ADHD hos barn og unge – psykososial behandling

Den psykososiale behandlingen blir lagt opp individuelt.