Familieenheten Karasjok

Familieenheten gir et tilbud til alle familier der det er vansker knyttet til samspill og samhandling.

Les mer om Familieenheten Karasjok

Familieenheten Karasjok

Familieenheten Karasjok

Familieenheten er et tilbud for familier der et eller flere av barna har følelsesmessige og/eller atferdsmessige problemer, og det er vansker knyttet til samspill i familien.

Hvordan få hjelp

Det er BUP som henviser til Familieenheten, i samråd med familien (se henvisningsveiledning). Tilbudet er aktuelt når polikliniske tiltak innen BUP ikke har ført til ønsket endring, og der tettere oppfølging og arbeid med relasjoner i familien anses som nødvendig.

Hvordan foregår behandling hos oss

Vi tilpasser behandlingsopplegget til den enkelte familie, alt skjer i samarbeid med familien. Vårt opplegg består av daglige foreldresamtaler, samtaler med foreldre og barn, individualsamtaler, og eventuelt utvidete familiesamtaler (f.eks. med besteforeldre).  I tillegg inviteres familien med på Meahcceterapiija, dvs. en tre dagers utmarkstur. Vi er opptatt av å ha folks egen forståelse, erfaringer og kunnskap i sentrum.

Enheten har egen skole for barn i skolepliktig alder. Skolens spesialpedagoger samarbeider med behandlingspersonalet og har nær kontakt med lærer på barnets hjemskole.

Behandlingsoppholdet har en varighet på fire uker, og under oppholdet bor familien i en fullt utstyrt leilighet. Yrkesaktive foreldre blir sykemeldt fra sitt arbeid («opplæringspenger ved innleggelse i godkjente helseinstitusjoner»).

Behandlingsteamet er sammensatt av psykologspesialist/psykolog og familieterapeuter.

Før oppholdet har vi kontakt med familien, henviser og hjemskole for å orientere om vårt tilbud. Etter oppholdet følges familien opp av BUP og eventuelt andre hjelpeinstanser.


Fritt behandlingsvalg

I Norge har man fritt behandlingsvalg som betyr at du selv kan bestemme hvor du ønsker behandling og be om å få henvisning av fastlege (med unntak av lavterskelordning). 

SANKS er spesialisthelsetjeneste som betyr at vi tilbyr hjelp til alle som ønsker det. SANKS har i tillegg et nasjonalt ansvar til å tilby hjelp eller behandling til den samiske befolkningen. Det betyr at SANKS mål er kunne tilby et språk- og kulturtilpasset behandlingstilbud for samer.

SANKS er organisert under Finnmarksykehuset under klinikk psykisk helsevern og rus.

Henvisning

Det er BUP, i samråd med foreldrene, som henviser til Familieenheten. Henvisningene blir vurdert på inntaksmøte og brev om vedtak sendes fortløpende. Når saken vurderes som aktuell tar Familieenheten kontakt for å avtale formøte og hjemmebesøk. Etter oppholdet følges familien opp av BUP og eventuelt andre hjelpeinstanser.  

Henvisninger sendes:

SANKS Karasjok
v/BUP
Postboks 4
9735 KARASJOK

Henvisningsveiledning til familieenheten Karasjok

Elektroniske henvisninger utenfor Helse Nord:

Henvisninger kan sendes elektronisk til SANKS gjennom NHN Adresseregister.
Bruk henvisningssted: Finnmarkssykehuset HF,- og så den enheten det skal henvises til: Psykisk helsevern for barn og unge (BUP).

Organiseringen av Familieenheten

Tilbudet ved Familieenheten er aktuelt når polikliniske tiltak innen BUP ikke har ført til ønsket endring, og der tettere oppfølging og arbeid med relasjoner i familien anses som nødvendig.

Behandlingsteamet er sammensatt av psykologspesialist/psykolog og familieterapeuter.

Portrettbilde av Tove Laiti

Tove Laiti
Enhetsleder ved familieenheten
78 94 75 70 | M 415 43 375 | tove.kirsti.laiti@finnmarkssykehuset.no 


Bilder av Familieenheten

Familieenheten har to leiligheter for familier som kommer til behandlingsopphold

Klasserom

Treningsrom


Kontaktinformasjon

Telefon
78 94 75 78
E-post
Postadresse

Finnmarkssykehuset SANKS
Familieenheten
Postboks 4
9735 Karasjok

Fant du det du lette etter?