Overgrepsmottak i Finnmarkssykehuset

Finnmarkssykehuset har overgrepsmottak i Kirkenes, Hammerfest og Alta. Dette er et akuttilbud til ungdom over 14 år, samt kvinner og menn, som innen siste uken har vært utsatt for seksuelt overgrep, eller forsøk på seksuelt overgrep. Tilbudet er gratis og uavhengig av politianmeldelse. Alle som jobber her har taushetsplikt og er her for å hjelpe deg. Mottakene er for alle kommunene i Finnmark.

Les mer om overgrepsmottakene i Finnmarkssykehuset

Overgrepsmottak i Finnmarkssykehuset

Når du kommer til overgrepsmottaket blir du tatt imot av personell med spesielt opplært kompetanse. Du velger selv om du ønsker hele eller deler av tilbudet. Du kan ta med deg noen om du ønsker det.


Seksuelle overgrep

Det er et seksuelt overgrep dersom du tvinges til seksuell omgang eller forsøk på dette, enten ved vold, truende atferd eller dersom du er ute av stand til å motsette deg handlingen. Dette gjelder uansett om du var edru, ruset eller sov da overgrepet skjedde.
 

Mottakene tilbyr:

  • Samtale i trygge omgivelser
  • Medisinsk undersøkelse og behandling for å avklare skade, smitte eller graviditet
  • Rettsmedisinsk undersøkelse for sikring av bevis i tilfelle anmeldelse senere
  • Akutt kriserådgivning og informasjon om vanlige etterreaksjoner. Du får også tilbud om oppfølgingssamtaler
  • Hjelp til å kontakte bistandsadvokat, uavhengig av politianmeldelse. Dette er gratis for overgrepsutsatte.
  • Hjelp til å kontakte politiet dersom det ønskes

Vanlige reaksjoner:

  • Å ville dusje og skifte klær er vanlig etter overgrep, men da vil viktige bevis kunne bli fjernet. Søk hjelp så raskt som mulig selv om du har dusjet.
  • Du føler kanskje behov for å være alene. Dette er forståelig, men det er viktig å snakke med noen om opplevelsen.
  • Mange opplever skyld og skam, men overgrep er utelukkende overgripers ansvar.

Barn og ungdom

Hvis barn har vært utsatt for overgrep, ta direkte kontakt med politiet, legevakt, eller Alarmsentralen for barn og unge, telefon 116 111.

Overgrep kan hende uansett alder og kjønn. Ta kontakt !


Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?