UPA Karasjok

Ungdomspsykiatrisk enhet (UPA) er en døgnenhet for ungdom mellom 13 og 18 år med psykiske lidelser.

Les mer om UPA Karasjok

UPA Karasjok

UPA Karasjok

UPA tilbyr hjelp i form av utredning og behandling til ungdom som har alvorlige psykiske lidelser som: 

  • Tvangstanker, angst og depresjon
  • Selvskading/ selvmordsproblematikk
  • Traumer og psykoser
  • Bipolare lidelser

Hvordan få hjelp

Det er BUP som henviser den unge til UPA,  (se eget henvisningsveiledning). Tilbudet er aktuelt når polikliniske tiltak innen BUP ikke har ført til ønsket endring, og der tettere oppfølging og arbeid med ungdommen anses nødvendig.

Hvordan foregår behandling hos oss

Behandlingstilbudet tilrettelegges ut fra ungdommens individuelle behov, gjennom miljøterapi, individual terapi, utredninger, familie og nettverksarbeid.

Alle innleggelser ved UPA skjer på frivillig grunnlag. Enheten tar ikke imot pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp. Enheten har 6 plasser hvorav 2 plasser er forbeholdt samisk ungdom.

Øyeblikkelig-hjelp funksjonen ivaretas av Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS) på UNN i Tromsø.
Behandlingsteamet ved UPA består av Psykiater, Lis- lege, Psykologspesialist, familieterapeut og miljøterapeuter. UPA har en egen skole med spesialpedagoger tilknyttet enheten. Skolens spesialpedagoger samarbeider med behandlingspersonalet og har nær kontakt med lærer på barnets hjemskole.


Se informasjonsfilmer fra UPA:

  

Fritt behandlingsvalg

I Norge har man fritt behandlingsvalg som betyr at du selv kan bestemme hvor du ønsker behandling og be om å få henvisning av fastlege (med unntak av lavterskelordning). 

SANKS er spesialisthelsetjeneste som betyr at vi tilbyr hjelp til alle som ønsker det. SANKS har i tillegg et nasjonalt ansvar til å tilby hjelp eller behandling til den samiske befolkningen. Det betyr at SANKS mål er kunne tilby et språk- og kulturtilpasset behandlingstilbud for samer.

SANKS er organisert under Finnmarksykehuset under klinikk psykisk helsevern og rus.

Henvisning

Henvisninger  sendes:

SANKS Karasjok
v/BUP
Postboks 4
9735 KARASJOK
T 784 69 550

Henvisingsveiledning til UPA

Elektroniske henvisninger utenfor Helse Nord:

Henvisninger kan sendes elektronisk til SANKS gjennom NHN Adresseregister.
Bruk henvisningssted: Finnmarkssykehuset HF,- og så den enheten det skal henvises til: Psykisk helsevern for barn og unge (BUP).


Organiseringen av UPA

Det er BUP som henviser den unge til UPA,  (se eget henvisningsveiledning). Tilbudet er aktuelt når polikliniske tiltak innen BUP ikke har ført til ønsket endring, og der tettere oppfølging og arbeid med ungdommen anses nødvendig.

Behandlingsteamet ved UPA består av Psykiater, Lis- lege, Psykologspesialist, familieterapeut og miljøterapeuter.Arnhild Somby

Konstituert enhetsleder UPA 
78 94 75 63Arnhild.Somby@finnmarkssykehuset.no


Bilder fra UPA


Aktivitetsrom

Undervisningsrom på skolen

Treningsrom

Oppholdsrom med kjøkken

Eget soverom med bad

Kontaktinformasjon

Telefon
78 94 75 60
Postadresse

Finnmarkssykehuset SANKS
Ungdomspsykiatrisk enhet
Postboks 4
9735 Karasjok

Stuorraluohkká
Besøksadresse
Stuorraluohkka 32(Kart)
9735 Karasjok
Besøkstider
mandag - fredag 08:00-15:30
Telefon
78 94 75 00
E-post

Busstider SANKS Karasjok

Pasientreiser

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Reisemuligheter til og fra Sàmi Klinihkka

Det er kun mulig å reise til Sámi klinihkka med bil eller buss fra de andre kommunene i Finnmark. 

For oppdatert buss - og båtinformasjon se ruteplanleggeren til Snelandia. Her legger du inn avgangssted og ankomssted selv. 

https://snelandia.no/planleggreisen/reiseplanleggerenbruk

For fly så er nærmeste lufthavn Lakselv. Det går buss mellom Lakselv og Karasjok. 

Praktisk informasjon

Kiosk / butikk / apotek / kafé

​SANKS ligger i Karasjok sentrum, der det finnes butikker, apotek, kiosk og spisesteder.

Røyking forbudt

Det er røyking forbudt inne på SANKS og ute ved inngangsdører og i nærheten av bygningen.

Samisk tolk

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk. For å sikre at tolken er tilgjengelig, bør vi forhåndsbestille tilgang til tolken, og det er derfor fint om du gir oss beskjed. Forhåndsavtale om tolking kan gjøres direkte med vår tolk på tlf. 915 98 117 (ukedager 07.30-15.00), eller ved å ringe dit du har timeavtale.

Dette gjelder også pasienter som har timeavtale på dagtid ved Spesialistpoliklinikken i Alta eller Spesialistlegesentereti Karasjok. Tolking vil der foregå på videkonferanse (Skype).

Tolken ved Hammerfest sykehus er også tilgjengelig for tilstedetolking for pasienter som er innlagt på sykehuset.

Samisktalende personell

​Vi har samisktalende personell på jobb. Tolk kan skaffes ved behov.

Trådløst nettverk

​Vi har trådløst nettverk tilgjengelig for pasienter og besøkende på alle våre behandlingssteder. Ta kontakt med din avdeling for å få oppgitt påkoblingsinformasjon.

Fant du det du lette etter?