SANKS nasjonalt team

Nasjonalt team skal være med på å fremme et likeverdig og kulturelt tilpasset behandlingstilbud for samer i hele landet.
Les mer om SANKS nasjonalt team

SANKS nasjonalt team

Nasjonalt team gir et lavterskeltilbud i form av å vurdere alle slags henvendelser om behandling. Teamet kan bistå i å finne et egnet tilbud, til de som ikke får et behandlingstilbud hos oss. Vi tilbyr også en kulturtilpasset veiledning og undervisning til fagfolk ved forespørsel.

Nasjonalt team jobber tverrfaglig og har stor grad av ambuleringsvirksomhet. SANKS har fem utekontorer som er en del av nasjonalt team. Disse er lokalisert i Tysfjord, Bodø, Snåsa, Narvik og Oslo.

Våre arbeidsoppgaver er:

  • Klinisk arbeid
  • Rådgivning
  • Veiledning
  • Undervisning
  • Informasjonsarbeid

Kontaktperson og koordinator


Vanja Skogvoll  

M 915 18 742 | Vanja.Nina.Benedikte.Skogvoll@finnmarkssykehuset.no

     

Kontakt

Oppmøtested
Servicebygget, 8270 Drag
Telefon
915 18 742
E-post

Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Bodøhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-midt-finnmark-sanks/nasjonalt-team/samisk-psyk-bodoSamisk psykisk helsevern og rusbehandling, Bodø
Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Narvikhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-midt-finnmark-sanks/nasjonalt-team/samisk-psyk-narvikSamisk psykisk helsevern og rusbehandling, Narvik
Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Oslohttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-midt-finnmark-sanks/nasjonalt-team/samisk-psyk-osloSamisk psykisk helsevern og rusbehandling, Oslo
Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Snåsahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-midt-finnmark-sanks/nasjonalt-team/samisk-psyk-snasaSamisk psykisk helsevern og rusbehandling, Snåsa
Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Tysfjordhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-midt-finnmark-sanks/nasjonalt-team/samisk-psyk-tysfjordSamisk psykisk helsevern og rusbehandling, Tysfjord