Kreftsyk kvinne

Behandlings­forløp for kreft

Pakkeforløp for kreftbehandling

I 2015 ble det innført 28 pakkeforløp for kreftbehandling. Pakkeforløpene skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende.

Søk i behandlingsforløp for kreft

Akutt leukemi (blodkreft) | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/akutt-leukemi-blodkreft-hammerfestAkutt leukemi (blodkreft) | HammerfestALeukemiija (Varraborasdávda), fáhkkaAkutt leukemiAkutt leukemiAkutt leukemi
Akutt leukemi (blodkreft) | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/akutt-leukemi-blodkreft-kirkenesAkutt leukemi (blodkreft) | KirkenesALeukemiija (Varraborasdávda), fáhkkaAkutt leukemiAkutt leukemiAkutt leukemi
Barnekrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/barnekreftBarnekreftBMánáidborasdávdaBarnekreftBarnekreftBarnekreft
Ben- og bløtvevskreft (sarkom)https://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/ben-og-blotvevskreft-sarkomBen- og bløtvevskreft (sarkom)BSarkomBen- og bløtvevskreftBen- og bløtvevskreftBen- og bløtvevskreft
Benmargskreft (myelomatose) | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/benmargskreft-myelomatose-hammerfestBenmargskreft (myelomatose) | HammerfestBAđadákteborasdávdaBenmargskreft (myelomatose)Benmargskreft (myelomatose)Benmargskreft (myelomatose)
Benmargskreft (myelomatose) | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/benmargskreft-myelomatose-kirkenesBenmargskreft (myelomatose) | KirkenesBAđadákteborasdávdaBenmargskreft (myelomatose)Benmargskreft (myelomatose)Benmargskreft (myelomatose)
Blærekreft | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/blerekreft-hammerfestBlærekreft | HammerfestBRáhkkoborasdávdaBlærekreftBlærekreftBlærekreft
Blærekreft | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/blerekreft-kirkenesBlærekreft | KirkenesBRáhkkoborasdávdaBlærekreftBlærekreftBlærekreft
Brystkreft | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/brystkreft-hammerfestBrystkreft | HammerfestBČižžeborasdávdaBrystkreftBrystkreftBrystkreft
Brystkreft | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/brystkreft-kirkenesBrystkreft | KirkenesBČižžeborasdávdaBrystkreftBrystkreftBrystkreft
Bukspyttkjertelkrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/behandlingsforlop-for-kreft/bukspyttkjertelkreftBukspyttkjertelkreftB
Diagnostisk forløp, kreft | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/diagnostisk-forlop-kreft-hammerfestDiagnostisk forløp, kreft | HammerfestDDiagnosalaš geavat - borasdávddaKreft - diagnostisk forløpKreft - diagnostisk forløpKreft - diagnostisk forløp
Diagnostisk forløp, kreft | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/diagnostisk-forlop-kreft-kirkenesDiagnostisk forløp, kreft | KirkenesDDiagnosalaš geavat - borasdávddaKreft - diagnostisk forløpKreft - diagnostisk forløpKreft - diagnostisk forløp
Eggstokkrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/behandlingsforlop-for-kreft/eggstokkreftEggstokkreftE
Føflekkrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/behandlingsforlop-for-kreft/foflekkreftFøflekkreftF
Galleveiskrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/galleveiskreftGalleveiskreftGSáhppeborasdávdaGalleveiskreftGalleveiskreftGalleveiskreft
Hjernekreft | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/hjernekreft-hammerfestHjernekreft | HammerfestHVuoiŋŋašborasdávdaHjernekreftHjernekreftHjernekreft
Hjernekreft | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/hjernekreft-kirkenesHjernekreft | KirkenesHVuoiŋŋašborasdávdaHjernekreftHjernekreftHjernekreft
Hode- og halskrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/behandlingsforlop-for-kreft/hode-og-halskreftHode- og halskreftH
Kronisk lymfatisk leukemi (blodkreft) | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kronisk-lymfatisk-leukemi-blodkreft-hammerfestKronisk lymfatisk leukemi (blodkreft) | HammerfestKLeukemiija (Varraborasdávda), kronalaš lymfatalašKronisk lymfatisk leukemiKronisk lymfatisk leukemiKronisk lymfatisk leukemi
Kronisk lymfatisk leukemi (blodkreft) | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kronisk-lymfatisk-leukemi-blodkreft-kirkenesKronisk lymfatisk leukemi (blodkreft) | KirkenesKLeukemiija (Varraborasdávda), kronalaš lymfatalašKronisk lymfatisk leukemiKronisk lymfatisk leukemiKronisk lymfatisk leukemi
Leverkreft | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/leverkreft-hammerfestLeverkreft | HammerfestLVuoivvasborasdávdaLeverkreftLeverkreftLeverkreft
Leverkreft | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/leverkreft-kirkenesLeverkreft | KirkenesLVuoivvasborasdávdaLeverkreftLeverkreftLeverkreft
Livmorhalskrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/behandlingsforlop-for-kreft/livmorhalskreftLivmorhalskreftL
Livmorkrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/behandlingsforlop-for-kreft/livmorkreftLivmorkreftL
Lungekrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/behandlingsforlop-for-kreft/lungekreftLungekreftL
Lymfekreft | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/lymfekreft-hammerfestLymfekreft | HammerfestLLymfaborasdávdaLymfekreftLymfekreftLymfekreft
Lymfekreft | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/lymfekreft-kirkenesLymfekreft | KirkenesLLymfaborasdávdaLymfekreftLymfekreftLymfekreft
Metastaser med ukjent utgangspunkthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/behandlingsforlop-for-kreft/metastaser-med-ukjent-utgangspunktMetastaser med ukjent utgangspunktM
Nevroendokrine svulster | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/nevroendokrine-svulster-hammerfestNevroendokrine svulster | HammerfestNNevroendokrina šattolmasatNevroendokrine svulsterNevroendokrine svulsterNevroendokrine svulster
Nevroendokrine svulster | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/nevroendokrine-svulster-kirkenesNevroendokrine svulster | KirkenesNNevroendokrina šattolmasatNevroendokrine svulsterNevroendokrine svulsterNevroendokrine svulster
Nyrekrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/nyrekreftNyrekreftNMoninborasdávdaNyrekreftNyrekreftNyrekreft
Peniskrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/behandlingsforlop-for-kreft/peniskreftPeniskreftP
Prostatakrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/behandlingsforlop-for-kreft/prostatakreftProstatakreftP
Skjoldbruskkjertelkrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/behandlingsforlop-for-kreft/skjoldbruskkjertelkreftSkjoldbruskkjertelkreftS
Spiserørs- og magesekkreft | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/spiserors-og-magesekkreft-hammerfestSpiserørs- og magesekkreft | HammerfestSSpiserørs- og magesekkreftSpiserørs- og magesekkreftSpiserørs- og magesekkreftSpiserørs- og magesekkreft
Spiserørs- og magesekkreft | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/spiserors-og-magesekkreft-kirkenesSpiserørs- og magesekkreft | KirkenesSSpiserørs- og magesekkreftSpiserørs- og magesekkreftSpiserørs- og magesekkreftSpiserørs- og magesekkreft
Testikkelkrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/behandlingsforlop-for-kreft/testikkelkreftTestikkelkreftT
Tykk- og endetarmskreft | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/tykk-og-endetarmskreft-hammerfestTykk- og endetarmskreft | HammerfestTGassačoalle- ja maŋŋebuoideborasdávdaTykk- og endetarmskreftTykk- og endetarmskreftTykk- og endetarmskreft
Tykk- og endetarmskreft | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/tykk-og-endetarmskreft-kirkenesTykk- og endetarmskreft | KirkenesTGassačoalle- ja maŋŋebuoideborasdávdaTykk- og endetarmskreftTykk- og endetarmskreftTykk- og endetarmskreft

Mer informasjon fra helsedirektoratet

Pakkeforløp og pasientinformasjon

Diagnoseveiledere

Forløpskoordinator

Forløpskoordinator er en ny funksjon som er etablert som et ledd i de nye pakkeforløpene. Alle sykehus som utreder og behandler kreft skal ha en eller flere forløpskoordinatorer. En forløpskoordinator skal ha oversikt over sykehusenes tilbud og gjennom dette sikre at pasientene får et godt medisinsk tilbud for utredning og behandling av kreft, innenfor de tidsrammene som myndighetene har satt.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelige mandag–fredag kl 08–14 for pasienter, fastleger og sykehuspersonell.

Telefonnumrene til forløpskoordinatorene i Finnmarkssykehuset:

  • Hammerfest sykehus – 901 78 120
  • Kirkenes sykehus – 78 97 33 37

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN Tromsø).

For kreftbehandling i Finnmark har vi etablert en arbeids- og funksjonfordeling mellom Finnmarkssykehuset og UNN Tromsø. Det betyr at for de aller fleste kreftpasienter i Finnmark vil deler av utredningen og/eller behandlingen gjøres på UNN Tromsø.

Forløpskoordinatorene i Finnmarkssykehuset har ansvar for å veilede pasientene gjennom det som skal gjøres i Finnmarkssykehuset, og de kan også på vegne av pasienter ta kontakt med sine kolleger på UNN for informasjon om hva som sal skje der. Alternativt kan pasienter som skal til UNN selv ta direkte kontakt med forløpskoordinatorene ved den aktuelle avdelingen på UNN. 


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.