Døgnenheten Tana

Døgnenheten i Tana er en allmennpsykiatrisk 7 dagers sengepost for voksne på spesialisthelsetjenestenivå.

Døgnenheten har totalt 10 sengeplasser, med mulighet for behandling/rehabilitering av dagliglivets funksjoner i treningsleilighet som et ledd i prosessen mot utskrivelse til kommunen/primærhelsetjenesten.

Les mer om Døgnenheten Tana

Døgnenheten Tana

Hva gjør vi

Vårt geografiske opptaksområde er følgende 7 kommuner i Øst Finnmark: Tana, Nesseby, Båtsfjord, Berlevåg, Vardø, Vadsø og Sør Varanger. Vi har et tett samarbeid med de andre enhetene i DPS-et (VPP Kirkenes, VPP Tana og BUP Kirkenes), samt et tett samarbeid med UNN Allmennpsykiatrisk avdeling i Tromsø som har det akuttpsykiatriske ansvaret på sykehusnivå i Finnmark og Troms.

Døgnenheten er godkjent for frivillig behandling etter Lov om Psykisk helsevern, men tar imot pasienter med tvangsvedtak om "Tvunget psykisk helsevern uten Døgnopphold" der Allmennpsykiatrisk avd Tromsø er vedtaksansvarlige.

Døgnenheten jobber ut fra miljøterapeutisk tenking med fokus på fysisk aktivitet og dagliglivets funksjoner. Vi jobber etter individuelle behandlingsplaner, samt til stor del ut fra kognitive metoder både i individualterapi og gruppebehandling. Personalet har kompetanse bl a i fht kognitiv terapi, familie og nettverksterapi, ruskompetanse, geriatri, spiseforstyrrelser m.m.

Behandling vi utfører er eksempelvis:

  • Stabilisering/forebygging av forverring/vedlikeholdsbehandling av depresjonslidelser, angstlidelser, bipolare lidelser, tvangslidelser, psykoselidelser, kronisk schizofreni.
  • Behandling av dobbeltdiagnoser, rusbehandling, spiseforstyrrelser og personlighetsforstyrrelser.
  • Kriseinnleggelser, ø-hjelpsinnleggelser som kan taes på DPS nivå. Alvorlig/akutt suicidale med behov for kontinuerlig observasjon behandles ved Allmenpsyk avd Tromsø.
  • Medisinvurderinger: innleggelse og observasjon i forbindelse med oppstart og endringer i psykofarmakabehandling.
  • Diagnostiske vurderinger og utredninger.
  • Utredninger av blant annet funksjonsnivå. 

Forvern og ettervern

Døgnenheten har oppgaver i fht forvern og ettervern etter utskrivelse i samarbeid med kommunene. Vi deltar i ansvarsgrupper, og er delaktige i arbeidet med individuell plan.

Spesielle forhold vedrørende henvisninger

Vi tar imot henvisninger fra kommunene (fortrinnsvis lege, men også fra spl nivå), fra UNN Allmenpsykiatrisk avdeling (i behandlingskjeden mot kommunene), fra andre enheter i DPS-et (VPP når poliklinisk behandling ikke er tilstrekkelig), fra fengselet og fra andre DPS-er.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Henvendelser i resepsjonen innenfor hovedinngangen
Telefon
78 94 77 60
Postadresse
Finnmarkssykehuset
Døgnenheten Tana
Helsestien 34
9845 Tana
Tana helsesenter
Besøksadresse
Helsestien 34(Kart)
9845 Tana
Besøkstider
mandag - fredag 08:00-16:00
Telefon
Døgnenheten

Praktisk informasjon

Kantine

​Det finnes kantine på Tana helsesenter med åpningstid 10:30 – 13:00 på alle hverdager.

Kiosk / butikk

​Helsesenteret ligger 600 meter fra Tana Bru, der det finnes kiosk og butikk.

Røyking forbudt

​Det er røyking forbudt inne på klinikken og ute ved inngangsdører og i nærheten av bygningen.

Trådløst nettverk

​Vi har trådløst nettverk tilgjengelig for pasienter og besøkende på alle våre behandlingssteder. Ta kontakt med din avdeling for å få oppgitt påkoblingsinformasjon.

Avrusning benzodiazepinerhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/avrusning-benzodiazepinerAvrusning benzodiazepinerAAvrusning benzodiazepinerAvrusning benzodiazepinerAvrusning benzodiazepinerAvrusning benzodiazepiner
Psykisk helsevern – døgnbehandling https://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/psykisk-helsevern-dognbehandling-Psykisk helsevern – døgnbehandling PDøgnbehandling - psykisk helsevernDøgnbehandling - psykisk helsevernDøgnbehandling - psykisk helsevernDøgnbehandling - psykisk helsevern
Vanedannede legemidlerhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/vanedannede-legemidlerVanedannede legemidlerVVanedannende legemidlerVanedannende legemidlerVanedannende legemidlerVanedannende legemidler

Fant du det du lette etter?