HELSENORGE

Læring og mestring, Alta

Lærings- og mestringssenteret i Hammerfest avholder av og til pasientkurs på Klinikk Alta når det er mange deltakere fra Alta-området. Lærings- og mestringssenteret (LMS) er et kunnskapssenter for pasient- og pårørendeopplæring. 


LMS er også en møteplass for planlagte og spontane møter mellom pasienter, pårørende, erfarne brukere, representanter fra bruker- interesseorganisasjoner, helsepersonell og studenter. Her bygges det ny kunnskap sammen.

Fant du det du lette etter?