TSB Finnmarksklinikken i Karasjok

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Finnmarksklinikken er en døgnenhet og er et tilbud for alle voksne. Som en del av SANKS har Finnmarksklinikken en særskilt ansvar å tilby hjelp og behandling til alle samer i Norge.
Les mer om TSB Finnmarksklinikken i Karasjok

TSB Finnmarksklinikken i Karasjok

 

Vi gir et tilbud til personer med rus- og avhengighetsproblematikk:

  • Alkoholproblem
  • Narkotikaproblem
  • Medikamenter
  • Blandingsmisbruk
  • Spilleavhengighet

Behandlingen er frivillig, men vi har også pasienter på § 12 soning.  Enheten gir korttidsbehandling, inntil 3 måneder, med oppfølgingsopphold etter avtale i løpet av 2 år.

Behandlingen differensieres ut i fra den enkelte pasients behov,  ressurser, forutsetninger og problem. I behandlingen vektlegger vi miljøterapi, som inkluderer et kultursensitivt perspektiv, motiverende samtale, mentaliseringsbasert terapi, kognitiv terapi, gruppebehandling, individuelle samtaler og fysisk aktivitet.

Henvisning

Henvisning skjer via lege, NAV, ruskonsulent og barnevern. I tillegg via spesialisthelsetjenesten og fengselshelsetjenesten. Det legges vekt på å samarbeide med henvisende instans.

Henvisninger til TSB Finnmarksklinikken sendes:

Vurderingsteamet Rus, Finnmarkssykehuset HF
v/enheten man ønsker å henvise til.
Postboks 1294
9505 Alta
T 784 65 862| vurderingsteametrus@finnmarkssykehuset.no

Enhetsleder Finnmarksklinikken

Portrettbilde av Ellen Ingrid Eira

Ellen Ingrid Eira
Enhetsleder TSB Finnmarksklinikken
T 78 46 93 23 | ellen.ingrid.g.eira@finnmarkssykehuset.no 

Kontakt

Telefon
78469320
Telefaks 78 46 93 30
E-post
Postadresse
Finnmarkssykehuset SANKS
TSB Finnmarksklinikken
Postboks 173
9735 Karasjok
Finnmarksklinikken
Besøksadresse
Ravdojok(Google maps)
9730 Karasjok
Telefon
78469320

Busstider Ravdojok

Pasientreiser

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Praktisk informasjon

Kiosk / butikk / apotek / kafé

​Karasjok sentrum ligger omtrent 1,5 kilometer fra Ravdojok, med butikker, spisesteder og apotek.

Røyking forbudt

Det er røyking forbudt inne på SANKS og ute ved inngangsdører og i nærheten av bygningen.

Trådløst nettverk

​Vi har trådløst nettverk tilgjengelig for pasienter og besøkende på alle våre behandlingssteder. Ta kontakt med din avdeling for å få oppgitt påkoblingsinformasjon.

Døgnbehandling av rusmiddelproblemerhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/dognbehandling-av-rusmiddelproblemerDøgnbehandling av rusmiddelproblemerDRusavhengighet-døgnbehandlingRusavhengighet-døgnbehandlingRusavhengighet-døgnbehandlingRusavhengighet-døgnbehandling
Kognitiv miljøterapi | Finnmarksklinikkenhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kognitiv-miljoterapi-finnmarksklinikkenKognitiv miljøterapi | FinnmarksklinikkenKKognitiv miljøterapiKognitiv miljøterapiKognitiv miljøterapiKognitiv miljøterapi
Miljøterapi ved avrusning | Finnmarksklinikkenhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/miljoterapi-ved-avrusning-finnmarksklinikkenMiljøterapi ved avrusning | FinnmarksklinikkenMMiljøterapi ved avrusingMiljøterapi ved avrusingMiljøterapi ved avrusingMiljøterapi ved avrusing

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.