Lungekreft

Pakkeforløp for kreftbehandling

Lungekreft er kreft som har oppstått i lungevev eller i luftveiene. Det finnes to hovedtyper: småcellet lungekreft  og ikke-småcellet lungekreft.

​Lungekreft er kreft som har oppstått i lungevev eller i luftveiene. Det finnes to hovedtyper; småcellet lungekreft som utgjør ca 15 % og ikke-småcellet lungekreft som utgjør ca 85 %. Risiko for å utvikle lungekreft er sterkt assosiert med tobakksrøyking, men 15 % av de som får lungekreft har aldri røkt. Andre kreftformer sprer seg ofte til lungene, men dette regnes ikke som lungekreft.

Lungekreft er den tredje hyppigste kreftformen i Norge og det ble meldt inn 2902 tilfeller til Kreftregisteret i 2012, hvorav 1602 menn og 1300 kvinner. Hos menn har forekomsten vært jevn siden ca år 2000, mens den er stadig økende hos kvinner.

Symptomer

Symptomer på lungekreft avhenger av om svulsten sitter sentralt i luftveiene eller mer perifert i lungevevet. De sentrale svulstene gir først symptomer og da gjerne i form av hoste ofte som en forverring fra den vanlige røykhosten. Andre symptomer kan være blodig oppspytt, brystsmerter, tungpust, tilbakevendende luftvegsinfeksjoner, vekttap, og svekket allmenntilstand.

Henvisning og utredning

Vanligvis går pasienten til sin fastlege som rekvirerer røntgenundersøkelse som er nødvendig for å avklare mistanke om lungekreft. Ved mistanke om lungekreft bør bildene tas raskt (primært innen én virkedag) Slikt bilde kan tas i Kirkenes, Hammerfest eller Alta. Alternativt kan fastlege henvise direkte til CT thorax i Kirkenes eller Hammerfest. 

  • Kirkenes

Dersom en pasient er henvist til Kirkenes sykehus for et vanlig røntgenbilde og undersøkelsen gir mistanke om lungekreft, kontakter røntgenavdelingen direkte vakthavende lege ved medisinsk avdeling. Pasienten blir kort informert om funnet og det blir tatt CT samme dag eller få dager senere.

Dersom CT ikke avkrefter kreftmistanken, tas pasienten inn til ytterligere utredning med undersøkelse. Via et bronkoskop kan det tas en vevsprøve hvis svulsten er tilgjengelig fra luftveiene. Det gjøres også generell utredning av lungekapasitet og for noen vil det være aktuelt med en hjerteutredning.

  • Hammerfest

Dersom en pasient er henvist til Hammerfest sykehus for et vanlig røntgenbilde og undersøkelsen gir mistanke om lungekreft, kontakter røntgenavdelingen lege ved medisinsk avdeling direkte. Pasienten blir kort informert om funnet og det blir tatt CT samme dag eller få dager senere.

Dersom CT ikke avkrefter kreftdiagnosen, legges pasienten inn til ytterligere utredning med blodprøver og undersøkelser av lungefunksjonen (evt også hjerteutredning). Samtidig tas det kontakt med lungeavdelingen UNN (Tromsø) for videre undersøkelse (bronchoscopi, CT-veiledet biopsi ).

Videre oppfølging på UNN Tromsø:

Pasienter med lungekreft som er utredet i Finnmark diskuteres i et ukentlig tverrfaglig møte på UNN-Tromsø hver torsdag. I dette møtet er lungelege, thoraxkirurg, kreftlege, patolog og røntgenlege til stede. Med bakgrunn i all informasjon som man har om hver pasient tas en samlet beslutning om hvilken behandling vi skal anbefale pasienten.

Forløpskoordinator

Alle sykehus som utreder og behandler kreft skal ha en eller flere forløpskoordinatorer. En forløpskoordinator skal ha oversikt over sykehusenes tilbud og gjennom dette sikre at pasientene får et godt medisinsk tilbud for utredning og behandling av kreft, innenfor de tidsrammene som myndighetene har satt.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelige mandag–fredag kl 08–14 for pasienter, fastleger og sykehuspersonell.

Telefonnumrene til forløpskoordinatorene i Finnmarkssykehuset:

  • Hammerfest sykehus – 901 78 120
  • Kirkenes sykehus – 78 97 33 37

Mer informasjon

Pakkeforløp og pasientinformasjon

Diagnoseveiledere
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.