Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Oslo

SANKS har kontor i Oslo som tilbyr hjelp til den samiske befolkningen.

Les mer om Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Oslo

Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Oslo

Oslokontoret ligger på Gaustad, samlokalisert med TSB (Tverrfaglig spesialisert behandling - rus). Kontoret har en psykologspesialist i 100% stilling, men brukes også av tilreisende terapauter fra det nasjonale teamet.


Elisabeth Gerhardsen
Psykologspesialist

Kontakt

Telefon
948 56 924
Om du ønsker kontakt, så er det mulig å enten ringe, sende e-post eller komme innom kontoret.
E-post
Postadresse
Finnmarkssykehuset
SÁNAG / SANKS
Sognsvannsveien 21
0372 Oslo

Pasientreiser

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark