VPP Tana

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Tana gir tilbud om vurdering, utredning og behandling. Våre behandlere er psykiater, ass.lege, psykiatrisk sykepleier, sosionom og psykologspesialist/psykolog.

Les mer om VPP Tana

VPP Tana

Hva gjør vi:

Poliklinikken tilbyr hjelp til pasienter over 18 år. Poliklinikken har ansvar for tilbud til voksne i følgende kommuner i Øst Finnmark: Tana, Nesseby, Berlevåg, Båtsfjord og Vadsø. (VPP Kirkenes og VPP Tana har delt ansvar for Vadsø).

VPP er et tilbud til voksne som trenger hjelp for psykiske plager, slik som:

  • Traumer, angst, depresjon og tvangslidelser
  • Spiseforstyrrelser
  • Personlighetsforstyrrelser
  • Psykoseproblemer
  • Rusproblemer og andre former for avhengighetsproblematikk

Poliklinikken gir også veiledning til samarbeidspartnere på forespørsel, samt undervisning i forhold til tema om psykiatriske problemstillinger.

Poliklinikken og APAT  har samisktalende terapeuter

Ambulant psykiatrisk akutteam Øst-Finnmark – APAT

Ambulant akutteam for voksne er en enhet innen spesialisthelsetjenesten som skal bidra til en rask vurdering av hjelpebehov i en akutt psykisk krise, rask mobilisering av personens nettverk og rask mobilisering av behandlingsnettverket. En viktig funksjon er å bidra til at pasientene kommer på rett sted til rett tid. Behandling og vurdering kan tilbys i pasientens eget hjem og miljø.

Målgruppe er mennesker med psykiske lidelser fra 18 år i våre opptakskommuner (Berlevåg, Båtsfjord, Deatnu-Tana,  Unjarga-Nesseby, Vardø, Vadsø, Sør-Varanger)

Teamet er tverrfaglig sammensatt, med ansatte i  Tana og Kirkenes.

Teamet skal kontaktes på telefon til VPP Tana i åningstiden – se under.  

Spesielle forhold vedr henvisning

Henvisning skjer via lege og sendes elektronisk eller på papir. Henvisninger blir vurdert i inntaksmøtet. Det gjøres en vurdering etter pasientrettighetsloven, både i forhold til rett til helsehjelp og ventetid.

Kontakt

Oppmøtested
Henvendelser i resepsjonen innenfor hovedinngangen
Telefon
78927416
mandag - fredag 08 – 15:30
Telefaks: 78 97 74 30
Postadresse
Finnmarkssykehuset
VPP Tana
Helsestien 34
9845 Tana
VPP Tana
Besøksadresse
Helsestien 34(Google maps)
9845 Tana

Praktisk informasjon

Kantine

​Det finnes kantine på Tana helsesenter med åpningstid 10:30 – 13:00 på alle hverdager.

Kiosk / butikk

​Helsesenteret ligger 600 meter fra Tana Bru, der det finnes kiosk og butikk.

Røyking forbudt

​Det er røyking forbudt inne på helsesenteret og ute ved inngangsdører og i nærheten av bygningen.

Trådløst nettverk

​Vi har trådløst nettverk tilgjengelig for pasienter og besøkende på alle våre behandlingssteder. Ta kontakt med din avdeling for å få oppgitt påkoblingsinformasjon.

ADHD hos voksne | Tanahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/adhd-hos-voksne-tanaADHD hos voksne | TanaAADHD hos voksneADHD hos voksneADHD hos vaksneADHD hos voksne
Angstlidelser – fobiske og panikkangst | Tanahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/angstlidelser-fobiske-og-panikkangst-tanaAngstlidelser – fobiske og panikkangst | TanaAAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangst
Angstlidelser hos voksne | Tanahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/angstlidelser-hos-voksne-tanaAngstlidelser hos voksne | TanaAAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisert
Bipolar lidelse – psykologisk behandling | Tanahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/bipolar-lidelse-psykologisk-behandling-tanaBipolar lidelse – psykologisk behandling | TanaBBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandling
Bulimi hos voksne, dagbehandling | Tanahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/bulimi-hos-voksne-dagbehandling-tanaBulimi hos voksne, dagbehandling | TanaBBulimi hos voksne, dagbehandlingBulimi hos voksne, dagbehandlingBulimi hos voksne, dagbehandlingBulimi hos voksne, dagbehandling
Interpersonlig terapi | Tanahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/interpersonlig-terapi-tanaInterpersonlig terapi | TanaIInterpersonlig terapiInterpersonlig terapiInterpersonlig terapiInterpersonlig terapi
Kognitiv terapi hos voksne | Tanahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kognitiv-terapi-hos-voksne-tanaKognitiv terapi hos voksne | TanaKKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapi
Personlighetsforstyrrelser hos voksne | Tanahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/personlighetsforstyrrelser-hos-voksne-tanaPersonlighetsforstyrrelser hos voksne | TanaPPersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksne
Psykodynamisk terapi | Tanahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/psykodynamisk-terapi-tanaPsykodynamisk terapi | TanaPPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapi
Psykoedukasjon | Tanahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/psykoedukasjon-tanaPsykoedukasjon | TanaPPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjon

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.