Hode- og halskreft

Pakkeforløp for kreftbehandling

Hode- og halskreft en betegnelse for kreft i øre-nese-halsregionen (ØNH). Det vil si strupe, svelg, munnhule, leppe, spyttkjertler, nese og bihuler. De viktigste årsaksfaktorene til denne krefttypen er røyking og alkohol samt tidligere gjennomgått HPV-infeksjon (en spesiell virusinfeksjon).

​Symptomer

Symptomene er forskjellige avhengig av hvor i regionen kreften har utviklet seg. De generelle symptomene er kul på halsen, sår på tunge eller i munnhule, svelgsmerter, nesetetthet, ensidig renning fra nesehule, heshet, vekttap, svært vond lukt fra munnen.

Henvisning og utredning

Vurdering av pasienter med hode-halskreft kan starte hos fastlege eller ØNH- spesialist. Videre utredning i pakkeforløpet foregår hos lokal ØNH-lege i Finnmark, med billedundersøkelser som ultralyd, CT og MR, vevsprøver (biopsi) og forberedelse til behandling. Dersom pasienten skal opereres bør hjerte- og lungestatus være undersøkt.
NB! Pakkeforløp for kreft skal ikke henvises til privat avtalespesialist, pakkeforløp må henvises til spesialist ansatt i helseforetak.

Behandling

Endelig beslutning om behandling tas på tverrfaglig kreftmøte. Enten tilbys pasienten kirurgi ofte påfulgt av strålebehandling og ukentlig cellegift, eller så tilbys pasienten strålebehandling og cellegift først, for deretter å bli operert dersom det gjenstår kreftvev. Valg mellom disse behandlingsformene avhenger av svulstens plassering i ØNH-området.

Forløpskoordinator

Alle sykehus som utreder og behandler kreft skal ha en eller flere forløpskoordinatorer. En forløpskoordinator skal ha oversikt over sykehusenes tilbud og gjennom dette sikre at pasientene får et godt medisinsk tilbud for utredning og behandling av kreft, innenfor de tidsrammene som myndighetene har satt.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelige mandag–fredag kl 08–14 for pasienter, fastleger og sykehuspersonell.

Telefonnumrene til forløpskoordinatorene i Finnmarkssykehuset:

  • Hammerfest sykehus – 901 78 120
  • Kirkenes sykehus – 78 97 33 37

Mer informasjon

Pakkeforløp og pasientinformasjon

Diagnoseveiledere
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.