BUP Karasjok – Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk tilbyr hjelp i form av utredning og behandling til barn og unge under 18 år.

Les mer om BUP Karasjok – Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

BUP Karasjok – Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Husker utenfor SANKS Karasjok


BUP er et helsetilbud for barn og unge som opplever problemer som kan skape vantrivsel og/eller vanskeligheter i hverdagen. Det kan være:

  • Problematisk eller avvikende adferd
  • Forsinket eller påfallende utvikling
  • Lærevansker
  • Tristhet/ isolasjon/ depresjon
  • Angst, Sinne/aggresjon
  • Spiseforstyrrelse
  • Psykoseproblematikk/ traumer
  • Rusmisbruk

Hvordan få hjelp?

Barn og deres familier som har behov for hjelp kan få henvisning gjennom lege, psykolog eller barnevernet. Barn og unge som opplever at de har det vanskelig kan selv ta direkte kontakt med BUP. Det kan også andre som har bekymringer i forhold til barn: eks. barnehageansatte, foreldre, lærere.

Hvordan foregår behandling

Barn og unge som henvises til BUP får en ansvarlig terapeut som kartlegger og koordinerer behovet for utredning på bakgrunn av problemstillingen det søkes helsehjelp for. Ofte arbeider faggrupper tverrfaglig. Faggrupper som jobber ved BUP er psykologspesialist, legespesialist, klinisk sosionom og  klinisk pedagog. Behandlingen kan skje ved BUP i Karasjok eller i samarbeid med hjelpeapparatet på hjemstedet.

Pasient skal sammen med terapeuten bli enige om mål for behandlingen, hvor hyppig dere skal møtes og hvor lenge tilbudet skal vare. Det avhenger av problemområde og pasient. Behandlingen kan også ofte fortsette hjemme via Skype.Det er gratis å få hjelp ved BUP.

Fritt behandlingsvalg

I Norge har man fritt behandlingsvalg som betyr at du selv kan bestemme hvor du ønsker behandling og be om å få henvisning av fastlege (med unntak av lavterskelordning). 

SANKS er spesialisthelsetjeneste som betyr at vi tilbyr hjelp til alle som ønsker det. SANKS har i tillegg et nasjonalt ansvar til å tilby hjelp eller behandling til den samiske befolkningen. Det betyr at SANKS mål er kunne tilby et språk- og kulturtilpasset behandlingstilbud for samer.

SANKS er organisert under Finnmarksykehuset under klinikk psykisk helsevern og rus.


Henvisning

Henvisninger til BUP kan sendes elektronisk eller per post:
SANKS Karasjok
v/BUP
Postboks 4
9735 KARASJOK

 Henvisningsskjema til psykisk helsevern for barn og unge

Elektroniske henvisninger utenfor Helse Nord

Henvisninger kan sendes elektronisk til SANKS gjennom NHN Adresseregister.
Bruk henvisningssted: Finnmarkssykehuset HF,- og så den enheten det skal henvises til: Psykisk helsevern for barn og unge (BUP)

Organiseringen av BUP

BUP arbeider ofte med faggrupper tverrfaglig. Faggrupper som jobber ved BUP er psykologspesialist, legespesialist, klinisk sosionom og  klinisk pedagog. Behandlingen kan skje ved BUP i Karasjok eller i samarbeid med hjelpeapparatet på hjemstedet.

Amulant team Midt/Øst- Finnmark er tilknyttet BUP Karasjok og Kirkenes. Teamet gir behandling og veiledning i barnas nærmiljø. Tilbudet er for barn som trenger tettere oppfølgning enn det som kan gis poliklinisk og der døgnopphold ved institusjon ikke er nødvendig. Behandlingsteamet består av en psykolog, fagkonsulent og miljøterapeuter. 

Det er BUP som henviser videre til Familienheten og UPA dersom polikliniske tiltak innen BUP, ikke har ført til ønsket endring og der tettere oppfølging og arbeid med ungdommen/familien anses nødvendig.Frøydis Nystad Nilsen
Enhetsleder BUP, medisinskfaglig rådgiver barn og unge
T 78 94 75 20|M 907 94 475froydis.nilsen@finnmarkssykehuset.no

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Alle henvendelser i resepsjonen ved SANKS Karasjok
Telefon
78 94 75 00
E-post
Postadresse
Finnmarkssykehuset
SANKS
BUP Karasjok
Postboks 4
9735 Karasjok

Angst hos barn og ungehttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/angst-hos-barn-og-ungeAngst hos barn og ungeAAngst hos barn og ungeAngst hos barn og ungeAngst hos barn og ungeAngst hos barn og unge
Arenafleksibel behandlinghttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/arenafleksibel-behandlingArenafleksibel behandlingAArenafleksibel behandling, barn og ungeArenafleksibel behandling, barn og ungeArenafleksibel behandling, barn og ungeArenafleksibel behandling, barn og unge
Aspergers syndrom hos barn og ungehttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/aspergers-syndrom-hos-barn-og-ungeAspergers syndrom hos barn og ungeAAspergers syndrom hos barnAspergers syndrom hos barnAspergers syndrom hos barnAspergers syndrom hos barn
Depresjon hos barn og ungehttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/depresjon-hos-barn-og-ungeDepresjon hos barn og ungeDDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og unge
Familieterapihttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/familieterapiFamilieterapiFFamilieterapi, BUPFamilieterapi, BUPFamilieterapi, BUPFamilieterapi, BUP
Flerfamilieterapihttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/flerfamilieterapiFlerfamilieterapiFFlerfamilieterapi, BUPFlerfamilieterapi, BUPFlerfamilieterapi, BUPFlerfamilieterapi, BUP
Interpersonlig terapihttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/interpersonlig-terapiInterpersonlig terapiIInterpersonlig terapiInterpersonlig terapiInterpersonlig terapiInterpersonlig terapi
Psykiske lidelser hos barn og unge - pakkeforløphttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/psykiske-lidelser-hos-barn-og-unge-pakkeforlopPsykiske lidelser hos barn og unge - pakkeforløpPPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløp
Spiseforstyrrelser hos barn og unge - pakkeforløphttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/spiseforstyrrelser-hos-barn-og-unge-pakkeforlopSpiseforstyrrelser hos barn og unge - pakkeforløpSSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og unge

Ambulant team Midt / Østhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/psykisk-helsevern-og-rus-karasjok/bup-karasjok/ambulant-team-midt-ostAmbulant team Midt / Øst

Fant du det du lette etter?