SANKS nasjonalt team

Nasjonalt team skal fremme og gi et likeverdig og kulturelttilpasset behandlingstilbud for samer i hele landet.
Les mer om SANKS nasjonalt team

SANKS nasjonalt team

Kart over Sápmi

Nasjonalt team vurderer alle henvendelser om behandling. Teamet er også behjelpelig med å finne et egnet tilbud, til de som ikke får et behandlingstilbud hos oss.
Nasjonalt team jobber tverrfaglig og har stor grad av ambuleringsvirksomhet. SANKS har fem utekontorer som er en del av nasjonalt team. Disse er lokalisert i Tysfjord, Bodø, Snåsa, Narvik og Oslo.

Teamets arbeider også aktivt med kompetansespredning. Her inngår formidling, undervisning og veiledning til fagfolk ved forespørsel, spesielt innen tema kultursensitivitet og forståelse. Det kan være undervisning av helsepersonell/fagfolk som ikke har tilstrekkelig kunnskap om forhold som kan ha betydning for helsemøte med samiske pasient.

Vi tilbyr:

•Kliniske tjenester i form av pasientbehandling samt bidra til utvikling av behandlingsmetoder tilpasset samiske pasienter.
•Rådgivning og undervisning  rettet mot pasienter/pårørende, helsepersonell, studenter og annen fagfolk innen tema språk og kulturforståelse i møte med samiske pasienter.


Hvordan komme i kontakt med oss?

Spørsmål knyttet til behandlingstilbud, henvisning eller undervisning kan rettes til kontaktperson og koordinator for Nasjonalt team:


Vanja Skogvoll  

M 915 18 742 | Vanja.Nina.Benedikte.Skogvoll@finnmarkssykehuset.no

Ved behov kan de øvrige ansatte i Nasjonalt team kontaktes direkte.

Hva og hvorfor har vi et Nasjonalt team?

SANKS sitt samfunnsoppdrag er å bidra til utvikling av likeverdige helsetjenester for den samiske befolkningen i hele Norge. Av den grunn så man etter hvert også et behov å forbedre det kliniske tilbudet til den samiske befolkningen utenfor Finnmark. I 2008 startet derfor arbeidet med å utrede muligheten for utvidelse og bedring av de kliniske oppgavene på nasjonalt nivå. Det nasjonale teamet ble høsten 2009 opprettet som et treårig prosjekt med satellittkontor i Oslo, Snåsa, Tysfjord og Bodø. Etter prosjektperiodens slutt i 2012, ble nasjonalt team vedtatt opprettet i løpet av 2013 som en permanent del av den nasjonale tjeneste.

Det nasjonale teamet arbeider tverrfaglig og har stor grad av ambulerende virksomhet i de ulike samiske områdene. Kontorene i Tysfjord og Bodø har fokuset på lulesamisk befolkning, Snåsa og Oslo kontoret fokuserer på sørsamer og samer bosatt i Sør-Norge. Nylig ble det opprettet et nytt kontor i Narvik for å styrke tilbudet til markasamisk befolkning i Sør-Troms og Nordre-Nordland. SANKS har tilsammen fem utekontorer i Norge som blir koordinert av kontaktperson Vanja Skogvoll.

I 2015 inngikk SANKS i tillegg en avtale med Härjedalen og Jämtlands län i Sverige om behandling av samiske pasienter, veiledning og undervisning til helse- og omsorgspersonell. Disse henvendelsene er det vårt nasjonale team som imøtekommer. SANKS ser et økende behov i Sverige for mer kunnskap til å tilpasse helsemøtet for samer språklig og kulturelt. SANKS er glad for å kunne bidra til økt kunnskap som kan bidra til å forbedre helsetjenesten til samer også i Sverige.

 Om samer i Norge

Kontakt

Oppmøtested
Servicebygget, 8270 Drag
Telefon
915 18 742
E-post

Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Bodøhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-midt-finnmark-sanks/nasjonalt-team/samisk-psyk-bodoSamisk psykisk helsevern og rusbehandling, Bodø
Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Narvikhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-midt-finnmark-sanks/nasjonalt-team/samisk-psyk-narvikSamisk psykisk helsevern og rusbehandling, Narvik
Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Oslohttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-midt-finnmark-sanks/nasjonalt-team/samisk-psyk-osloSamisk psykisk helsevern og rusbehandling, Oslo
Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Snåsahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-midt-finnmark-sanks/nasjonalt-team/samisk-psyk-snasaSamisk psykisk helsevern og rusbehandling, Snåsa
Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Tysfjordhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-midt-finnmark-sanks/nasjonalt-team/samisk-psyk-tysfjordSamisk psykisk helsevern og rusbehandling, Tysfjord