DPS Vest-Finnmark

DPS Vest-Finnmark  har ansvar og oppgaver på spesialistnivå innenfor psykisk helsevern og rus for voksne og barn- og unge i Vest-Finnmark. Det desentraliserte tilbudet består av dag- og døgntilbud, polikliniske tjenester og ambulante tjenester.

Les mer om DPS Vest-Finnmark

DPS Vest-Finnmark

Avdelingsleder Robert Kechter
Avdelingsleder Robert Kechter

DPS har ansvar for

  • akutt- og krisetjenester
  • spesialisert utredning og behandling
  • tett samarbeid med kommunene og øvrig spesialisthelsetjeneste
  • bistå kommunene med råd og veiledning

DPS Vest-Finnmark dekker kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy, Kvalsund og Nordkapp og tilbyr behandling ved følgende avdelinger:

 Alta

  • Døgnenheten Alta
  • Voksenpsykiatrisk poliklinikk inkl. dagavdeling-gruppeterapeutisk team, rusteam og Ambulant psykiatrisk akutteam (APAT)
  • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Hammerfest

  • Voksenpsykiatrisk poliklinikk med rusteam
  • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Ledelse

Robert Kechter
Leder DPS Vest-Finnmark
T 78 46 58 51 | M 992 66 772 | robert.kechter@finnmarkssykehuset.no

Hanne Vang
Enhetsleder VPP Alta
T 78 48 38 00 | hanne.karin.vang@finnmarkssykehuset.no

Mads Eriksen
Enhetsleder BUP Alta
T 78 48 38 00 | mads.kristian.eriksen@finnmarkssykehuset.no

Bryndis Rogde
Enhetsleder VPP Hammerfest
T 78 42 14 60 | bryndis.rogde@finnmarkssykehuset.no

Wenche Hansen
Enhetsleder BUP Hammerfest
T 78 42 14 70 | wenche.hansen@finnmarkssykehuset.no

Ragnhild Hanne Nilsen
Enhetsleder post Alta
T 78 48 39 61 | ragnhild.hanne.nilsen@finnmarkssykehuset.no

Administrasjon

Robert Kechter
Leder DPS Vest-Finnmark
T 78 46 58 51 | M 992 66 772 | robert.kechter@finnmarkssykehuset.no

Ellen Søderholm
Konsulent
T 78 46 58 50 | ellen.grethe.soderholm@finnmarkssykehuset.no

Jørn-Tore Karlsen
Fag- og utviklingskonsulent
T 78 46 58 52 | jorn-tore.karlsen@finnmarkssykehuset.no

Pasientguider


Kontakt

Telefon
78465850
---
Postadresse
Finnmarkssykehuset
DPS Vest-Finnmark
Postboks 1294
9505 Alta
Besøksadresser og praktisk informasjon

ADHD hos barn og unge | BUP Altahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-unge-bup-altaADHD hos barn og unge | BUP AltaAADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og unge
ADHD hos barn og unge | BUP Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-unge-bup-hammerfestADHD hos barn og unge | BUP HammerfestAADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og unge
ADHD hos barn og unge – psykososial behandling | BUP Altahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-unge-psykososial-behandling-bup-altaADHD hos barn og unge – psykososial behandling | BUP AltaAADHD hos barn og unge - psykososial behandlingADHD hos barn og unge - psykososial behandlingADHD hos barn og unge - psykososial behandlingADHD hos barn og unge - psykososial behandling
ADHD hos barn og unge – psykososial behandling | BUP Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-unge-psykososial-behandling-bup-hammerfestADHD hos barn og unge – psykososial behandling | BUP HammerfestAADHD hos barn og unge - psykososial behandlingADHD hos barn og unge - psykososial behandlingADHD hos barn og unge - psykososial behandlingADHD hos barn og unge - psykososial behandling
Angst hos barn og unge | BUP Altahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/angst-hos-barn-og-unge-bup-altaAngst hos barn og unge | BUP AltaAAngst hos barn og ungeAngst hos barn og ungeAngst hos barn og ungeAngst hos barn og unge
Angst hos barn og unge | BUP Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/angst-hos-barn-og-unge-bup-hammerfestAngst hos barn og unge | BUP HammerfestAAngst hos barn og ungeAngst hos barn og ungeAngst hos barn og ungeAngst hos barn og unge
Arenafleksibel behandling | BUP Altahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/arenafleksibel-behandling-bup-altaArenafleksibel behandling | BUP AltaAArenafleksibel behandling, BUPArenafleksibel behandling, barne- og ungdomspsykiatriArenafleksibel behandling, BUPArenafleksibel behandling, BUP
Arenafleksibel behandling | BUP Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/arenafleksibel-behandling-bup-hammerfestArenafleksibel behandling | BUP HammerfestAArenafleksibel behandling, BUPArenafleksibel behandling, barne- og ungdomspsykiatriArenafleksibel behandling, BUPArenafleksibel behandling, BUP
Bipolar lidelse – psykologisk behandling | VPP Altahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/bipolar-lidelse-psykologisk-behandling-vpp-altaBipolar lidelse – psykologisk behandling | VPP AltaBBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandling
Bipolar lidelse – psykologisk behandling | VPP Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/bipolar-lidelse-psykologisk-behandling-vpp-hammerfestBipolar lidelse – psykologisk behandling | VPP HammerfestBBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandling
Bulimi hos voksne, dagbehandling | VPP Altahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/bulimi-hos-voksne-dagbehandling-vpp-altaBulimi hos voksne, dagbehandling | VPP AltaBBulimi hos voksne, dagbehandlingBulimi hos voksne, dagbehandlingBulimi hos voksne, dagbehandlingBulimi hos voksne, dagbehandling
Bulimi hos voksne, dagbehandling | VPP Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/bulimi-hos-voksne-dagbehandling-vpp-hammerfestBulimi hos voksne, dagbehandling | VPP HammerfestBBulimi hos voksne, dagbehandlingBulimi hos voksne, dagbehandlingBulimi hos voksne, dagbehandlingBulimi hos voksne, dagbehandling
Depresjon hos barn og unge | BUP Altahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/depresjon-hos-barn-og-unge-bup-altaDepresjon hos barn og unge | BUP AltaDDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og unge
Depresjon hos barn og unge | BUP Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/depresjon-hos-barn-og-unge-bup-hammerfestDepresjon hos barn og unge | BUP HammerfestDDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og unge
Dialektisk atferdsterapi (DBT), voksne | Altahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/dialektisk-atferdsterapi-dbt-voksne-altaDialektisk atferdsterapi (DBT), voksne | AltaDDialektisk atferdsterapi (DBT), voksneDialektisk atferdsterapi (DBT), voksneDialektisk atferdsterapi (DBT), voksneDialektisk atferdsterapi (DBT), voksne
Familieterapi | BUP Altahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/familieterapi-bup-altaFamilieterapi | BUP AltaFFamilieterapi, BUPFamilieterapi, barne- og ungdomspsykiatriFamilieterapi, BUPFamilieterapi, BUP
Familieterapi | BUP Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/familieterapi-bup-hammerfestFamilieterapi | BUP HammerfestFFamilieterapi, BUPFamilieterapi, barne- og ungdomspsykiatriFamilieterapi, BUPFamilieterapi, BUP
Flerfamilieterapi | BUP Altahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/flerfamilieterapi-bup-altaFlerfamilieterapi | BUP AltaFFlerfamilieterapi, BUPFlerfamilieterapi, BUPFlerfamilieterapi, BUPFlerfamilieterapi, BUP
Flerfamilieterapi | BUP Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/flerfamilieterapi-bup-hammerfestFlerfamilieterapi | BUP HammerfestFFlerfamilieterapi, BUPFlerfamilieterapi, BUPFlerfamilieterapi, BUPFlerfamilieterapi, BUP
Interpersonlig terapi | BUP Altahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/interpersonlig-terapi-bup-altaInterpersonlig terapi | BUP AltaIPsykisk helsevern - Interpersonlig terapiPsykisk helsevern - Interpersonlig terapiPsykisk helsevern - Interpersonlig terapiPsykisk helsevern - Interpersonlig terapi
Interpersonlig terapi | BUP Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/interpersonlig-terapi-bup-hammerfestInterpersonlig terapi | BUP HammerfestIPsykisk helsevern - Interpersonlig terapiPsykisk helsevern - Interpersonlig terapiPsykisk helsevern - Interpersonlig terapiPsykisk helsevern - Interpersonlig terapi
Interpersonlig terapi | VPP Altahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/interpersonlig-terapi-vpp-altaInterpersonlig terapi | VPP AltaIPsykisk helsevern - Interpersonlig terapiPsykisk helsevern - Interpersonlig terapiPsykisk helsevern - Interpersonlig terapiPsykisk helsevern - Interpersonlig terapi
Interpersonlig terapi | VPP Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/interpersonlig-terapi-vpp-hammerfestInterpersonlig terapi | VPP HammerfestIPsykisk helsevern - Interpersonlig terapiPsykisk helsevern - Interpersonlig terapiPsykisk helsevern - Interpersonlig terapiPsykisk helsevern - Interpersonlig terapi
Kognitiv terapi hos barn og unge | BUP Altahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kognitiv-terapi-hos-barn-og-unge-bup-altaKognitiv terapi hos barn og unge | BUP AltaKPsykisk helsevern - Kognitiv terapi hos barn og ungePsykisk helsevern - Kognitiv terapi hos barn og ungePsykisk helsevern - Kognitiv terapi hos barn og ungePsykisk helsevern - Kognitiv terapi hos barn og unge
Kognitiv terapi hos barn og unge | BUP Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kognitiv-terapi-hos-barn-og-unge-bup-hammerfestKognitiv terapi hos barn og unge | BUP HammerfestKPsykisk helsevern - Kognitiv terapi hos barn og ungePsykisk helsevern - Kognitiv terapi hos barn og ungePsykisk helsevern - Kognitiv terapi hos barn og ungePsykisk helsevern - Kognitiv terapi hos barn og unge
Kognitiv terapi hos voksne | VPP Altahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kognitiv-terapi-hos-voksne-vpp-altaKognitiv terapi hos voksne | VPP AltaKKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapi
Kognitiv terapi hos voksne | VPP Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kognitiv-terapi-hos-voksne-vpp-hammerfestKognitiv terapi hos voksne | VPP HammerfestKKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapi
Oppfølging på skole | BUP Altahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/oppfolging-pa-skole-bup-altaOppfølging på skole | BUP AltaOOppfølging på skole, BUPOppfølging på skole, barne- og ungdomspsykiatriOppfølging på skole, BUPOppfølging på skole, BUP
Oppfølging på skole | BUP Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/oppfolging-pa-skole-bup-hammerfestOppfølging på skole | BUP HammerfestOOppfølging på skole, BUPOppfølging på skole, barne- og ungdomspsykiatriOppfølging på skole, BUPOppfølging på skole, BUP
Pedagogisk terapi | BUP Altahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/pedagogisk-terapi-bup-altaPedagogisk terapi | BUP AltaPPedagogisk terapi, psykisk helse barn og ungePedagogisk terapi, psykisk helse barn og ungePedagogisk terapi, psykisk helse barn og ungePedagogisk terapi, psykisk helse barn og unge
Pedagogisk terapi | BUP Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/pedagogisk-terapi-bup-hammerfestPedagogisk terapi | BUP HammerfestPPedagogisk terapi, psykisk helse barn og ungePedagogisk terapi, psykisk helse barn og ungePedagogisk terapi, psykisk helse barn og ungePedagogisk terapi, psykisk helse barn og unge
Personlighetsforstyrrelser hos voksne | VPP Altahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/personlighetsforstyrrelser-hos-voksne-vpp-altaPersonlighetsforstyrrelser hos voksne | VPP AltaPPersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksne
Personlighetsforstyrrelser hos voksne | VPP Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/personlighetsforstyrrelser-hos-voksne-vpp-hammerfestPersonlighetsforstyrrelser hos voksne | VPP HammerfestPPersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksne
Psykisk helsevern – døgnbehandling | Altahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/psykisk-helsevern-dognbehandling-altaPsykisk helsevern – døgnbehandling | AltaPPsykisk helsevern - døgnbehandlingPsykisk helsevern - døgnbehandlingPsykisk helsevern - døgnbehandlingPsykisk helsevern - døgnbehandling
Psykodymanisk terapi | BUP Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/psykodymanisk-terapi-bup-hammerfestPsykodymanisk terapi | BUP HammerfestPPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapiPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapiPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapiPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapi
Psykodynamisk terapi | BUP Altahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/psykodynamisk-terapi-bup-altaPsykodynamisk terapi | BUP AltaPPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapiPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapiPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapiPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapi
Psykodynamisk terapi | VPP Altahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/psykodynamisk-terapi-vpp-altaPsykodynamisk terapi | VPP AltaPPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapiPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapiPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapiPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapi
Psykodynamisk terapi | VPP Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/psykodynamisk-terapi-vpp-hammerfestPsykodynamisk terapi | VPP HammerfestPPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapiPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapiPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapiPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapi
Psykoedukasjon | BUP Altahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/psykoedukasjon-bup-altaPsykoedukasjon | BUP AltaPPsykisk helsevern - PsykoedukasjonPsykisk helsevern - PsykoedukasjonPsykisk helsevern - PsykoedukasjonPsykisk helsevern - Psykoedukasjon
Psykoedukasjon | BUP Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/psykoedukasjon-bup-hammerfestPsykoedukasjon | BUP HammerfestPPsykisk helsevern - PsykoedukasjonPsykisk helsevern - PsykoedukasjonPsykisk helsevern - PsykoedukasjonPsykisk helsevern - Psykoedukasjon
Psykoedukasjon | VPP Altahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/psykoedukasjon-vpp-altaPsykoedukasjon | VPP AltaPPsykisk helsevern - PsykoedukasjonPsykisk helsevern - PsykoedukasjonPsykisk helsevern - PsykoedukasjonPsykisk helsevern - Psykoedukasjon
Psykoedukasjon | VPP Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/psykoedukasjon-vpp-hammerfestPsykoedukasjon | VPP HammerfestPPsykisk helsevern - PsykoedukasjonPsykisk helsevern - PsykoedukasjonPsykisk helsevern - PsykoedukasjonPsykisk helsevern - Psykoedukasjon
Psykoser hos barn og ungdom | BUP Altahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/psykoser-hos-barn-og-ungdom-bup-altaPsykoser hos barn og ungdom | BUP AltaPPsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og unge
Psykoser hos barn og ungdom | BUP Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/psykoser-hos-barn-og-ungdom-bup-hammerfestPsykoser hos barn og ungdom | BUP HammerfestPPsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og unge

BUP Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-vest-finnmark/bup-altaBUP AltaBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
BUP Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-vest-finnmark/bup-hammerfestBUP HammerfestBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
Døgnenheten Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-vest-finnmark/dognenheten-altaDøgnenheten Alta
VPP Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-vest-finnmark/vpp-altaVPP AltaVoksenpsykiatrisk poliklinikk med APAT (Ambulant psykiatrisk akutteam)
VPP Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-vest-finnmark/vpp-hammerfestVPP HammerfestVoksenpsykiatrisk poliklinikk med rusteam

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.