Døgnenheten psykiatri voksne, Lakselv

Døgnenheten er et tilbud for alle voksne og er en del av behandlingstilbudet innen psykisk helsevern og rus.
Les mer om Døgnenheten psykiatri voksne, Lakselv

Døgnenheten psykiatri voksne, Lakselv

 

Døgnenheten tar i mot mennesker med forskjellige vansker som angstlidelser, depresjoner, avhengighetsproblematikk, personlighetsforstyrrelser og psykoser.

Som en del av SANKS tilbyr døgnenheten hjelp/behandling til voksne samer fra hele landet. I tillegg har døgnenheten et særskilt ansvar for opptaksområdet bestående av kommunene: Kautokeino, Karasjok, Porsanger, Lebesby og Gamvik.

Det jobber forskjellige faggrupper på døgnenheten med spesialkompetanse i psykisk helse, rus, ergoterapi. Miljøterapeutisk tenkning er retningsgivende for behandlingen i døgnenheten. Samhandlingen mellom personalet og pasientene er sentral for å hjelpe pasienten til å mestre dagliglivets aktiviteter. En del av behandlingen består av:

 • Miljøterapi
 • individuelle samtaler
 • foreldresamtale
 • sosionomtime
 • medikamentell behandling
 • Ulike fellesaktiviteter. Hver pasient lager sine egne individuelle målsetninger for deltagelsen i fellesaktivitetene.

Oppholdene varierer etter sykdoms-/ alvorlighetsgrad fra 3 uker til lengre opphold.

For å få dagpasientstatus, må man søkes inn av fastlege, behandler eller kommunal psykisk helsevern med konkrete behandlingsmål for aktiviteten.Enheten gir et kortvarig dagtilbud.

Døgnenheten samarbeider internt med den polikliniske enheten, VPP i Lakselv.

Mer informasjon om døgnenheten

Døgnenheten er en del av avdeling for psykisk helsevern - voksne.
Det jobber forskjellige faggrupper på døgnenheten med spesialkompetanse i psykisk helse, rus, ergoterapi og fysisk helses betydning for psykiske lidelser. Nordsamisk språk og samisk kulturforståelse er en del av kompetansen.

Antall plasser og fysiske rammer

Døgnenheten kan ta i mot ti pasienter om gangen. Alle får rom med dusj og toalett i hovedbygningen.

Hvem kan få tilbud ved døgnenheten?

Døgnenheten gir spesialisthelsetjenestetilbud til hele den voksne befolkningen over 18 år i vårt opptaksområde som dekker kommunene Kautokeino, Karasjok, Porsanger, Lebesby og Gamvik.

Da det er fritt sykehusvalg i Norge, har også personer fra andre kommuner i Finnmark mulighet til å søke seg inn. Forøvrig gis behandlingstilbud til den samiske befolkningen i hele Norge.

Døgnenheten tar i mot mennesker med forskjellig problematikk som bl.a. angstlidelser, depresjoner, avhegighetsproblematikk, personlighetsforstyrrelser og psykoser.

Oppholdene kan variere etter sykdoms-/ alvorlighetsgrad fra 2 uker til lengre opphold. Noen pasienter kommer til jevnlige opphold for å forebygge og på den måten kunne fortsette å bo i sin hjemkommune, eller som ledd i en langsiktig behandling.

Vi har også aktivitetstilbud til dagpasienter om å delta på gruppeaktiviteter sammen med pasientene på døgnenheten. For å få dagpasientstatus, må man søkes inn (av fastlege, behandler eller kommunal psykisk helsevern) med konkrete behandlingsmål for aktiviteten.

Hvilke tilbud kan døgnenheten gi?

Miljøterapeutisk tenkning er retningsgivende for behandlingen i døgnenheten. Samhandlingen mellom personalet og pasientene er sentral for å hjelpe pasienten til å mestre dagliglivets aktiviteter.

En del av behandlingen består av:

 • miljøterapi (rammer osv)
 • individuelle støttesamtaler
 • foreldresamtale – kartlegging og informasjon
 •  sosionomtime (må bestilles)
 • medikamentell behandling
 • ukentlig gruppe med fokus på Bevegelse – Pust - Avspenning.
  Formålet er å bedre nattesøvn, å bli glad i kroppen sin, erfare større bevegelesfrihet og finne roen i andre sammenhenger. Øvelsene er lette og kan anvendes også når man kommer hjem.
 • ukentlig Kurs i Selvhjelp og Mestring, der "egenomsorg" er det gjennomgående tema.
 • Aktiviteter - organisert i grupper med friluftsliv, kreative- og fysiske aktiviteter. Hver pasient lager sine egne individuelle målsetninger for deltagelsen i fellesaktivitetene.

Døgnenheten samarbeider internt med den polikliniske enheten i Lakselv: Voksen psykiatrisk poliklinikk (VPP). Noen av pasientene har sine behandlere/utredere ved poliklinikken. Avdeling for psykisk helsevern – voksne jobber ut fra tankegangen om et helhetlig pasientforløp.

Døgnenheten jobber ut mot hjemkommunene til de som bruker avdelingen. Det organiseres faste tjenestereiser til kommunene i opptaksområdet. Disse reisene brukes til ansvarsgruppemøter, veiledning, undervisning og hjemmebesøk.

Behandlingsfilosofi: Døgnenheten har tradisjonelt hatt en psykodynamisk behandlingsfilosofi. I tillegg jobbes det i dag mer eklektisk gjennom at de ansatte har utviklet sin kompetanse på områder som: kommunikologi (tidligere TMK- tverrfaglig metakompetanse), tenkning hentet fra rusfeltet, kognitiv (miljø)terapi og selvhjelps/mestringsperspektiv.

Personalet er utdannet på fysisk aktivitets innvirkning på psykisk helse, noe som gjenspeiler seg i miljøterapien ved daglig morgentrim, styrketrening to ganger i uken i tillegg til det ovennevnte aktitivitetstilbudet.

Døgnenheten har ved hjelp av klinisk ernæringsfysiolog i Finnmarkssykehuset arrangert et kostholdskurs for pasienter og ansatte. Enheten/avdelingen ønsker å jobbe videre med denne formen for kursing. Døgnenheten har i en brukerundersøkelse fått tilbakemelding fra brukerne at de savner mer opplæring om diagnosen(e) som er satt ved psykisk helsevern institusjoner. Dette tar avdelingen på alvor og ønsker å fokusere mer på psykoedukasjon framover.

Døgnenheten tar i mot studenter og hospitanter.

Henvisning

Henvisninger voksne (VPP og Døgnenheten) sendes:

SANKS Lakselv
v/enheten man ønsker å henvise til.
Helsetunveien 2
9700 Lakselv


Enhetsleder døgnenheten

Portrettbilde av Laila Somby Iversen

Laila Somby Iversen
Enhetsleder døgnavdelingen for voksne
T 78 46 45 72 | M 970 12 781 | laila.somby.iversen@finnmarkssykehuset.no


Kontakt

Telefon
78464570 / 78464597
Telefaks 78 46 45 69
E-post
Postadresse

Finnmarkssykehuset
SANKS
Døgnenheten Lakselv
Helsetunveien 2
9700 Lakselv

SANKS Lakselv
Besøksadresse
Helsetunveien 2(Google maps)
9700 Lakselv

Praktisk informasjon

Kiosk / butikk / apotek / kafé

​SANKS Lakselv ligger i Lakselv sentrum, med butikker, apotek og spisesteder

Røyking forbudt

Det er røyking forbudt inne på SANKS og ute ved inngangsdører og i nærheten av bygningen.

Trådløst nettverk

​Vi har trådløst nettverk tilgjengelig for pasienter og besøkende på alle våre behandlingssteder. Ta kontakt med din avdeling for å få oppgitt påkoblingsinformasjon.

Venterom

​Det er venterom for pasienter og pårørende ved resepsjonen i 2. etasje.

Psykisk helsevern – døgnbehandling | Lakselvhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/psykisk-helsevern-dognbehandling-lakselvPsykisk helsevern – døgnbehandling | LakselvPPsykisk helsevern - døgnbehandlingPsykisk helsevern - døgnbehandlingPsykisk helsevern - døgnbehandlingPsykisk helsevern - døgnbehandling

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.