Om behandlingstilbudet

SANKS tilbyr behandling innenfor psykisk helse- og rusvern for den samiske befolkningen. SANKS har også et særskilt ansvar å tilby behandling for befolkningen i Midt-Finnmark, i ledd av å være et distriktspsykiatrisk senter (DPS).

Leketerapirommet SANKS
Les mer om behandlingstilbudet ved SANKS

Om behandlingstilbudet

SANKS tilbyr hjelp og behandling på spesialistnivå innenfor psykisk helse- og rusvern for barn, unge og voksne. I Norge er det fritt behandlingsvalg som betyr at du selv kan velge behandlingssted.

Nasjonalt team

Nasjonalt team er en del av behandlingstilbudet ved SANKS. Teamet tilbyr behandling for samer og har et spesielt fokus på samer bosatt utenfor Finnmark. Teamet er organisert under kompetansetjenesten i tillegg til teamets kliniske oppgaver og har kontorsteder i Tysfjord, Bodø, Snåsa, Narvik, Røros og Oslo.

Mer om Nasjonalt team

DPS Midt-Finnmark

DPS Midt-Finnmark har et spesielt ansvar å tilby behandling og hjelp for pasienter i Midt-Finnmark. Tilbudet består av sju behandlingsenheter lokalisert til Karasjok og Lakselv.

DPS har ansvar for akutt og kristetjenester. Arbeidet består av spesialisert utredning og behandling, samarbeid med kommuner og øvrig spesialisthelsetjeneste samt bistå kommunene med råd og veiledning.

Mer om behandlingene

DPS Midt-Finnmark har et spesielt ansvar å tilby behandling i kommunene Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Tana, Nesseby, Lebesby og Gamvik.

Behandlingstilbud for barn og unge:

Barne- og ungdomspsykiatrisk enhet (BUP)

FamilieenhetenUngdomspsykiatrisk enhetSamisk psykiatriske ungdomsteam / Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (PUT/TSB)


Behandlingstilbud for voksne:

Voksenpsykiatrisk poliklinikkDøgnenheten for voksne – psykisk helseFinnmarksklinikken med døgnenhet - TSB

 

Bor du i Sverige eller Finland og ønsker hjelp fra SANKS?

SANKS kan ta imot henviste pasienter fra Region Jämtland Härjedalen (Region JH) og Lappland Län i Finland (Lapin sairaanhoitoriiri (LSHP)) som følge av samarbeidsavtaler.
I 2015 inngikk SANKS helseavtale og samarbeid med Region Jämtland Härjedalen i Sverige om behandling av samiske pasienter som har behov og/eller ønske om behandling som ivaretar samisk språk og kultur. Avtalen omfatter poliklinisk og døgnbehandling (psykologisk behandling, psykoterapi, miljøterapi samt kompletterende utredninger).

I 2007 inngikk Finnmarkssykehuset og Lapin sairaanhoitoriiri en samarbeidsavtale om spesialisthelsetjenester i grenseområdene Finland - Norge. Avtalen skal bedre tilbudet for grensebeboere, og da primært den samiske befolkningen, som kan ha behov og/eller ønske om behandling som ivaretar kultur og språk.

Hvordan går man fram dersom man ønsker hjelp?

Behandlingsbehov utredes i pasientens hjemland og behandling i henhold til avtalen gis etter gyldig henvisning fra region JH og LSHP. I Sverige må henvisingen godkjennes i Landstinget. I Finland må henvisningen godkjennes av Rovaniemi sykehus. Leger innen kommunal tjeneste, voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri har rett til å henvise.
Pasienter som ønsker behandling/hjelp på SANKS, må be henvisendelege sende henvisning til:

Henvisninger voksne (VPP og Døgnenheten) sendes:
SANKS Lakselv, v/enheten man ønsker å henvise til.
Helsetunveien 2, 9700 Lakselv

Henvisninger barn og unge (BUP, Familieenheten, PUT/TSB og UPA) sendes:
SANKS Karasjok, v/enheten man ønsker å henvise til.
Postboks 4, 9735 KARASJOK

Henvisninger til TSB Finnmarksklinikken sendes:
Vurderingsteamet Rus, Finnmarkssykehuset HF, v/Finnmarksklinikken
Postboks 1294, 9505 Alta
 vurderingsteametrus@finnmarkssykehuset.no

 

Kontakt

Telefon
Karasjok 78469550 | Lakselv 78464550
Postadresse
SANKS Karasjok
Postboks 4
9735 KARASJOK

SANKS Lakselv
Helsetunveien 2
9700 Lakselv
Besøksadresser og praktisk informasjon

Bipolar lidelse – psykologisk behandling | VPP Lakselvhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/bipolar-lidelse-psykologisk-behandling-vpp-lakselvBipolar lidelse – psykologisk behandling | VPP LakselvBBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandling
Bulimi hos voksne, poliklinisk| VPP Lakselvhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/bulimi-hos-voksne-poliklinisk-vpp-lakselvBulimi hos voksne, poliklinisk| VPP LakselvBBulimi hos voksne, dagbehandlingBulimi hos voksne, dagbehandlingBulimi hos voksne, dagbehandlingBulimi hos voksne, dagbehandling
Døgnbehandling av rusmiddelproblemerhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/dognbehandling-av-rusmiddelproblemerDøgnbehandling av rusmiddelproblemerDRusavhengighet-døgnbehandlingRusavhengighet-døgnbehandlingRusavhengighet-døgnbehandlingRusavhengighet-døgnbehandling
Interpersonlig terapi | VPP Lakselvhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/interpersonlig-terapi-vpp-lakselvInterpersonlig terapi | VPP LakselvIPsykisk helsevern - Interpersonlig terapiPsykisk helsevern - Interpersonlig terapiPsykisk helsevern - Interpersonlig terapiPsykisk helsevern - Interpersonlig terapi
Kognitiv miljøterapi | Finnmarksklinikkenhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kognitiv-miljoterapi-finnmarksklinikkenKognitiv miljøterapi | FinnmarksklinikkenKKognitiv miljøterapiKognitiv miljøterapiKognitiv miljøterapiKognitiv miljøterapi
Kognitiv terapi hos voksne | VPP Lakselvhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kognitiv-terapi-hos-voksne-vpp-lakselvKognitiv terapi hos voksne | VPP LakselvKKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapi
Miljøterapi ved avrusning | Finnmarksklinikkenhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/miljoterapi-ved-avrusning-finnmarksklinikkenMiljøterapi ved avrusning | FinnmarksklinikkenMMiljøterapi ved avrusingMiljøterapi ved avrusingMiljøterapi ved avrusingMiljøterapi ved avrusing
Personlighetsforstyrrelser hos voksne | VPP Lakselvhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/personlighetsforstyrrelser-hos-voksne-vpp-lakselvPersonlighetsforstyrrelser hos voksne | VPP LakselvPPersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksne
Psykisk helsevern – døgnbehandling | Lakselvhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/psykisk-helsevern-dognbehandling-lakselvPsykisk helsevern – døgnbehandling | LakselvPPsykisk helsevern - døgnbehandlingPsykisk helsevern - døgnbehandlingPsykisk helsevern - døgnbehandlingPsykisk helsevern - døgnbehandling
Psykodynamisk terapi | VPP Lakselvhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/psykodynamisk-terapi-vpp-lakselvPsykodynamisk terapi | VPP LakselvPPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapiPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapiPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapiPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapi
Psykoedukasjon | VPP Lakselvhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/psykoedukasjon-vpp-lakselvPsykoedukasjon | VPP LakselvPPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjon

BUP Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-midt-finnmark-sanks/bup-karasjokBUP KarasjokBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
Døgnenheten psykiatri voksne, Lakselvhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-midt-finnmark-sanks/dognenheten-ps-voksne-lakselvDøgnenheten psykiatri voksne, Lakselv
Familieenheten Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-midt-finnmark-sanks/familienheten-karasjokFamilieenheten Karasjok
PUT / TSB Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-midt-finnmark-sanks/put-tsb-karasjokPUT / TSB KarasjokPsykiaktrisk ungdomsteam Tverrfaglig, spesialisert rusbehandling
SANKS nasjonalt teamhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-midt-finnmark-sanks/nasjonalt-teamSANKS nasjonalt team
TSB Finnmarksklinikken i Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-midt-finnmark-sanks/dognenheten-rus-voksne-karasjokTSB Finnmarksklinikken i Karasjok
UPA Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-midt-finnmark-sanks/upa-karasjokUPA KarasjokUngdomspsykiatrisk enhet
VPP Lakselvhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-midt-finnmark-sanks/vpp-lakselvVPP LakselvVoksenpsykiatrisk poliklinikk

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.