Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Snåsa

SANKS har kontor i Snåsa som tilbyr hjelp til den samiske befolkningen. Snåsa ligger i det sørsamiske området og hovedmålet er å tilby behandling tilpasset den sørsamiske befolkningen.

Les mer om Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Snåsa

Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Snåsa

Snåsa kontoret er samlokalisert med Snåsa helsesenter. Kontoret har en fysioterapaut i 100% stilling, men brukes også av tilreisende terapeuter fra det nasjonale teamet.


Per Martin Westerfjell 
Fysioterapaut

Kontakt

Telefon
902 01 065
E-post
Postadresse
Finnmarkssykehuset
SÁNAG / SANKS
7760 SNÅSA

Pasientreiser

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark