Brukerrådet for DPS Øst-Finnmark

​Faste medlemmer i Brukerrådet for DPS Øst-Finnmark

Jan Tore Rasvik
Leder 
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) Øst-Finnmark

Per Olav Kjørsvik
Nestleder
Mental Helse Finnmark

Rane Kristensen
pårørende

Vibeke Sørensen
Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE)
Tana og Nesseby lokallag

Merete Holm
ADHD Finnmark

Kontaktinformasjon

Jan Tore Rasvik
Leder for Brukerrådet
M 400 45 952 | jan.tore.rasvik@rio.no

Ruth Persen
DPS-leder 
T 78 92 74 14 | Ruth.Marie.Persen@finnmarkssykehuset.no

Grete Tørres
Seniorrådgiver
T 78 92 74 35 | Grete.Torres@finnmarkssykehuset.no

Oppdatert mandat for Brukerråd - 23.2.2017.pdf

Møtereferater

Møtereferat 2017-06-15 Brukerråd DPS Øst.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Brukerråd DPS Øst/Møtereferater/Møtereferat 2017-06-15 Brukerråd DPS Øst.pdfMøtereferat 2017-06-15 Brukerråd DPS Øst.pdf