HELSENORGE

Allergi - brukertest på hud

Undersøkelsen benyttes der det er mistanke om kontaktallergi mot produkter som kosmetikk, kremer og legemidler til bruk på huden. Brukertest kan bare utføres med produkter som er ment å brukes på hud over tid. Hvis det testes produkter som ikke er ment å ligge på huden over tid kan det oppstå hudirritasjon og eventuelt etseskade.