Kreftsyk kvinne

Behandlings­forløp for kreft

Pakkeforløp for kreftbehandling

I 2015 ble det innført 28 pakkeforløp for kreftbehandling. Pakkeforløpene skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende.

Søk i behandlingsforløp for kreft

Akutt leukemi (blodkreft) | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/akutt-leukemi-blodkreft-hammerfestAkutt leukemi (blodkreft) | HammerfestAAkutt leukemiAkutt leukemiAkutt leukemiAkutt leukemi
Akutt leukemi (blodkreft) | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/akutt-leukemi-blodkreft-kirkenesAkutt leukemi (blodkreft) | KirkenesAAkutt leukemiAkutt leukemiAkutt leukemiAkutt leukemi
Barnekrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/barnekreftBarnekreftBBarnekreftBarnekreftBarnekreftBarnekreft
Benmargskreft (myelomatose) | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/benmargskreft-myelomatose-hammerfestBenmargskreft (myelomatose) | HammerfestBBenmargskreft (myelomatose)Benmargskreft (myelomatose)Benmargskreft (myelomatose)Benmargskreft (myelomatose)
Benmargskreft (myelomatose) | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/benmargskreft-myelomatose-kirkenesBenmargskreft (myelomatose) | KirkenesBBenmargskreft (myelomatose)Benmargskreft (myelomatose)Benmargskreft (myelomatose)Benmargskreft (myelomatose)
Blærekreft | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/blerekreft-hammerfestBlærekreft | HammerfestBBlærekreftBlærekreftBlærekreftBlærekreft
Blærekreft | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/blerekreft-kirkenesBlærekreft | KirkenesBBlærekreftBlærekreftBlærekreftBlærekreft
Brystkreft | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/brystkreft-hammerfestBrystkreft | HammerfestBBrystkreftBrystkreftBrystkreftBrystkreft
Brystkreft | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/brystkreft-kirkenesBrystkreft | KirkenesBBrystkreftBrystkreftBrystkreftBrystkreft
Bukspyttkjertelkrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/behandlingsforlop-for-kreft/bukspyttkjertelkreftBukspyttkjertelkreftB
Diagnostisk forløp, kreft | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/diagnostisk-forlop-kreft-hammerfestDiagnostisk forløp, kreft | HammerfestDDiagnostisk forløp kreftDiagnostisk forløp kreftDiagnostisk forløp kreftDiagnostisk forløp kreft
Diagnostisk forløp, kreft | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/diagnostisk-forlop-kreft-kirkenesDiagnostisk forløp, kreft | KirkenesDDiagnostisk forløp kreftDiagnostisk forløp kreftDiagnostisk forløp kreftDiagnostisk forløp kreft
Eggstokkrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/behandlingsforlop-for-kreft/eggstokkreftEggstokkreftE
Føflekkrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/behandlingsforlop-for-kreft/foflekkreftFøflekkreftF
Galleveiskrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/behandlingsforlop-for-kreft/galleveiskreftGalleveiskreftG
Hjernekreft | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/hjernekreft-hammerfestHjernekreft | HammerfestHHjernekreftHjernekreftHjernekreftHjernekreft
Hjernekreft | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/hjernekreft-kirkenesHjernekreft | KirkenesHHjernekreftHjernekreftHjernekreftHjernekreft
Hode- og halskrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/behandlingsforlop-for-kreft/hode-og-halskreftHode- og halskreftH
Kronisk lymfatisk leukemi (blodkreft) | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kronisk-lymfatisk-leukemi-blodkreft-hammerfestKronisk lymfatisk leukemi (blodkreft) | HammerfestKKronisk lymfatisk leukemiKronisk lymfatisk leukemiKronisk lymfatisk leukemiKronisk lymfatisk leukemi
Kronisk lymfatisk leukemi (blodkreft) | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kronisk-lymfatisk-leukemi-blodkreft-kirkenesKronisk lymfatisk leukemi (blodkreft) | KirkenesKKronisk lymfatisk leukemiKronisk lymfatisk leukemiKronisk lymfatisk leukemiKronisk lymfatisk leukemi
Leverkreft | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/leverkreft-hammerfestLeverkreft | HammerfestLLeverkreftLeverkreftLeverkreftLeverkreft
Leverkreft | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/leverkreft-kirkenesLeverkreft | KirkenesLLeverkreftLeverkreftLeverkreftLeverkreft
Livmorhalskrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/behandlingsforlop-for-kreft/livmorhalskreftLivmorhalskreftL
Livmorkrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/behandlingsforlop-for-kreft/livmorkreftLivmorkreftL
Lungekrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/behandlingsforlop-for-kreft/lungekreftLungekreftL
Lymfekreft | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/lymfekreft-hammerfestLymfekreft | HammerfestLLymfekreftLymfekreftLymfekreftLymfekreft
Lymfekreft | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/lymfekreft-kirkenesLymfekreft | KirkenesLLymfekreftLymfekreftLymfekreftLymfekreft
Metastaser med ukjent utgangspunkthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/behandlingsforlop-for-kreft/metastaser-med-ukjent-utgangspunktMetastaser med ukjent utgangspunktM
Nevroendokrine svulsterhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/behandlingsforlop-for-kreft/nevroendokrine-svulsterNevroendokrine svulsterN
Nyrekrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/behandlingsforlop-for-kreft/nyrekreftNyrekreftN
Peniskrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/behandlingsforlop-for-kreft/peniskreftPeniskreftP
Prostatakrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/behandlingsforlop-for-kreft/prostatakreftProstatakreftP
Sarkomhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/behandlingsforlop-for-kreft/sarkomSarkomS
Skjoldbruskkjertelkrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/behandlingsforlop-for-kreft/skjoldbruskkjertelkreftSkjoldbruskkjertelkreftS
Spiserør og magesekkhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/behandlingsforlop-for-kreft/kreft-i-spiseror-og-magesekkSpiserør og magesekkS
Testikkelkrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/behandlingsforlop-for-kreft/testikkelkreftTestikkelkreftT
Tykk- og endetarmskrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/behandlingsforlop-for-kreft/tykk-og-endetarmskreft-tarmkreftTykk- og endetarmskreftT

Mer informasjon fra helsedirektoratet

Pakkeforløp og pasientinformasjon

Diagnoseveiledere

Forløpskoordinator

Forløpskoordinator er en ny funksjon som er etablert som et ledd i de nye pakkeforløpene. Alle sykehus som utreder og behandler kreft skal ha en eller flere forløpskoordinatorer. En forløpskoordinator skal ha oversikt over sykehusenes tilbud og gjennom dette sikre at pasientene får et godt medisinsk tilbud for utredning og behandling av kreft, innenfor de tidsrammene som myndighetene har satt.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelige mandag–fredag kl 08–14 for pasienter, fastleger og sykehuspersonell.

Telefonnumrene til forløpskoordinatorene i Finnmarkssykehuset:

  • Hammerfest sykehus – 901 78 120
  • Kirkenes sykehus – 78 97 33 37

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN Tromsø).

For kreftbehandling i Finnmark har vi etablert en arbeids- og funksjonfordeling mellom Finnmarkssykehuset og UNN Tromsø. Det betyr at for de aller fleste kreftpasienter i Finnmark vil deler av utredningen og/eller behandlingen gjøres på UNN Tromsø.

Forløpskoordinatorene i Finnmarkssykehuset har ansvar for å veilede pasientene gjennom det som skal gjøres i Finnmarkssykehuset, og de kan også på vegne av pasienter ta kontakt med sine kolleger på UNN for informasjon om hva som sal skje der. Alternativt kan pasienter som skal til UNN selv ta direkte kontakt med forløpskoordinatorene ved den aktuelle avdelingen på UNN.