Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Tysfjord

SANKS har kontor i Tysfjord som tilbyr hjelp til den samiske befolkningen. Tysfjord er et lulesamiskområde og hovedmålet er å tilby behandling tilpasset den lulesamiske befolkningen.

Les mer om Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Tysfjord

Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Tysfjord

Kontoret i Tysfjord er lokalisert på Servicebygget (ved Spar mat).  Her arbeider koordinator for det nasjonale teamet i tillegg til en sykepleier. Kontoret brukes også av tilreisende terapeuter fra det nasjonale teamet.


Vanja Skogvoll
Koordinator og psykiatrisk sykepleier
T 915 18 742
Vanja.Nina.Benedikte.Skogvoll@finnmarkssykehuset.no


Anja Skjelnes
Sykepleier
T 900 12 978
Anja.Katrine.Skjelnes@finnmarkssykehuset.no

Kontakt

Telefon
91518742
E-post
Postadresse
Finnmarkssykehuset
SÁNAG / SANKS
8270 DRAG

Pasientreiser

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark