TSB - Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

TSB er et tilbud for voksne med avhengighetsvansker til:

- Rusmidler som alkohol, narkotika, b-preparater og lignende

-Spilleavhengighet

-Andre typer avhengighet

Styres hverdagen din med spill? Drikker du eller ruser du deg for mye?

TSB - Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Styres hverdagen din med spill? Drikker du eller ruser du deg for mye?

TSB tilbyr utredning og behandling for de som styres av sin avhengighet eller sliter med avhengighetsvansker.

Har du utfordringer med avhengighetsskapende rusmidler som alkohol, narkotika eller b-preparater. Eller kanskje du sliter med andre typer avhengighet?

Illustrasjonbilde: Ruset mann. Foto: Per Heimly

Illustrasjonsbilde: Ruset mann. Foto: Per Heimly

Hvordan få hjelp?

Den som har behov for hjelp hos oss må få en henvisning. Henvisning skjer via lege, NAV, ruskonsulent/sosialkonsulent og barnevern. I tillegg via spesialisthelsetjenesten og fengselshelsetjenesten. TSB er en poliklinikk som betyr at vi tar imot brukere som ikke er innlagt til behandling.  Brukere får tilbud om jevnlige konsultasjoner.


Hvordan foregår behandling hos oss

Når vi på TSB har mottatt henvisningen så vurderer arbeidsgruppen den konkrete henvisningen i et inntaksteam. Her vurderes henvisningen som da tildeles til riktig terapeut som setter opp avtale med vedrørende. TSB er en poliklinikk som betyr at vi tar imot brukere som ikke er innlagt til behandling.  Brukere får tilbud om jevnlige konsultasjoner. I et normalt pasientforløp skal det utføres kartlegging/utredning, behandling og oppfølging. 

Pasient skal sammen med terapeuten bli enige om mål for behandlingen, hvor hyppig dere skal møtes og hvor lenge tilbudet skal vare. Det avhenger av problemområde og pasient. Behandlingen kan også ofte fortsette hjemme via Skype.

Fritt behandlingsvalg

I Norge har man fritt behandlingsvalg som betyr at du selv kan bestemme hvor du ønsker behandling og be om å få henvisning av fastlege (med unntak av lavterskelordning). 

 

SANKS er spesialisthelsetjeneste som betyr at vi tilbyr hjelp til alle som ønsker det. SANKS har i tillegg et nasjonalt ansvar til å tilby hjelp eller behandling til den samiske befolkningen. Det betyr at SANKS mål er kunne tilby et språk- og kulturtilpasset behandlingstilbud for samer.

SANKS er organisert under Finnmarksykehuset under klinikk psykisk helsevern og rus.


Henvisning

Henvisninger til TSB sendes:

Vurderingsteamet Rus, Finnmarkssykehuset HF
v/Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Karasjok
Postboks 1294
9505 Alta
T 78 46 58 62vurderingsteametrus@finnmarkssykehuset.no


Elektroniske henvisninger utenfor Helse Nord
Henvisninger kan sendes elektronisk til SANKS gjennom NHN Adresseregister:

Bruk henvisningssted: Finnmarkssykehuset.- Mottaker: Distriktspsykiatrisk senter – Finnmarkssykehuset. Skriv så den enheten det skal henvises til: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)


Organiseringen av enheten PUT/TSB

TSB er organisert sammen med PUT og enheten heter PUT/TSB.  PUT/TSB er tverrfaglige team bestående av psykiater, psykologspesialist, psykolog, psykiatrisk sykepleier, klinisk sosionom og andre med spesialisert helsefaglig høyskoleutdanning.

PUT/TSB utfører spesialisert utredning og behandling relatert til rus-/avhengighets- og selvmords- problematikk/vansker.

PUT/TSB ambulerer jevnlig ut i opptaksområdet og har utstrakt samarbeid med fastleger og helse- og sosial tjenesten i kommunene.


Christina Øvregård 

Enhetsleder PUT/TSB
T 78 94 75 40| M 905 31 560Christina.Ovregard@finnmarkssykehuset.no


Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Alle henvendelser til resepsjonen ved SANKS
Telefon
78 94 75 00
E-post
Postadresse

Finnmarkssykehuset
SANKS
TSB- Tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Postboks 4
9735 Karasjok

Avrusning benzodiazepinerhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/avrusning-benzodiazepinerAvrusning benzodiazepinerAAvrusning benzodiazepinerAvrusning benzodiazepinerAvrusning benzodiazepinerAvrusning benzodiazepiner
Avrusning opioiderhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/avrusning-opioiderAvrusning opioiderAAvrusning opioiderAvrusning opioiderAvrusning opioiderAvrusning opioider
Poliklinisk behandling ved rusavhengighethttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/poliklinisk-behandling-ved-rusavhengighetPoliklinisk behandling ved rusavhengighetPPoliklinisk behandling ved rusavhengighetPoliklinisk behandling ved rusavhengighetPoliklinisk behandling ved rusavhengighetPoliklinisk behandling ved rusavhengighet
Vanedannede legemidlerhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/vanedannede-legemidlerVanedannede legemidlerVVanedannende legemidlerVanedannende legemidlerVanedannende legemidlerVanedannende legemidler

Fant du det du lette etter?