DPS Vest-Finnmark

DPS Vest-Finnmark  har ansvar og oppgaver på spesialistnivå innenfor psykisk helsevern og rus for voksne og barn- og unge i Vest-Finnmark. Det desentraliserte tilbudet består av dag- og døgntilbud, polikliniske tjenester og ambulante tjenester.

Les mer om DPS Vest-Finnmark

DPS Vest-Finnmark

Avdelingsleder Robert Kechter
Avdelingsleder Robert Kechter

DPS har ansvar for

  • akutt- og krisetjenester
  • spesialisert utredning og behandling
  • tett samarbeid med kommunene og øvrig spesialisthelsetjeneste
  • bistå kommunene med råd og veiledning

DPS Vest-Finnmark dekker kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy, Kvalsund og Nordkapp og tilbyr behandling ved følgende avdelinger:

 Alta

  • Døgnenheten Alta
  • Voksenpsykiatrisk poliklinikk inkl. dagavdeling-gruppeterapeutisk team, rusteam og Ambulant psykiatrisk akutteam (APAT)
  • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Hammerfest

  • Voksenpsykiatrisk poliklinikk med rusteam
  • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Ledelse

Robert Kechter
Leder DPS Vest-Finnmark
T 78 46 58 51 | M 992 66 772 | robert.kechter@finnmarkssykehuset.no

Hanne Vang
Enhetsleder VPP Alta
T 78 48 38 00 | hanne.karin.vang@finnmarkssykehuset.no

Mads Eriksen
Enhetsleder BUP Alta
T 78 48 38 00 | mads.kristian.eriksen@finnmarkssykehuset.no

Bryndis Rogde
Enhetsleder VPP Hammerfest
T 78 42 14 60 | bryndis.rogde@finnmarkssykehuset.no

Wenche Hansen
Enhetsleder BUP Hammerfest
T 78 42 14 70 | wenche.hansen@finnmarkssykehuset.no

Ragnhild Hanne Nilsen
Enhetsleder post Alta
T 78 48 39 61 | ragnhild.hanne.nilsen@finnmarkssykehuset.no

Administrasjon

Robert Kechter
Leder DPS Vest-Finnmark
T 78 46 58 51 | M 992 66 772 | robert.kechter@finnmarkssykehuset.no

Ellen Søderholm
Konsulent
T 78 46 58 50 | ellen.grethe.soderholm@finnmarkssykehuset.no

Jørn-Tore Karlsen
Fag- og utviklingskonsulent
T 78 46 58 52 | jorn-tore.karlsen@finnmarkssykehuset.no

Pasientguider


Kontakt

Telefon
78465850
---
Postadresse
Finnmarkssykehuset
DPS Vest-Finnmark
Postboks 1294
9505 Alta
Besøksadresser og praktisk informasjon

ADHD hos voksne | Altahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/adhd-hos-voksne-altaADHD hos voksne | AltaAADHD hos voksneADHD hos voksneADHD hos vaksneADHD hos voksne
ADHD hos voksne | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/adhd-hos-voksne-hammerfestADHD hos voksne | HammerfestAADHD hos voksneADHD hos voksneADHD hos vaksneADHD hos voksne
Angstlidelser – fobiske og panikkangst | Altahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/angstlidelser-fobiske-og-panikkangst-altaAngstlidelser – fobiske og panikkangst | AltaAAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangst
Angstlidelser – fobiske og panikkangst | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/angstlidelser-fobiske-og-panikkangst-hammerfestAngstlidelser – fobiske og panikkangst | HammerfestAAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangst
Angstlidelser hos voksne | Altahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/angstlidelser-hos-voksne-altaAngstlidelser hos voksne | AltaAAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisert
Angstlidelser hos voksne | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/angstlidelser-hos-voksne-hammerfestAngstlidelser hos voksne | HammerfestAAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisert
Bipolar lidelse – psykologisk behandling | Altahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/bipolar-lidelse-psykologisk-behandling-altaBipolar lidelse – psykologisk behandling | AltaBBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandling
Bipolar lidelse – psykologisk behandling | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/bipolar-lidelse-psykologisk-behandling-hammerfestBipolar lidelse – psykologisk behandling | HammerfestBBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandling
Bulimi hos voksne, dagbehandling | Altahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/bulimi-hos-voksne-dagbehandling-altaBulimi hos voksne, dagbehandling | AltaBBulimi hos voksne, dagbehandlingBulimi hos voksne, dagbehandlingBulimi hos voksne, dagbehandlingBulimi hos voksne, dagbehandling
Bulimi hos voksne, dagbehandling | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/bulimi-hos-voksne-dagbehandling-hammerfestBulimi hos voksne, dagbehandling | HammerfestBBulimi hos voksne, dagbehandlingBulimi hos voksne, dagbehandlingBulimi hos voksne, dagbehandlingBulimi hos voksne, dagbehandling
Interpersonlig terapi | Altahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/interpersonlig-terapi-altaInterpersonlig terapi | AltaIInterpersonlig terapiInterpersonlig terapiInterpersonlig terapiInterpersonlig terapi
Interpersonlig terapi | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/interpersonlig-terapi-hammerfestInterpersonlig terapi | HammerfestIInterpersonlig terapiInterpersonlig terapiInterpersonlig terapiInterpersonlig terapi
Kognitiv terapi hos voksne | Altahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kognitiv-terapi-hos-voksne-altaKognitiv terapi hos voksne | AltaKKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapi
Kognitiv terapi hos voksne | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kognitiv-terapi-hos-voksne-hammerfestKognitiv terapi hos voksne | HammerfestKKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapi
Personlighetsforstyrrelser hos voksne | Altahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/personlighetsforstyrrelser-hos-voksne-altaPersonlighetsforstyrrelser hos voksne | AltaPPersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksne
Personlighetsforstyrrelser hos voksne | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/personlighetsforstyrrelser-hos-voksne-hammerfestPersonlighetsforstyrrelser hos voksne | HammerfestPPersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksne
Psykisk helsevern – døgnbehandling | Altahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/psykisk-helsevern-dognbehandling-altaPsykisk helsevern – døgnbehandling | AltaPPsykisk helsevern - døgnbehandlingPsykisk helsevern - døgnbehandlingPsykisk helsevern - døgnbehandlingPsykisk helsevern - døgnbehandling
Psykodynamisk terapi | Altahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/psykodynamisk-terapi-altaPsykodynamisk terapi | AltaPPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapi
Psykodynamisk terapi | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/psykodynamisk-terapi-hammerfestPsykodynamisk terapi | HammerfestPPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapi
Psykoedukasjon | Altahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/psykoedukasjon-altaPsykoedukasjon | AltaPPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjon
Psykoedukasjon | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/psykoedukasjon-hammerfestPsykoedukasjon | HammerfestPPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjon

BUP Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-vest-finnmark/bup-altaBUP AltaBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
BUP Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-vest-finnmark/bup-hammerfestBUP HammerfestBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
Døgnenheten Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-vest-finnmark/dognenheten-altaDøgnenheten Alta
VPP Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-vest-finnmark/vpp-altaVPP AltaVoksenpsykiatrisk poliklinikk med APAT (Ambulant psykiatrisk akutteam)
VPP Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-vest-finnmark/vpp-hammerfestVPP HammerfestVoksenpsykiatrisk poliklinikk med rusteam

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.