Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Snåsa

SANKS har kontor i Snåsa som tilbyr hjelp til den samiske befolkningen. Snåsa er en sentral plass i de sørsamiske områdene og hovedmålet er å tilby behandling tilpasset den sørsamiske befolkningen.

Les mer om Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Snåsa

Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Snåsa

Snåsa kontoret er samlokalisert med Snåsa helsesenter. Kontoret har en sykepleier i 100% stilling, men brukes også av tilreisende terapeuter fra det nasjonale teamet.


Inger Marit Eira-Åhrén
Sykepleier

Kontakt

Telefon
468 10 993
E-post
Postadresse
Finnmarkssykehuset
SÁNAG / SANKS
7760 SNÅSA

Pasientreiser

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark