Samisk tolketjeneste

Pasienter som har avtale eller blir innlagt ved en av avdelingene ved Finnmarkssykehuset, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset eller UNN vil få tilgang til nordsamisk tolk i tidsrommet kl. 08.00 – 22.00 hele uka.


Tolking mellom pasient og behandler kan enten foregå med tolken tilstede i rommet, på Skype eller telefon. Tolken har ingen annen rolle enn å tolke mellom pasient og behandler og har absolutt taushetsplikt


Les mer om Samisk tolketjeneste

Samisk tolketjeneste

Du velger hvilket språk du vil snakke

Mange ansatte ved Finnmarkssykehuset kan ikke samisk, og vi er avhengig av å få korrekt og utdypende informasjon om din helse. Det er derfor viktig for oss å bruke tolk. Våre tolker har taushetsplikt. Pasienter opplever det som en trygghet å bruke tolk: Når man er syk, er det lettere å bruke sitt morsmål. Tema og begrepsbruk på et sykehus kan også være mer komplisert enn det daglige språket.  Hvis du har samisk som morsmål har du rett til å bruke samisk i møte med Spesialisthelsetjenesten.

Hvordan få tolk?

Du kan ringe direkte til tolk (se innkallingsbrev), til enheten du har timeavtale med, eller bestille tolk gjennom fastlege. Forhåndsbestilling vil lettere kunne sikre at tolk er ledig. Det kan også være mulig å få tolk ved frammøte. Ansatte ved sykehusene vil gi pasienter fra forvaltningskommuner for samisk språk tilbud om tolk, men kom gjerne med en påminnelse dersom det blir avglemt. Ansatte vet ofte ikke hvilke pasienter som ønsker å snakke samisk. Pasienter som har bostedsadresse utenfor en av forvaltningskommunene for samisk språk, må derfor spørre etter tolk.

Finnmarkssykehuset bruker egne tolker. Tolking krever blant annet kjennskap til helsefaglige begrep. Våre tolker jobber etter tolkeetiske prinsipper og har absolutt taushetsplikt.

Kontakt

Tolketjenesten tolker kommunikasjonen mellom samisktalende pasienter og helsepersonell.

Pasienter som har avtale eller blir innlagt ved en av avdelingene ved Finnmarkssykehuset, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset eller UNN vil få tilgang til nordsamisk tolk i tidsrommet kl. 08.00 – 22.00 hele uka.

Kontaktinformasjon
Tolkebestilling direkte fra pasienter:
Pasienter kan kontakte samisktalende tolk på tlf. 91598117 (kun dagtid), ringe enheten de har avtale ved, eller bestille tolk via fastlege. 

Tolkebestilling fra helsepersonell:
Helsepersonell ringer fellesnummeret for Tolketjenesten, jf. rutiner/prosedyrer

Andre henvendelser:

Kontaktinformasjon

Telefon
78 42 10 97 | 40 28 77 20
Samisktalende tolk: 91598117
E-post
Postadresse


Fant du det du lette etter?