Duoderm)EMPTY
Diabetes type 1 | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/diabetes-type-1-kirkenesDiabetes type 1 | KirkenesDDiabetes type 1Diabetes type 1Diabetes type 1Diabetes type 1EMPTY
Diabetes type 2 | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/diabetes-type-2-hammerfestDiabetes type 2 | HammerfestDDiabetes type 2Diabetes type 2Diabetes type 2Diabetes type 2EMPTY
Diabetes type 2 | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/diabetes-type-2-kirkenesDiabetes type 2 | KirkenesDDiabetes type 2Diabetes type 2Diabetes type 2Diabetes type 2EMPTY
EEG – Elektroencefalografi, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/eeg-elektroencefalografi-kirkenesEEG – Elektroencefalografi, KirkenesEEEGEEGEEGEEGEMPTY
EKG – Elektrokardiografi | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/ekg-elektrokardiografi-kirkenesEKG – Elektrokardiografi | KirkenesEEKGEKGEKGEKGEMPTY
Fotodynamisk behandling av hud |Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/fotodynamisk-behandling-av-hud-kirkenesFotodynamisk behandling av hud |KirkenesFFotodynámalaš liikedikšunFotodynamisk behandlingFotodynamisk behandlingFotodynamisk behandlingEMPTY
Frysebehandling av hud | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/frysebehandling-av-hud-kirkenesFrysebehandling av hud | KirkenesFJiekŋadikšun liikkisFrysebehandling av hudFrysebehandling av hudFrysebehandling av hudEMPTY
Gastroskopi | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/gastroskopi-kirkenesGastroskopi | KirkenesGGastroskopiGastroskopiGastroskopiGastroskopiEMPTY
Hemodialysehttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/hemodialyseHemodialyseHHemodialyseHemodialyseHemodialyseHemodialyse[{"Title":"Hammerfest","Department":"Dialyse Hammerfest|c5ace160-57d5-474a-ab38-646a37bed88b","Locations":"Hammerfest sykehus|56624804-dbb9-4f50-bbc4-93defb74e69e","TitleExtension":", Hammerfest","LocationQueryString":"?sted=hammerfest","FNSPOrganizationNumber":"974795833"},{"Title":"Kirkenes","Department":"Medisinsk avdeling Kirkenes|84743f2f-1f30-4e87-8805-68791cef6366","Locations":"Kirkenes sykehus|4b610349-1b8c-4d6b-ba91-e3d1fff735cb","TitleExtension":", Kirkenes","LocationQueryString":"?sted=kirkenes","FNSPOrganizationNumber":"974795930"},{"Title":"Alta","Department":"Spesialistpoliklinikken i Alta|2d24b6ea-1af5-4996-a9ce-7322c403e0df","Locations":"// Alta - Knudsengården|4eaa0c91-0304-430c-8fa6-ba194a5add16","TitleExtension":", Alta","LocationQueryString":"?sted=alta","FNSPOrganizationNumber":"979873190"},{"Title":"Lakselv","Department":"Dialyse Lakselv|de1cbdbb-59ae-4631-b7de-64cebfff99fb","Locations":"SANKS Lakselv|9b4f4a04-dbc3-4168-b13b-37cc3152a417","TitleExtension":", Lakselv","LocationQueryString":"?sted=lakselv","FNSPOrganizationNumber":null},{"Title":"Vadsø","Department":"Dialyse Vadsø|b0d28480-4644-4b95-96b0-b9f4e484397e","Locations":"Vadsø helsesenter|b210de3a-8ef7-411d-9acd-dd4d7e1ebcca","TitleExtension":", Vadsø","LocationQueryString":"?sted=vadso","FNSPOrganizationNumber":null}]
Høyt blodtrykkhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/hoyt-blodtrykkHøyt blodtrykkHHøyt blodtrykkHøyt blodtrykkHøyt blodtrykkHøyt blodtrykk[{"Title":"Hammerfest","Department":"Medisinsk avdeling Hammerfest|45fa1cdb-4ed2-4332-b3a6-509a0b65c711","Locations":"","TitleExtension":", Hammerfest","LocationQueryString":"?sted=hammerfest","FNSPOrganizationNumber":null},{"Title":"Kirkenes","Department":"Medisinsk avdeling Kirkenes|84743f2f-1f30-4e87-8805-68791cef6366","Locations":"Kirkenes sykehus|4b610349-1b8c-4d6b-ba91-e3d1fff735cb","TitleExtension":", Kirkenes","LocationQueryString":"?sted=kirkenes","FNSPOrganizationNumber":"974795930"},{"Title":"Alta","Department":"Spesialistpoliklinikken i Alta|2d24b6ea-1af5-4996-a9ce-7322c403e0df","Locations":"Alta helsesenter|0ec00d3f-9234-4c53-b7be-8fd672aa5a4e","TitleExtension":", Alta","LocationQueryString":"?sted=alta","FNSPOrganizationNumber":"979873190"},{"Title":"Karasjok","Department":"Spesialistlegesenteret i Karasjok|a125d480-b5d3-4ccf-bf28-22493a8391df","Locations":"Karasjok helsesenter|0846b6b9-edd0-4ac6-8bd4-673bf40f67e7","TitleExtension":", Karasjok","LocationQueryString":"?sted=karasjok","FNSPOrganizationNumber":"974285959"}]
Infliximab-behandling | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/infliximab-behandling-kirkenesInfliximab-behandling | KirkenesIInfliximab-behandlingInfliximab-behandlingInfliximab-behandlingInfliximab-behandlingEMPTY
Insulinbehandling hos voksne | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/insulinbehandling-hos-voksne-kirkenesInsulinbehandling hos voksne | KirkenesIInsulinbehandlingInsulinbehandlingInsulinbehandlingInsulinbehandlingEMPTY
Kaliumpermanganatbad eller omslag, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kaliumpermanganatbad-eller-omslag-kirkenesKaliumpermanganatbad eller omslag, KirkenesKKaliumpermaganatbad eller omslag (KP-behandling)Kaliumpermaganatbad eller omslag (KP-behandling)Kaliumpermaganatbad eller omslag (KP-behandling)Kaliumpermaganatbad eller omslag (KP-behandling)EMPTY
Klinisk nevrologisk undersøkelse | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/klinisk-nevrologisk-undersokelse-kirkenesKlinisk nevrologisk undersøkelse | KirkenesKKlinisk nevrologisk undersøkelseKlinisk nevrologisk undersøkelseKlinisk nevrologisk undersøkelseKlinisk nevrologisk undersøkelseEMPTY
Koloskopi | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/koloskopi-kirkenesKoloskopi | KirkenesKKoloskopiKoloskopiKoloskopiKoloskopiEMPTY
Kols | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kols-kirkenesKols | KirkenesKKolsKolsKolsKolsEMPTY
Kreft – diagnostisk forløp| Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kreft-diagnostisk-forlop-kirkenesKreft – diagnostisk forløp| KirkenesKDiagnosalaš geavat - borasdávddaKreft - diagnostisk forløpKreft - diagnostisk forløpKreft - diagnostisk forløpEMPTY
Kronisk lymfatisk leukemi (blodkreft) | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kronisk-lymfatisk-leukemi-blodkreft-kirkenesKronisk lymfatisk leukemi (blodkreft) | KirkenesKLeukemiija (Varraborasdávda), kronalaš lymfatalašKronisk lymfatisk leukemiKronisk lymfatisk leukemiKronisk lymfatisk leukemiEMPTY
Leddpunksjon | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/leddpunksjon-kirkenesLeddpunksjon | KirkenesLLeddpunksjon - voksneLeddpunksjon - voksneLeddpunksjon - voksneLeddpunksjon - voksneEMPTY
Lungekreft | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/lungekreft-kirkenesLungekreft | KirkenesLGeahpesborasdávdaLungekreftLungekreftLungekreftEMPTY
Lymfekreft | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/lymfekreft-kirkenesLymfekreft | KirkenesLLymfaborasdávdaLymfekreftLymfekreftLymfekreftEMPTY
Lysbehandling - generell informasjon | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/lysbehandling-generell-informasjon-kirkenesLysbehandling - generell informasjon | KirkenesLLysbehandlingLysbehandlingLysbehandlingLysbehandlingEMPTY
Mage-tarm utredning hos gastroenterolog | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/mage-tarm-utredning-hos-gastroenterolog-kirkenesMage-tarm utredning hos gastroenterolog | KirkenesMMage-tarm utredning, undersøkelse hos gastroenterologMage-tarm utredning, undersøkelse hos gastroenterologMage-tarm utredning, undersøkelse hos gastroenterologMage-tarm utredning, undersøkelse hos gastroenterologEMPTY
Nevroendokrine svulster | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/nevroendokrine-svulster-kirkenesNevroendokrine svulster | KirkenesNNevroendokrina šattolmasatNevroendokrine svulsterNevroendokrine svulsterNevroendokrine svulsterEMPTY
Oksygenbehandling ved klasehodepine | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/oksygenbehandling-ved-klasehodepine-kirkenesOksygenbehandling ved klasehodepine | KirkenesOOksygenbehandling ved klasehodepineOksygenbehandling ved klasehodepineOksygenbehandling ved klasehodepineOksygenbehandling ved klasehodepineEMPTY
Psoriasis - skjellfjerning | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/psoriasis-skjellfjerning-kirkenesPsoriasis - skjellfjerning | KirkenesPPsoriasis - skjellfjerningPsoriasis - skjellfjerningPsoriasis - skjellfjerningPsoriasis - skjellfjerningEMPTY
PUVA-behandling | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/puva-behandling-kirkenesPUVA-behandling | KirkenesPPUVA-dikšuPUVA-behandlingPUVA-behandlingPUVA-behandlingEMPTY
Rektoskopi | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/rektoskopi-kirkenesRektoskopi | KirkenesRRektoskopiRektoskopiRektoskopiRektoskopiEMPTY
Skopiundersøkelse med biopsi | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/skopiundersokelse-med-biopsi-kirkenesSkopiundersøkelse med biopsi | KirkenesSSkopiundersøkelse med biopsiSkopiundersøkelse med biopsiSkopiundersøkelse med biopsiSkopiundersøkelse med biopsiEMPTY
Spirometri | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/spirometri-kirkenesSpirometri | KirkenesSSpirometriSpirometriSpirometriSpirometriEMPTY
Søvnundersøkelse - Polysomnografi med innsovningstesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/sovnundersokelse-polysomnografi-med-innsovningstestSøvnundersøkelse - Polysomnografi med innsovningstestSSøvnundersøkelse - Polysomnigrafi med innsovningstestSøvnundersøkelse - Polysomnigrafi med innsovningstestSøvnundersøkelse - Polysomnigrafi med innsovningstestSøvnundersøkelse - Polysomnigrafi med innsovningstestEMPTY
Ultralyd av hjertet | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/ultralyd-av-hjertet-kirkenesUltralyd av hjertet | KirkenesUEkkokardiografiUltralyd av hjertetUltralyd av hjertetEkkokardiografiEMPTY
Utredning hudsykdommer | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/utredning-hudsykdommer-kirkenesUtredning hudsykdommer | KirkenesUUtredning hudsykdommerUtredning hudsykdommerUtredning hudsykdommerUtredning hudsykdommerEMPTY

Arrangementer

 • Hjertekurs, Kirkenes

  Dette er et 2- dagers gruppebasert mestringskurs for personer som har hjertesykdom eller har hatt hjerteinfarkt. Pårørende er velkommen til å delta på kurset sammen med pasientene.

 • KOLS, Kirkenes

  Dette er et todagers gruppebasert mestringskurs for personer som har kronisk obstruktiv lungesykdom. Pårørende er velkommen til å delta på kurset sammen med pasientene.

 • Diabetes type 2 kurs, Kirkenes

 • Revmatikerkurs, Kirkenes

  Mestringskurs for personer med psoriasisartritt, leddgikt og bektherev - og deres pårørende.

Medisinsk poliklinikk, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/medisinsk-avdeling-kirkenes/medisinsk-poliklinikk-kirkenesMedisinsk poliklinikk, Kirkenes
Medisinsk sengepost, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/medisinsk-avdeling-kirkenes/medisinsk-sengepost-kirkenesMedisinsk sengepost, Kirkenes

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.