DPS Midt-Finnmark / SANKS

SANKS tilbyr behandling innenfor psykisk helse- og rusvern for den samiske befolkningen i Norge. SANKS har også et særskilt ansvar å tilby behandling for befolkningen i Midt-Finnmark, i ledd av å være et distriktspsykiatrisk senter (DPS).

Leketerapirommet SANKS
Les mer om DPS Midt-Finnmark / SANKS

DPS Midt-Finnmark / SANKS

SANKS/DPS Midt-Finnmark tilbyr hjelp og behandling på spesialistnivå innenfor psykisk helse- og rusvern for barn, unge og voksne. SANKS tilbyr også behandling for den samiske befolkningen, gjennom Nasjonalt team.

DPS Midt-Finnmark:

DPS har ansvar for akutt og kristetjenester. Arbeidet består av spesialisert utredning og behandling, samarbeid med kommuner og øvrig spesialisthelsetjeneste samt bistå kommunene med råd og veiledning.

DPS Midt-Finnmark har et spesielt ansvar å tilby behandling og hjelp for pasienter i Midt-Finnmark. Tilbudet består av åtte behandlingsenheter lokalisert til Karasjok og Lakselv.

Behandlingstilbudet / DPS Midt-Finnmark

DPS Midt-Finnmark har et spesielt ansvar å tilby behandling for pasienter i kommunene Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Tana, Nesseby, Lebesby og Gamvik.

Behandlingstilbud for barn og unge, samt TSB Finnmarksklinikken er lokalisert i Karasjok. Behandlingstilbud for voksne er lokalisert i Lakselv.


Behandlingstilbud i Karasjok:

FamilieenhetenUngdomspsykiatrisk enhetBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikkSamisk psykiatriske ungdomsteam / Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (PUT/TSB)Finnmarksklinikken med døgnenhet - TSB

Behandlingstilbud i Lakselv:

Voksenpsykiatrisk poliklinikkDøgnenheten for voksne – psykisk helseNasjonalt team

Nasjonalt team er en del av behandlingstilbudet ved SANKS. Teamet tilbyr behandling for samer og har et spesielt fokus på samer bosatt utenfor Finnmark. Teamet er organisert under kompetansetjenesten i tillegg til teamets kliniske oppgaver og har kontorsteder i Tysfjord, Bodø, Snåsa, Narvik og Oslo.


Mer om Nasjonalt team


Kontakt

Telefon
Karasjok 78 46 95 50 | Lakselv 78 46 45 50
Postadresse
SANKS Karasjok
Postboks 4
9735 KARASJOK

SANKS Lakselv
Helsetunveien 2
9700 Lakselv

ADHD hos barn og unge - medikamentell behandling | Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-unge-medikamentell-behandling-karasjokADHD hos barn og unge - medikamentell behandling | KarasjokAADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandling
Bipolar lidelse - medikamentell behandling | Lakselvhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/bipolar-lidelse-medikamentell-behandling-lakselvBipolar lidelse - medikamentell behandling | LakselvBBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandling
Døgnbehandling av rusmiddelproblemerhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/dognbehandling-av-rusmiddelproblemerDøgnbehandling av rusmiddelproblemerDRus-døgnbehandlingRus-døgnbehandlingRus-døgnbehandlingRus-døgnbehandling
Psykisk helsevern – døgnbehandling | Lakselvhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/psykisk-helsevern-dognbehandling-lakselvPsykisk helsevern – døgnbehandling | LakselvPPsykisk helsevern - døgnbehandlingPsykisk helsevern - døgnbehandlingPsykisk helsevern - døgnbehandlingPsykisk helsevern - døgnbehandling
Psykisk helsevern - gruppeterapi | Lakselvhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/psykisk-helsevern-gruppeterapi-lakselvPsykisk helsevern - gruppeterapi | LakselvPPsykisk helsevern - gruppeterapiPsykisk helsevern - gruppeterapiPsykisk helsevern - gruppeterapiPsykisk helsevern - gruppeterapi
Psykisk helsevern - Rehabilitering/habilitering | Lakselvhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/psykisk-helsevern-rehabiliteringhabilitering-lakselvPsykisk helsevern - Rehabilitering/habilitering | LakselvPPsykisk helsevern - Rehabilitering/habiliteringPsykisk helsevern - Rehabilitering/habiliteringPsykisk helsevern - Rehabilitering/habiliteringPsykisk helsevern - Rehabilitering/habilitering

BUP Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-midt-finnmark-sanks/bup-karasjokBUP KarasjokBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
Døgnenheten psykiatri voksne, Lakselvhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-midt-finnmark-sanks/dognenheten-ps-voksne-lakselvDøgnenheten psykiatri voksne, Lakselv
Familieenheten Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-midt-finnmark-sanks/familienheten-karasjokFamilieenheten Karasjok
PUT / TSB Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-midt-finnmark-sanks/put-tsb-karasjokPUT / TSB KarasjokPsykiaktrisk ungdomsteam Tverrfaglig, spesialisert rusbehandling
SANKS nasjonalt teamhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-midt-finnmark-sanks/nasjonalt-teamSANKS nasjonalt team
TSB Finnmarksklinikken i Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-midt-finnmark-sanks/dognenheten-rus-voksne-karasjokTSB Finnmarksklinikken i Karasjok
UPA Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-midt-finnmark-sanks/upa-karasjokUPA KarasjokUngdomspsykiatrisk enhet
VPP Lakselvhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-midt-finnmark-sanks/vpp-lakselvVPP LakselvVoksenpsykiatrisk poliklinikk

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.