HELSENORGE

Samisk tolketjeneste

Pasienter som har avtale eller blir innlagt ved en av avdelingene ved Finnmarkssykehuset, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset eller UNN vil få tilgang til nordsamisk tolk i tidsrommet kl. 08.00 – 22.00 hele uka.


Tolking mellom pasient og behandler kan enten foregå med tolken tilstede i rommet, på Teams eller telefon. Tolken har ingen annen rolle enn å tolke mellom pasient og behandler og har absolutt taushetsplikt


Fant du det du lette etter?