Medisinsk poliklinikk, Kirkenes

Medisinsk poliklinikk gir tilbud om vurdering, undersøkelse og behandling av nyhenviste medisinske pasienter, samt kontroll og oppfølging. Av medisinsk helsepersonell har vi overleger med ulik grenspesialitet (lungelege, gastroenterolog, kardiolog, nefrolog, revmatolog og hudlege), samt assistentleger og sykepleiere/spesialsykepleiere (diabetessykepleier, lungesykepleier, kreftsykepleier, hjertesykepleier, nyresykepleier). I tillegg har vi ambulerende spesialister fra Hammerfest og Tromsø.

Les mer om Medisinsk poliklinikk, Kirkenes

Medisinsk poliklinikk, Kirkenes

Vi har følgende fagområder på medisinsk poliklinikk:

Kardiologi

 • Eccokardiografi
 • Arbeids-EKG
 • Hvile-EKG
 • 24 t Blodtrykk
 • langtids-EKG-registrering (fra ett til syv døgn)  

Gastromedisin

 • Diagnostisk gastroskopi
 • Koloskopi
 • Sigmoideoskopi, samt terapeutiske endoskopier med polyppfjerning
 • Injeksjonsbehandling
 • Fjerning av fremmedlegemer

Lungemedisin

 • Spirometri med reversibilitetstest
 • Diffusjonstest TLCO
 • Pletysmografi (Bodybox)
 • Metakolintest
 • Bronkoskopi
 • Inhalasjonstester
 • Allergitester
 • Hyposensibilisering
 • Blodgasser
 • Gangtester.

Hud

 • Lysbehandling
 • Frysinger
 • Sårbehandling
 • Fjerning av føflekker o.l.

Lungeenheten og lungesykepleier kan gi tilbud om individuell veiledning til pasienter med astma og kols og veiledning i grupper (astma- og KOLS-kurs i regi av Lærings- og Mestringssenteret). Opplæring i bruk av inhalasjonsmedisiner, inhalasjonsapparater, oksygenutstyr.  

Hematologi

 • Benmargsbiopsi 
 • Sternalmargutstryk

Nefrologi

 • Diabetes
 • Posedialyse
 • Hemodialyse
 • Utredning av nyresvikt

 

Kontakt

Oppmøtested
Medisinsk poliklinikk ligger i 2. etasje i fløy Ø
Telefon
78973319
fredag 9 – 11 og 13 – 14
Postadresse
Finnmarkssykehuset
Kirkenes sykehus
Medisinsk poliklinikk
Dr. Palmstrøms vei 15
9900 Kirkenes
Kirkenes sykehus
Besøksadresse
Dr. Palmstrøms vei 15(Google maps)
9915 Kirkenes
Besøkstider
Akuttmottaket er døgnåpent
Telefon
78973000

Busstider Kirkenes sentrum

Busstider Kirkenes sykehus

Parkering

​Det er gratis parkering for pasienter og besøkende rett utenfor hovedinngangen til sykehuset.

Pasientreiser

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Reisemuligheter til og fra Kirkenes sykehus

Praktisk informasjon

Apotek

​Det finnes to apotek i Kirkenes sentrum, og ett i Kirkenes Handelspark.

Kiosk / kafé / venterom

Det er kiosk i hovedvestibylen på sykehuset. Her får du kjøpt lunsjmat og vanlige kioskvarer, og det finnes kafébord og stoler der du kan sitte og spise, drikke en kopp kaffe eller lese aviser.

Åpningstider

07:00 – 19:30   mandag – fredag

Oversiktskart

 

Resepsjon

​Det er resepsjon rett innenfor hovedinngangen.

Åpningstider i skranken

mandag, onsdag og fredag
08:15 – 15:15

tirsdag og torsdag
09:00 – 15:15 

Røyking forbudt

​Det finnes en røykebu til høyre ut fra hovedinngangen til sykehuset.

Elllers er det røyking forbudt på hele området, ute og inne.

Trådløst nettverk

Du kan koble deg på trådløst nettverk på alle Finnmarkssykehusets behandlingssteder.

Nettverksnavn: HN-GJEST

Du trenger ikke oppgi passord

Venterom

​Det er mange gode venterom på avdelingene. Spør personalet om det nærmeste

Allergitest (prikktest) | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/allergitest-prikktest-kirkenesAllergitest (prikktest) | KirkenesAAllergi - prikktestAllergi - prikktestAllergi - prikktestAllergi - prikktest
Allergiutredning hos hudspesialist, voksne | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/allergiutredning-hos-hudspesialist-voksne-kirkenesAllergiutredning hos hudspesialist, voksne | KirkenesAAllergi - iutredning hos hudspesialist, voksneAllergi - iutredning hos hudspesialist, voksneAllergi - iutredning hos hudspesialist, voksneAllergi - iutredning hos hudspesialist, voksne
Allergiutredning hos lungespesialist, voksne | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/allergiutredning-hos-lungespesialist-voksne-kirkenesAllergiutredning hos lungespesialist, voksne | KirkenesAAllergi - utredning hos lungespesialist, voksneAllergi - utredning hos lungespesialist, voksneAllergi - utredning hos lungespesialist, voksneAllergi - utredning hos lungespesialist, voksne
Antiepileptisk behandling | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/antiepileptisk-behandling-kirkenesAntiepileptisk behandling | KirkenesAAntiepileptisk behandlingAntiepileptisk behandlingAntiepileptisk behandlingAntiepileptisk behandling
Arbeids-EKG | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/arbeids-ekg-kirkenesArbeids-EKG | KirkenesAArbeids-EKGArbeids-EKGArbeids-EKGArbeids-EKG
Arteriell blodgass | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/arteriell-blodgass-kirkenesArteriell blodgass | KirkenesAArteriell blodgassArteriell blodgassArteriell blodgassArteriell blodgass
Benmargskreft (myelomatose)-benmargsprøve | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/benmargskreft-myelomatose-benmargsprove-kirkenesBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøve | KirkenesBBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøveBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøveBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøveBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøve
Cellegiftbehandling | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/cellegiftbehandling-kirkenesCellegiftbehandling | KirkenesCCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCellegiftbehandling
DD-behandling | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/dd-behandling-kirkenesDD-behandling | KirkenesDDD-behandling (Dermovat med Duoderm)DD-behandling (Dermovat med Duoderm)DD-behandling (Dermovat med Duoderm)DD-behandling (Dermovat med Duoderm)
EEG – Elektroencefalografi, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/eeg-elektroencefalografi-kirkenesEEG – Elektroencefalografi, KirkenesEEEGEEGEEGEEG
EKG – Elektrokardiografi | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/ekg-elektrokardiografi-kirkenesEKG – Elektrokardiografi | KirkenesEEKGEKGEKGEKG
Fotodynamisk behandling av hud |Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/fotodynamisk-behandling-av-hud-kirkenesFotodynamisk behandling av hud |KirkenesFFotodynámalaš liikedikšunFotodynamisk behandlingFotodynamisk behandlingFotodynamisk behandling
Frysebehandling av hud | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/frysebehandling-av-hud-kirkenesFrysebehandling av hud | KirkenesFJiekŋadikšun liikkisFrysebehandling av hudFrysebehandling av hudFrysebehandling av hud
Gangtest | med.pol. Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/gangtest-medpol-kirkenesGangtest | med.pol. KirkenesGGangtestGangtestGangtestGangtest
Gastroskopi | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/gastroskopi-kirkenesGastroskopi | KirkenesGGastroskopiGastroskopiGastroskopiGastroskopi
Infliximab-behandling | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/infliximab-behandling-kirkenesInfliximab-behandling | KirkenesIInfliximab-behandlingInfliximab-behandlingInfliximab-behandlingInfliximab-behandling
Insulinbehandling hos voksne | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/insulinbehandling-hos-voksne-kirkenesInsulinbehandling hos voksne | KirkenesIInsulinbehandlingInsulinbehandlingInsulinbehandlingInsulinbehandling
Kaliumpermanganatbad eller omslag, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kaliumpermanganatbad-eller-omslag-kirkenesKaliumpermanganatbad eller omslag, KirkenesKKaliumpermaganatbad eller omslag (KP-behandling)Kaliumpermaganatbad eller omslag (KP-behandling)Kaliumpermaganatbad eller omslag (KP-behandling)Kaliumpermaganatbad eller omslag (KP-behandling)
Klinisk nevrologisk undersøkelse | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/klinisk-nevrologisk-undersokelse-kirkenesKlinisk nevrologisk undersøkelse | KirkenesKKlinisk nevrologisk undersøkelseKlinisk nevrologisk undersøkelseKlinisk nevrologisk undersøkelseKlinisk nevrologisk undersøkelse
Koloskopi | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/koloskopi-kirkenesKoloskopi | KirkenesKKoloskopiKoloskopiKoloskopiKoloskopi
Leddpunksjon | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/leddpunksjon-kirkenesLeddpunksjon | KirkenesLLeddpunksjon - voksneLeddpunksjon - voksneLeddpunksjon - voksneLeddpunksjon - voksne
Lysbehandling - generell informasjon | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/lysbehandling-generell-informasjon-kirkenesLysbehandling - generell informasjon | KirkenesLLysbehandlingLysbehandlingLysbehandlingLysbehandling
Mage-tarm utredning hos gastroenterolog | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/mage-tarm-utredning-hos-gastroenterolog-kirkenesMage-tarm utredning hos gastroenterolog | KirkenesMMage-tarm utredning, undersøkelse hos gastroenterologMage-tarm utredning, undersøkelse hos gastroenterologMage-tarm utredning, undersøkelse hos gastroenterologMage-tarm utredning, undersøkelse hos gastroenterolog
Oksygenbehandling ved klasehodepine | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/oksygenbehandling-ved-klasehodepine-kirkenesOksygenbehandling ved klasehodepine | KirkenesOOksygenbehandling ved klasehodepineOksygenbehandling ved klasehodepineOksygenbehandling ved klasehodepineOksygenbehandling ved klasehodepine
Psoriasis - skjellfjerning | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/psoriasis-skjellfjerning-kirkenesPsoriasis - skjellfjerning | KirkenesPPsoriasis - skjellfjerningPsoriasis - skjellfjerningPsoriasis - skjellfjerningPsoriasis - skjellfjerning
PUVA-behandling | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/puva-behandling-kirkenesPUVA-behandling | KirkenesPPUVA-dikšuPUVA-behandlingPUVA-behandlingPUVA-behandling
Rektoskopi | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/rektoskopi-kirkenesRektoskopi | KirkenesRRektoskopiRektoskopiRektoskopiRektoskopi
Skopiundersøkelse med biopsi | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/skopiundersokelse-med-biopsi-kirkenesSkopiundersøkelse med biopsi | KirkenesSSkopiundersøkelse med biopsiSkopiundersøkelse med biopsiSkopiundersøkelse med biopsiSkopiundersøkelse med biopsi
Spirometri | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/spirometri-kirkenesSpirometri | KirkenesSSpirometriSpirometriSpirometriSpirometri
Ultralyd av hjertet | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/ultralyd-av-hjertet-kirkenesUltralyd av hjertet | KirkenesUEkkokardiografiUltralyd av hjertetUltralyd av hjertetEkkokardiografi
Utredning hudsykdommer | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/utredning-hudsykdommer-kirkenesUtredning hudsykdommer | KirkenesUUtredning hudsykdommerUtredning hudsykdommerUtredning hudsykdommerUtredning hudsykdommer

Kreftpoliklinikk, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/medisinsk-avdeling-kirkenes/medisinsk-poliklinikk-kirkenes/kreftpoliklinikk-kirkenesKreftpoliklinikk, Kirkenes

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.