VPP Alta

Voksenpsykiatrisk poliklinikk med APAT (Ambulant psykiatrisk akutteam) og rusteam.
Opptaksområde: Alta, Loppa og Hasvik.
Les mer om VPP Alta

VPP Alta

Poliklinikk

Behandlingstilbud

Voksenpsykiatrisk poliklinikk gir tilbud om vurdering, utredning og behandling til personer med psykiske lidelser etter henvisning fra fastlege eller fra lege på sykehus. Vi er et tilbud til personer over 18 år.

Våre behandlere er psykiatere/ass.leger, psykiatriske sykepleiere, kliniske sosionomer/sosionomer og psykologspesialister/psykologer. Vårt kliniske støttepersonell som er våre sekretærer er som oftest de som du treffer når du henvender deg i vår resepsjon eller hvis du ringer til oss.

Alle henvisninger blir vurdert i inntaksteamet. Det gjøres en vurdering etter pasientrettighetsloven, både i forhold til rett til helsehjelp og ventetid.

Spesielle forhold ved henvisning

Henvisninger sendes elektronisk eller på papir.

Ekstern veiledning / undervisning

Vi gir veiledning til samarbeidspartnere på forespørsel, samt undervisning i forhold til relevante tema om psykiatriske problemstillinger.

Henvisningsveileder

Ambulant Psykiatrisk Akutteam Alta – APAT

APAT er et tilbud om rask vurdering og korttidsbehandling for pasienter med psykiske lidelser, eventuelt i kombinasjon med rusmiddelproblemer, som opplever akutt forverring eller akutte nye plager som ikke kan tas hånd om av kommunens helse- og omsorgstjeneste eller andre deler av spesialisthelsetjenesten.

APAT tilbyr kortvarig hjelp, diagnostisering, støtte og behandling til mennesker i deres hjemmemiljø. Teamet vil prøve å møte pasienten/pårørende raskest  mulig etter henvisning, og kan ha mulighet , ved behov, å besøke pasienten daglig.

Det vil være 2 psykiatriske sykepleiere tilgjengelig mellom 08.00-15.30 fra mandag til fredag. Psykiateren vil ikke umiddelbar være tilgjengelig – kan ta en halv arbeidsdag til en arbeidsdag å få kontakt med spesialist.

Døgnavdelingen Alta overtar vakttelefonen utenom åpningstidene, dette gjeder for både APAT Alta og Hammerfest. De vil videreformidle kontakt med teamet neste virkedag.

Teamet i Alta dekker Loppa, Hasvik og Alta kommune. På grunn av arbeidstidsbestemmelser og den utfordrende geografien vil det ikke være mulig å kunne nå ut til Loppa og Hasvik innenfor de ønskede 4 timene uttrykningstid. Dette vil bli kompensert gjennom telefonkontakt/telematikkmøter for å styrke kompetansen i kommunene.

 

Kontakt

Oppmøtested
2. etasje - inngang ved legevakta
Telefon
78 48 38 00
mandag - fredag 08 – 15:30
Telefaks 78 48 38 01
Postadresse
Finnmarkssykehuset
VPP ALTA
Postboks 1294
9505 Alta
Alta helsesenter
Besøksadresse
Dr. Kvammes vei 21(Google maps)
9510 Alta
Besøkstider
mandag - fredag 08:00 – 15:30
Telefon
78 48 39 00
mandag - fredag 08:00 – 15:30

Busstider Alta helsesenter

Bussholdeplassen er 50 meter fra hovedinngangen.

Bybussen går hver halvtime fra kl. 06:00 – hvert kvarter mellom 07:00 og 09:00:
140 Bybuss Alta

Flybussen går fem ganger daglig:
261 Flybuss Alta

Busstider Alta sentrum

Parkering

​Det er parkeringsplass på begge sider av bygningen.

Parkering koster kr. 12 per time mellom 10:00 og 17:00, ellers gratis.

Pasientreiser

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Reisemuligheter til og fra Alta helsesenter

Praktisk informasjon

Apotek

​Nærmeste apotek er 100 meter unna – rett over veien fra hovedinngangen.

Kiosk / butikk / kafé

​Alta sentrum  ligger 100 meter unna, med kjøpesentre og kaféer.

Røyking forbudt

​​Det er et røykeområde i friluft utenfor hovedinngangen.

Ellers er det røyking forbudt på hele området, ute og inne.

Samisk tolk

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk. For å sikre at tolken er tilgjengelig, bør vi forhåndsbestille tilgang til tolken, og det er derfor fint om du gir oss beskjed. Forhåndsavtale om tolking kan gjøres direkte med vår tolk på tlf. 915 98 117 (ukedager 07.30-15.00), eller ved å ringe dit du har timeavtale.

Dette gjelder også pasienter som har timeavtale på dagtid ved Spesialistpoliklinikken i Alta eller Spesialistlegekontoret i Karasjok. Tolking vil der foregå på videkonferanse (Skype).

Tolken ved Hammerfest sykehus er også tilgjengelig for tilstedetolking for pasienter som er innlagt på sykehuset.

Trådløst nettverk

​Vi har trådløst nettverk tilgjengelig for pasienter og besøkende på alle våre behandlingssteder. Ta kontakt med din avdeling for å få oppgitt påkoblingsinformasjon.

Venterom

​Spesialistpoliklinikken har flere gode venterom. Spør personalet om det nærmeste.

Bipolar lidelse - medikamentell behandling | Altahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/bipolar-lidelse-medikamentell-behandling-altaBipolar lidelse - medikamentell behandling | AltaBBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandling
Psykisk helsevern - gruppeterapi | Altahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/psykisk-helsevern-gruppeterapi-altaPsykisk helsevern - gruppeterapi | AltaPPsykisk helsevern - gruppeterapiPsykisk helsevern - gruppeterapiPsykisk helsevern - gruppeterapiPsykisk helsevern - gruppeterapi
Psykisk helsevern - Rehabilitering/habilitering | Altahttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/psykisk-helsevern-rehabiliteringhabilitering-altaPsykisk helsevern - Rehabilitering/habilitering | AltaPPsykisk helsevern - Rehabilitering/habiliteringPsykisk helsevern - Rehabilitering/habiliteringPsykisk helsevern - Rehabilitering/habiliteringPsykisk helsevern - Rehabilitering/habilitering

Gruppeterapeutisk team, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-vest-finnmark/vpp-alta/gruppeterapi-altaGruppeterapeutisk team, Alta
LAR-behandling, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-vest-finnmark/vpp-alta/lar-behandling-altaLAR-behandling, AltaLegemiddelassistert rehabilitering
Rusteam, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-vest-finnmark/vpp-alta/rusteam-altaRusteam, Alta

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.