TSB Finnmarksklinikken i Karasjok

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Finnmarksklinikken er en døgnenhet og er et tilbud for alle voksne. Som en del av SANKS har Finnmarksklinikken en særskilt ansvar å tilby hjelp og behandling til alle samer i Norge.
Les mer om TSB Finnmarksklinikken i Karasjok

TSB Finnmarksklinikken i Karasjok

 

Vi gir et tilbud til personer med rus- og avhengighetsproblematikk:

  • Alkoholproblem
  • Narkotikaproblem
  • Medikamenter
  • Blandingsmisbruk
  • Spilleavhengighet

Behandlingen er frivillig, men vi har også pasienter på § 12 soning.  Enheten gir korttidsbehandling, inntil 3 måneder, med oppfølgingsopphold etter avtale i løpet av 2 år.

Behandlingen differensieres ut i fra den enkelte pasients behov,  ressurser, forutsetninger og problem. I behandlingen vektlegger vi miljøterapi, som inkluderer et kultursensitivt perspektiv, motiverende samtale, mentaliseringsbasert terapi, kognitiv terapi, gruppebehandling, individuelle samtaler og fysisk aktivitet.

Henvisning

Henvisning skjer via lege, NAV, ruskonsulent og barnevern. I tillegg via spesialisthelsetjenesten og fengselshelsetjenesten. Det legges vekt på å samarbeide med henvisende instans.

Henvisningen sendes:

Finnmarkssykehuset
Vurderingsteamet Rus
Postboks 1294
9505 Alta

Kontakt

Telefon
78 46 93 20
Telefaks 78 46 93 30
E-post
Postadresse
Finnmarkssykehuset SANKS
TSB Finnmarksklinikken
Postboks 173
9735 Karasjok
Finnmarksklinikken
Besøksadresse
Ravdojok(Google maps)
9730 Karasjok
Telefon
78 46 93 20

Busstider Ravdojok

Pasientreiser

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Praktisk informasjon

Kiosk / butikk / apotek / kafé

​Karasjok sentrum ligger omtrent 1,5 kilometer fra Ravdojok, med butikker, spisesteder og apotek.

Røyking forbudt

Det er røyking forbudt inne på SANKS og ute ved inngangsdører og i nærheten av bygningen.

Trådløst nettverk

​Vi har trådløst nettverk tilgjengelig for pasienter og besøkende på alle våre behandlingssteder. Ta kontakt med din avdeling for å få oppgitt påkoblingsinformasjon.

Døgnbehandling av rusmiddelproblemerhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/dognbehandling-av-rusmiddelproblemerDøgnbehandling av rusmiddelproblemerDRus-døgnbehandlingRus-døgnbehandlingRus-døgnbehandlingRus-døgnbehandling