TSB Finnmarksklinikken i Karasjok

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Finnmarksklinikken er en døgnenhet og et tilbud for voksne med rus- og avhengighetsproblematikk.

Les mer om TSB Finnmarksklinikken i Karasjok

TSB Finnmarksklinikken i Karasjok

Finnmarksklinikken Karasjok

Vi gir et tilbud til personer med rus- og avhengighetsproblematikk og der tettere oppfølging anses nødvendig. Finnmarksklinikken tar i mot mennesker med:

  • Alkoholproblem
  • Narkotikaproblem
  • Medikament- og blandingsmisbruk
  • Spilleavhengighet

Hvordan få hjelp

Henvisning skjer via lege, NAV, ruskonsulent og barnevern. I tillegg via spesialisthelsetjenesten og fengselshelsetjenesten. Det legges vekt på å samarbeide med henvisende instans.

Hvordan foregår behandling hos oss

Behandlingen er frivillig, men vi har også pasienter på § 12 soning.  Enheten gir korttidsbehandling, inntil 3 måneder, med oppfølgingsopphold etter avtale i løpet av 2 år.

Behandlingen differensieres ut i fra den enkelte pasients behov,  ressurser, forutsetninger og problem. I behandlingen vektlegger vi miljøterapi, som inkluderer et kultursensitivt perspektiv, motiverende samtale, mentaliseringsbasert terapi, kognitiv terapi, gruppebehandling, individuelle samtaler og fysisk aktivitet.

Alle blir innlosjert i leiligheter med plass til fire personer. Eget soverom, bad og stue er fellesareal.

Fritt behandlingsvalg

I Norge har man fritt behandlingsvalg som betyr at du selv kan bestemme hvor du ønsker behandling og be om å få henvisning av fastlege (med unntak av lavterskelordning). 

SANKS er spesialisthelsetjeneste som betyr at vi tilbyr hjelp til alle som ønsker det. SANKS har i tillegg et nasjonalt ansvar til å tilby hjelp eller behandling til den samiske befolkningen. Det betyr at SANKS mål er kunne tilby et språk- og kulturtilpasset behandlingstilbud for samer.
SANKS er organisert under Finnmarkssykehuset under klinikk psykisk helsevern og rus.

Henvisning

Henvisninger til TSB Finnmarksklinikken sendes:

Vurderingsteamet Rus, Finnmarkssykehuset HF
v/enheten man ønsker å henvise til.
Postboks 1294
9505 Alta
T 784 65 862| vurderingsteametrus@finnmarkssykehuset.no

Elektroniske henvisninger utenfor Helse Nord:

Henvisninger kan sendes elektronisk til SANKS gjennom NHN Adresseregister:
Bruk henvisningssted: Finnmarkssykehuset.- Mottaker: Distriktspsykiatrisk senter – Finnmarkssykehuset. Skriv så den enheten det skal henvises til: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Organiseringen av Finnmarksklinikken

Portrettbilde av Ellen Ingrid Eira

Ellen Ingrid Eira
Enhetsleder TSB Finnmarksklinikken
T 78 46 93 23 | ellen.ingrid.g.eira@finnmarkssykehuset.no 

Bilder

Stue/kjøkken i leilighet

Stue/kjøkken i leilighet

Spisestue

Spisestue

Treningsrom

Treningsrom

Kontaktinformasjon

Telefon
78 46 93 20
E-post
Postadresse
Finnmarkssykehuset SANKS
TSB Finnmarksklinikken
Postboks 173
9735 Karasjok

Busstider Ravdojok

Pasientreiser

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Praktisk informasjon

Kiosk / butikk / apotek / kafé

​Karasjok sentrum ligger omtrent 1,5 kilometer fra Ravdojok, med butikker, spisesteder og apotek.

Røyking forbudt

Det er røyking forbudt inne på SANKS og ute ved inngangsdører og i nærheten av bygningen.

Trådløst nettverk

​Vi har trådløst nettverk tilgjengelig for pasienter og besøkende på alle våre behandlingssteder. Ta kontakt med din avdeling for å få oppgitt påkoblingsinformasjon.

Kognitiv miljøterapi | Finnmarksklinikkenhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kognitiv-miljoterapi-finnmarksklinikkenKognitiv miljøterapi | FinnmarksklinikkenKKognitiv miljøterapiKognitiv miljøterapiKognitiv miljøterapiKognitiv miljøterapi
Miljøterapi ved avrusning | Finnmarksklinikkenhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/miljoterapi-ved-avrusning-finnmarksklinikkenMiljøterapi ved avrusning | FinnmarksklinikkenMMiljøterapi ved avrusingMiljøterapi ved avrusingMiljøterapi ved avrusingMiljøterapi ved avrusing

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.