Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Snåsa

SANKS har kontor i Snåsa som tilbyr hjelp til den samiske befolkningen. Snåsa ligger i det sørsamiske området og hovedmålet er å tilby behandling tilpasset den sørsamiske befolkningen.

Les mer om Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Snåsa

Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Snåsa

Kontoret har en terapeut i 100% stilling, og brukes også av tilreisende terapeuter fra det nasjonale teamet.


Per Martin Westerfjell 

Arbeider som terapeut, klinisk med voksne og etter hvert med kompetansetjenesteoppgaver i sørsamisk område. Interesse for sammensatte problemstillinger, jobber mestringsorientert og med eksponeringsterapi.

Grunnutdanning i fysioterapi. Viderutdanning i smerte, palliasjon og langvarig smerte: Tverrfaglig undersøkelse, behandling og oppfølging. Starter videreutdanning innenfor psykisk helsearbeid januar 2018.


 

Kontakt

Oppmøtested
Snåsa kontoret er samlokalisert med Snåsa helsesenter.
Telefon
902 01 065
Ta kontakt om du lurer på noe.
E-post
Postadresse
Finnmarkssykehuset
SÁNAG / SANKS
7760 SNÅSA

Pasientreiser

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark