Livmorkreft

Pakkeforløp for kreftbehandling

Livmorkreft er kreft som oppstår i livmoren. Det finnes flere typer kreft som kan oppstå her. Den vanligste typen er den som oppstår i livmorslimhinnen, også kalt endometriekreft.

​Kreft i livmor

Livmorkreft er kreft som oppstår i livmoren. Det finnes flere typer kreft som kan oppstå her. Den vanligste typen er den som oppstår i livmorslimhinnen, også kalt endometriekreft. Endometriekreft er den 4. hyppigste kreftformen hos kvinner i Norge og forekomsten av livmorkreft øker i den vestlige verden. I 2013 fikk 768 kvinner livmorkreft i Norge. Sykdommen ses især hos eldre kvinner, og gjennomsnittsalderen ved diagnose er 65 år.

Årsaken til livmorkreft er ikke kjent. Noen få har en nedarvet genforandring som gir økt risiko for livmorkreft. Man kjenner også til andre risikofaktorer for å utvikle livmorkreft slik som: langvarig bruk av østrogen alene, ikke å ha født barn, høy alder, behandling med Tamoxifen (hormonbehandling mot brystkreft), overvekt, diabetes.

Symptomer

Kreft i livmoren gir ofte symptomer ganske tidlig i kreftforløpet. Det vanligste symptomet er blødningsforstyrrelser etter overgangsalder. Det er vanligvis andre grunner enn kreft som forårsaker slik blødning, men det er viktig å få det undersøkt. Blødningsforstyrrelser før overgangsalder kan også være et tegn på mulig kreft i livmoren, men dette er mer sjeldent. Siden de fleste tilfeller oppdages tidlig når sykdommen er uten fjernspredning kan man ofte gi helbredende behandling for denne typen kreft. Helbredende behandling kan også være mulig ved spredning utenfor livmoren.

Henvisning og utredning

Hvis det foreligger mistanke om kreft, vil pasienten bli henvist av sin fastlege til nærmeste gynekolog. Her vil det bli gjort en undersøkelse med vaginal ultralyd og det tas en vevsprøve fra livmorslimhinnen. For noen kvinner kan det være aktuelt med utskrapning i narkose på lokalsykehuset.

Hvis man finner kreft i livmorslimhinnen, vil pasienten bli innlemmet i "Pakkeforløp for livmorkreft" og utredet videre. Den videre utredningen vil da gjerne inneholde CT-bilder av lunger, buk og bekken, MR-bilder av livmor samt blodprøver. En del av denne utredningen vil foregå på pasientens lokalsykehus (Kirkenes eller Hammerfest), mens andre deler av utredningen foregår på Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø.

Når utredningen er ferdig, tas det en beslutning om hvilken behandling man anser som den beste for pasienten totalt sett. Pasienten informeres og er med på beslutningen om hvilken behandling som skal velges og om den skal utføres på lokalsykehus eller universitetssykehus.

Behandling

Behandlingen avgjøres individuelt og i samråd med pasienten. Pasientens generelle helse og alder vil være faktorer man må ta hensyn til ved valg av behandlingsmetode.

Den vanligste behandlingen er operasjon der målet er å fjerne kreftsvulsten og å finne ut om den har spredd seg. Man fjerner livmor, eggledere og eggstokker. For en del pasienter er det aktuelt å fjerne lymfeknuter i bekkenet og langs hovedpulsåren. Operasjonen kan gjøres åpent eller som kikkhullsoperasjon.

Det kan også være aktuelt med cellegiftbehandling, strålebehandling, eller hormonbehandling. Cellegiftbehandling utføres på alle sykehus, mens strålebehandling i denne situasjonen utføres ved UNN, Tromsø. Hormonbehandling gis i tablettform og krever ikke innleggelse på sykehus. Disse behandlingsmetodene vil noen ganger kombineres med hverandre og med operasjon.

Forløpskoordinator

Alle sykehus som utreder og behandler kreft skal ha en eller flere forløpskoordinatorer. En forløpskoordinator skal ha oversikt over sykehusenes tilbud og gjennom dette sikre at pasientene får et godt medisinsk tilbud for utredning og behandling av kreft, innenfor de tidsrammene som myndighetene har satt.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelige mandag–fredag kl 08–14 for pasienter, fastleger og sykehuspersonell.

Telefonnumrene til forløpskoordinatorene i Finnmarkssykehuset:

  • Hammerfest sykehus – 901 78 120
  • Kirkenes sykehus – 78 97 33 37

Mer informasjon

Pakkeforløp og pasientinformasjon

Diagnoseveiledere
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.