Helsenorge

Allergi - brukertest på hud

Undersøkelsen benyttes der det er mistanke om kontaktallergi mot egne produkter som feks: kosmetikk, kremer og legemidler til bruk på huden.