Medisinsk poliklinikk, Kirkenes

Medisinsk poliklinikk gir tilbud om vurdering, undersøkelse og behandling av nyhenviste medisinske pasienter, samt kontroll og oppfølging. Av medisinsk helsepersonell har vi overleger med ulik grenspesialitet (lungelege, gastroenterolog, kardiolog, nefrolog, revmatolog og hudlege), samt assistentleger og sykepleiere/spesialsykepleiere (diabetessykepleier, lungesykepleier, kreftsykepleier, hjertesykepleier, nyresykepleier). I tillegg har vi ambulerende spesialister fra Hammerfest og Tromsø.

Les mer om Medisinsk poliklinikk, Kirkenes

Medisinsk poliklinikk, Kirkenes

Vi har følgende fagområder på medisinsk poliklinikk:

Kardiologi

 • Eccokardiografi
 • Arbeids-EKG
 • Hvile-EKG
 • 24 t Blodtrykk
 • langtids-EKG-registrering (fra ett til syv døgn)  

Gastromedisin

 • Diagnostisk gastroskopi
 • Koloskopi
 • Sigmoideoskopi, samt terapeutiske endoskopier med polyppfjerning
 • Injeksjonsbehandling
 • Fjerning av fremmedlegemer

Lungemedisin

 • Spirometri med reversibilitetstest
 • Diffusjonstest TLCO
 • Pletysmografi (Bodybox)
 • Metakolintest
 • Bronkoskopi
 • Inhalasjonstester
 • Allergitester
 • Hyposensibilisering
 • Blodgasser
 • Gangtester.

Hud

 • Lysbehandling
 • Frysinger
 • Sårbehandling
 • Fjerning av føflekker o.l.

Lungeenheten og lungesykepleier kan gi tilbud om individuell veiledning til pasienter med astma og kols og veiledning i grupper (astma- og KOLS-kurs i regi av Lærings- og Mestringssenteret). Opplæring i bruk av inhalasjonsmedisiner, inhalasjonsapparater, oksygenutstyr.  

Hematologi

 • Benmargsbiopsi 
 • Sternalmargutstryk

Nefrologi

 • Diabetes
 • Posedialyse
 • Hemodialyse
 • Utredning av nyresvikt

 

Kontakt

Oppmøtested
Medisinsk poliklinikk ligger i 2. etasje i fløy C2 nord, D2 nord og D3 sør.
Telefon
78975691
mandag - fredag 08.15-11.00 12.00-15.00
Postadresse
Finnmarkssykehuset
Kirkenes sykehus
Medisinsk poliklinikk
PB 410
9915 Kirkenes
Kirkenes sykehus
Besøksadresse
Skytterhusveien 2(Google maps)
9900 Kirkenes
Besøkstider
mandag - søndag 08.00-20.00
Akuttmottaket er døgnåpent
Telefon
78975000

Busstider Kirkenes sentrum

Busstider Kirkenes sykehus

Parkering

​Kirkenes sykehus har 205 parkeringsplasser til besøkende og ansatte. 5 av disse er HC parkering nær hovedinngangen og ved akuttmottaket. Parkeringsplassene finner du med en gang du kjører inn til sykehuset, før hovedinngangen. 

Pasientreiser

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Reisemuligheter til og fra Kirkenes sykehus

Praktisk informasjon

Apotek

​Det finnes to apotek i Kirkenes sentrum, og ett i Kirkenes Handelspark.

Kiosk / kafé / venterom

Det er kiosk i hovedvestibylen på sykehuset. Her får du kjøpt lunsjmat og vanlige kioskvarer, og det finnes kafébord og stoler der du kan sitte og spise, drikke en kopp kaffe eller lese aviser.

Åpningstider

10:30 – 15:30   mandag – fredag

Livssynsnøytralt seremonirom

I første etasje, nede ved personalinngangen, finner du sykehusets livssynsnøytrale seremonirom. Dette rommet kan benyttes av pasienter, pårørende og ansatte, uavhengig av tro eller livssyn. Her er du alltid velkommen til å finne ro til ettertanke. Kapellet er åpent for alle. Oversiktskart

 


Presteberedskap

Bakvaktsordning – tilkalling av prest

Prestetjenesten i Sør-Varanger har en bakvaktsordning hvor ansatte på Kirkenes sykehus kan ringe prest i tilfelle pasienter eller pårørende ønsker å komme i kontakt med de.   

Eksempler på hva prestetjenesten kan tilby:

 • Sjelesorg og samtale
 • Nattverd
 • Dåp
 • I tillegg til egne liturgier/bønner ved livets slutt.

Det gjøres avtale med presten på telefon om hvor og når vedkommende skal komme. Som et utgangspunkt vil vi komme til sykehuset så raskt det praktisk lar seg gjøre. Uoppsettelige tjenester vil alltid ha høy prioritert.

Telefonnummeret som skal benyttes:

78 97 75 70 (menighetskontoret og kan benyttes i arbeidstida - kl 09.00-15.00)

41 37 42 34 (direkte til prest) 


Resepsjon

Informasjonsskranken er til høyre når du kommer inn hovedinngangen.

Åpningstider i skranken

mandag, onsdag og fredag
08:00 – 17:00

Røyking forbudt

Det er røyking forbudt på hele området, bort sett fra ved oppmerkede plasser. 

Trådløst nettverk

Du kan koble deg på trådløst nettverk på alle Finnmarkssykehusets behandlingssteder.

Nettverksnavn: HN-GJEST

Du trenger ikke oppgi passord

Venterom

​Det er mange gode venteområder på avdelingene. Spør personalet om det nærmeste.

Allergiutredning hos hudspesialist, voksne | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/allergiutredning-hos-hudspesialist-voksne-kirkenesAllergiutredning hos hudspesialist, voksne | KirkenesAAllergi - iutredning hos hudspesialist, voksneAllergi - iutredning hos hudspesialist, voksneAllergi - iutredning hos hudspesialist, voksneAllergi - iutredning hos hudspesialist, voksneEMPTY
Allergiutredning hos lungespesialist, voksne | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/allergiutredning-hos-lungespesialist-voksne-kirkenesAllergiutredning hos lungespesialist, voksne | KirkenesAAllergi - utredning hos lungespesialist, voksneAllergi - utredning hos lungespesialist, voksneAllergi - utredning hos lungespesialist, voksneAllergi - utredning hos lungespesialist, voksneEMPTY
Antiepileptisk behandling | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/antiepileptisk-behandling-kirkenesAntiepileptisk behandling | KirkenesAAntiepileptisk behandlingAntiepileptisk behandlingAntiepileptisk behandlingAntiepileptisk behandlingEMPTY
Arbeids-EKG | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/arbeids-ekg-kirkenesArbeids-EKG | KirkenesAArbeids-EKGArbeids-EKGArbeids-EKGArbeids-EKGEMPTY
Arteriell blodgass | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/arteriell-blodgass-kirkenesArteriell blodgass | KirkenesAArteriell blodgassArteriell blodgassArteriell blodgassArteriell blodgassEMPTY
Benmargskreft (myelomatose)-benmargsprøve | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/benmargskreft-myelomatose-benmargsprove-kirkenesBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøve | KirkenesBBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøveBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøveBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøveBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøveEMPTY
Cellegiftbehandling | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/cellegiftbehandling-kirkenesCellegiftbehandling | KirkenesCCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingEMPTY
DD-behandling | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/dd-behandling-kirkenesDD-behandling | KirkenesDDD-behandling (Dermovat med Duoderm)DD-behandling (Dermovat med Duoderm)DD-behandling (Dermovat med Duoderm)DD-behandling (Dermovat med Duoderm)EMPTY
EEG – Elektroencefalografi, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/eeg-elektroencefalografi-kirkenesEEG – Elektroencefalografi, KirkenesEEEGEEGEEGEEGEMPTY
EKG – Elektrokardiografi | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/ekg-elektrokardiografi-kirkenesEKG – Elektrokardiografi | KirkenesEEKGEKGEKGEKGEMPTY
Fotodynamisk behandling av hud |Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/fotodynamisk-behandling-av-hud-kirkenesFotodynamisk behandling av hud |KirkenesFFotodynámalaš liikedikšunFotodynamisk behandlingFotodynamisk behandlingFotodynamisk behandlingEMPTY
Frysebehandling av hud | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/frysebehandling-av-hud-kirkenesFrysebehandling av hud | KirkenesFJiekŋadikšun liikkisFrysebehandling av hudFrysebehandling av hudFrysebehandling av hudEMPTY
Gastroskopi | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/gastroskopi-kirkenesGastroskopi | KirkenesGGastroskopiGastroskopiGastroskopiGastroskopiEMPTY
Hemodialysehttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/hemodialyseHemodialyseHHemodialyseHemodialyseHemodialyseHemodialyse[{"Title":"Hammerfest","Department":"Dialyse Hammerfest|c5ace160-57d5-474a-ab38-646a37bed88b","Locations":"Hammerfest sykehus|56624804-dbb9-4f50-bbc4-93defb74e69e","TitleExtension":", Hammerfest","LocationQueryString":"?sted=hammerfest","FNSPOrganizationNumber":"974795833"},{"Title":"Kirkenes","Department":"Medisinsk avdeling Kirkenes|84743f2f-1f30-4e87-8805-68791cef6366","Locations":"Kirkenes sykehus|4b610349-1b8c-4d6b-ba91-e3d1fff735cb","TitleExtension":", Kirkenes","LocationQueryString":"?sted=kirkenes","FNSPOrganizationNumber":"974795930"},{"Title":"Alta","Department":"Spesialistpoliklinikken i Alta|2d24b6ea-1af5-4996-a9ce-7322c403e0df","Locations":"// Alta - Knudsengården|4eaa0c91-0304-430c-8fa6-ba194a5add16","TitleExtension":", Alta","LocationQueryString":"?sted=alta","FNSPOrganizationNumber":"979873190"},{"Title":"Lakselv","Department":"Dialyse Lakselv|de1cbdbb-59ae-4631-b7de-64cebfff99fb","Locations":"SANKS Lakselv|9b4f4a04-dbc3-4168-b13b-37cc3152a417","TitleExtension":", Lakselv","LocationQueryString":"?sted=lakselv","FNSPOrganizationNumber":null},{"Title":"Vadsø","Department":"Dialyse Vadsø|b0d28480-4644-4b95-96b0-b9f4e484397e","Locations":"Vadsø helsesenter|b210de3a-8ef7-411d-9acd-dd4d7e1ebcca","TitleExtension":", Vadsø","LocationQueryString":"?sted=vadso","FNSPOrganizationNumber":null}]
Infliximab-behandling | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/infliximab-behandling-kirkenesInfliximab-behandling | KirkenesIInfliximab-behandlingInfliximab-behandlingInfliximab-behandlingInfliximab-behandlingEMPTY
Insulinbehandling hos voksne | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/insulinbehandling-hos-voksne-kirkenesInsulinbehandling hos voksne | KirkenesIInsulinbehandlingInsulinbehandlingInsulinbehandlingInsulinbehandlingEMPTY
Kaliumpermanganatbad eller omslag, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kaliumpermanganatbad-eller-omslag-kirkenesKaliumpermanganatbad eller omslag, KirkenesKKaliumpermaganatbad eller omslag (KP-behandling)Kaliumpermaganatbad eller omslag (KP-behandling)Kaliumpermaganatbad eller omslag (KP-behandling)Kaliumpermaganatbad eller omslag (KP-behandling)EMPTY
Klinisk nevrologisk undersøkelse | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/klinisk-nevrologisk-undersokelse-kirkenesKlinisk nevrologisk undersøkelse | KirkenesKKlinisk nevrologisk undersøkelseKlinisk nevrologisk undersøkelseKlinisk nevrologisk undersøkelseKlinisk nevrologisk undersøkelseEMPTY
Koloskopi | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/koloskopi-kirkenesKoloskopi | KirkenesKKoloskopiKoloskopiKoloskopiKoloskopiEMPTY
Leddpunksjon | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/leddpunksjon-kirkenesLeddpunksjon | KirkenesLLeddpunksjon - voksneLeddpunksjon - voksneLeddpunksjon - voksneLeddpunksjon - voksneEMPTY
Lysbehandling - generell informasjon | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/lysbehandling-generell-informasjon-kirkenesLysbehandling - generell informasjon | KirkenesLLysbehandlingLysbehandlingLysbehandlingLysbehandlingEMPTY
Mage-tarm utredning hos gastroenterolog | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/mage-tarm-utredning-hos-gastroenterolog-kirkenesMage-tarm utredning hos gastroenterolog | KirkenesMMage-tarm utredning, undersøkelse hos gastroenterologMage-tarm utredning, undersøkelse hos gastroenterologMage-tarm utredning, undersøkelse hos gastroenterologMage-tarm utredning, undersøkelse hos gastroenterologEMPTY
Oksygenbehandling ved klasehodepine | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/oksygenbehandling-ved-klasehodepine-kirkenesOksygenbehandling ved klasehodepine | KirkenesOOksygenbehandling ved klasehodepineOksygenbehandling ved klasehodepineOksygenbehandling ved klasehodepineOksygenbehandling ved klasehodepineEMPTY
Psoriasis - skjellfjerning | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/psoriasis-skjellfjerning-kirkenesPsoriasis - skjellfjerning | KirkenesPPsoriasis - skjellfjerningPsoriasis - skjellfjerningPsoriasis - skjellfjerningPsoriasis - skjellfjerningEMPTY
PUVA-behandling | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/puva-behandling-kirkenesPUVA-behandling | KirkenesPPUVA-dikšuPUVA-behandlingPUVA-behandlingPUVA-behandlingEMPTY
Rektoskopi | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/rektoskopi-kirkenesRektoskopi | KirkenesRRektoskopiRektoskopiRektoskopiRektoskopiEMPTY
Skopiundersøkelse med biopsi | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/skopiundersokelse-med-biopsi-kirkenesSkopiundersøkelse med biopsi | KirkenesSSkopiundersøkelse med biopsiSkopiundersøkelse med biopsiSkopiundersøkelse med biopsiSkopiundersøkelse med biopsiEMPTY
Spirometri | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/spirometri-kirkenesSpirometri | KirkenesSSpirometriSpirometriSpirometriSpirometriEMPTY
Ultralyd av hjertet | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/ultralyd-av-hjertet-kirkenesUltralyd av hjertet | KirkenesUEkkokardiografiUltralyd av hjertetUltralyd av hjertetEkkokardiografiEMPTY
Utredning hudsykdommer | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/utredning-hudsykdommer-kirkenesUtredning hudsykdommer | KirkenesUUtredning hudsykdommerUtredning hudsykdommerUtredning hudsykdommerUtredning hudsykdommerEMPTY

Kreftpoliklinikk, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/medisinsk-avdeling-kirkenes/medisinsk-poliklinikk-kirkenes/kreftpoliklinikk-kirkenesKreftpoliklinikk, Kirkenes

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.