Samisk psykiatrisk ungdomsteam (PUT)

PUT gir behandling og er et lavterskeltilbud til ungdom og unge voksne i alderen 15-30 år med:
- Rus- og avhengighetsutfordringer

- Selvmordstanker

Tenker du på å ta ditt eget liv? Drikker du eller spiller du kanskje for mye?

Samisk psykiatrisk ungdomsteam (PUT)

Tenker du på å ta ditt eget liv? Drikker du eller spiller du kanskje for mye?

PUT tilbyr hjelp eller behandling for deg som har tanker om å avslutte ditt eget liv, har problemer med avhengighetsskapende rusmidler som alkohol, narkotika eller b-preparater. Eller kanskje du sliter med stor spillegjeld (spilleavhengighet)?

Illustrasjonsbilde: Per Heimly


Hvordan få hjelp?

PUT er et lavterskeltilbud for ungdom mellom 15-30 år. Lavterskel tilbud betyr at du selv kan ta kontakt med oss dersom behov for hjelp. Foreldre/foresatte, venner, lærere, helsesøster kan også ta kontakt.  Du har også mulighet til å få henvisning gjennom din fastlege.

PUT kan kontaktes på telefon. Ring resepsjonen på tlf. nr. 784 69550 og be om å få snakke med PUT. Du kan også få hjelp ved personlig oppmøte. Da kan du møte opp i resepsjonen og be om å få snakke med PUT.


Hvordan foregår behandling hos oss

Om det er du selv som har tatt kontakt eller at henvisningen kommer fra fastlegen så vurderer PUT den konkrete henvendelsen/henvisningen i et inntaksteam. Her vurderes henvendelsen/henvisningen som da tildeles til riktig terapeut som setter opp avtale med vedrørende. I et normalt pasientforløp skal det utføres kartlegging/utredning, behandling og oppfølging. 

Pasient skal sammen med terapeuten bli enige om mål for behandlingen, hvor hyppig dere skal møtes og hvor lenge tilbudet skal vare. Det avhenger av problemområde og pasient. Behandlingen kan også ofte fortsette hjemme via Skype.

Fritt behandlingsvalg

I Norge har man fritt behandlingsvalg som betyr at du selv kan bestemme hvor du ønsker behandling og be om å få henvisning av fastlege (med unntak av lavterskelordning). 


SANKS er spesialisthelsetjeneste som betyr at vi tilbyr hjelp til alle som ønsker det. SANKS har i tillegg et nasjonalt ansvar til å tilby hjelp eller behandling til den samiske befolkningen. Det betyr at SANKS mål er kunne tilby et språk- og kulturtilpasset behandlingstilbud for samer.

SANKS er organisert under Finnmarksykehuset under klinikk psykisk helsevern og rus.

 

Henvisning

Henvisninger til PUT kan sendes elektronisk eller per post:

SANKS Karasjok
v/PUT/TSB
Postboks 4
9735 KARASJOK
T 78 94 75 00

Henvisningsskjema til PUT

Elektroniske henvisninger utenfor Helse Nord:

Henvisninger kan sendes elektronisk til SANKS gjennom NHN Adresseregister.
Bruk henvisningssted: Finnmarkssykehuset HF,- og så den enheten det skal henvises til: Psykisk helsevern for barn og unge (PUT/TSB)


Organiseringen av enheten PUT/TSB

PUT er organisert sammen med TSB poliklinikk og enheten heter PUT/TSB.  PUT/TSB er tverrfaglige team bestående av psykiater, psykologspesialist, psykolog, psykiatrisk sykepleier, klinisk sosionom og andre med spesialisert helsefaglig høyskoleutdanning.

PUT/TSB utfører spesialisert utredning og behandling relatert til rus-/avhengighets- og selvmords- problematikk/vansker.

PUT/TSB ambulerer jevnlig ut i opptaksområdet og har utstrakt samarbeid med fastleger og helse- og sosial tjenesten i kommunene.

Christina Øvregård

Enhetsleder PUT/TSB
T 78 94 75 40| M  905 31 560Christina.Ovregard@finnmarkssykehuset.no 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Alle henvendelser til resepsjonen ved SANKS
Telefon
78 94 75 00
E-post
Postadresse
Finnmarkssykehuset
SANKS
PUT – Psykiatrisk ungdomsteam
Postboks 4
9735 Karasjok
Stuorraluohkká
Besøksadresse
Stuorraluohkka 32(Kart)
9735 Karasjok
Besøkstider
mandag - fredag 08:00-15:30
Telefon
78 94 75 00
E-post

Busstider SANKS Karasjok

Pasientreiser

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Reisemuligheter til og fra Sàmi Klinihkka

Det er kun mulig å reise til Sámi klinihkka med bil eller buss fra de andre kommunene i Finnmark. 

For oppdatert buss - og båtinformasjon se ruteplanleggeren til Snelandia. Her legger du inn avgangssted og ankomssted selv. 

https://snelandia.no/planleggreisen/reiseplanleggerenbruk

For fly så er nærmeste lufthavn Lakselv. Det går buss mellom Lakselv og Karasjok. 

Praktisk informasjon

Kiosk / butikk / apotek / kafé

​SANKS ligger i Karasjok sentrum, der det finnes butikker, apotek, kiosk og spisesteder.

Røyking forbudt

Det er røyking forbudt inne på SANKS og ute ved inngangsdører og i nærheten av bygningen.

Samisk tolk

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk. For å sikre at tolken er tilgjengelig, bør vi forhåndsbestille tilgang til tolken, og det er derfor fint om du gir oss beskjed. Forhåndsavtale om tolking kan gjøres direkte med vår tolk på tlf. 915 98 117 (ukedager 07.30-15.00), eller ved å ringe dit du har timeavtale.

Dette gjelder også pasienter som har timeavtale på dagtid ved Spesialistpoliklinikken i Alta eller Spesialistlegesentereti Karasjok. Tolking vil der foregå på videkonferanse (Skype).

Tolken ved Hammerfest sykehus er også tilgjengelig for tilstedetolking for pasienter som er innlagt på sykehuset.

Samisktalende personell

​Vi har samisktalende personell på jobb. Tolk kan skaffes ved behov.

Trådløst nettverk

​Vi har trådløst nettverk tilgjengelig for pasienter og besøkende på alle våre behandlingssteder. Ta kontakt med din avdeling for å få oppgitt påkoblingsinformasjon.

Fant du det du lette etter?