Prostatakreft

Pakkeforløp for kreftbehandling

Prostatakreft er ondartede svulster som utgår fra kjertler og ganger i prostatakjertelen. Prostatakreft gir ofte ikke symptomer i begynnelsen av sykdomsfasen.

​Prostata er en liten kjertel som ligger rundt urinrøret like under urinblæren. Den har som funksjon å produsere væske som blander seg med sæd som kommer fra testiklene. Kjertelen vokser hele livet, og med alderen oppstår ofte vannlatningsproblemer fordi avløpet for urin blir trangere. Risiko for å få kreft i prostata øker med alderen, mer enn 90 % av krefttilfellene i prostata oppstår etter fylte 60 år. Årsakene til kreftutvikling er ikke kjente, men arv, hormonpåvirkning og kanskje også livsstil synes å spille inn.

Prostatakreft er den hyppigste kreftformen blant menn og det var meldt inn 4919 nye tilfeller til Kreftregisteret i 2012.

Symptomer

Prostatakreft gir i tidlig stadium oftest ingen symptomer. Hvis den gir symptomer er det de samme som for aldersbetingede vekst, det vil si vannlatningsendringer. Dersom kreften har spredt seg, kan det melde seg symptomer avhengig av spredningsvei.

Henvisning og utredning

Det er mulig for legen å kjenne prostatakjertelen med en finger fra endetarmen. For å skille mellom aldersbetinget vekst og kreft i prostata kan legen ved hjelp av en fingerundersøkelse (rektal eksplorasjon) vurdere om det kjennes kuler eller knuter i prostatakjertelen. En blodprøve kalt PSA er også en viktig del av den første utredningen. PSA produseres både i normale prostataceller og i kreftceller og kan derfor gjerne  være forhøyet også ved godartede tilstander, men ofte er PSA utenfor klart normalområdet et tegn på prostatakreft.

Hvis allmennlegen i Finnmark på bakgrunn av symptomer, funn og laboratoriesvar mistenker prostatakreft skal pasienten henvises til urologisk poliklinikk ved sykehusene i Kirkenes eller Hammerfest. Urologen vil vurdere pasienten på poliklinikken. Hvis urologen er enig i allmennlegens vurdering om kreftmistanke, innlemmes pasienten i "Pakkeforløp for prostatakreft".

Neste trinn i utredningen er nå en MR-undersøkelse av prostata. MR (Magnet Resonans) er en undersøkelse som gjøres på røntgen-avdelinger. Hensikten med MR er bedre å identifisere lokalisering av en eventuell svulst, vurdere hvor stor svulsten er samt å øke presisjonsnivået når det skal tas vevsprøve av svulsten. MR-undersøkelse av prostata må enn så lenge gjøres ved UNN-Tromsø, men det planlegges at disse undersøkelsene etter hvert skal kunne gjøres ved lokalsykehusene i Finnmark.  

Hvis MR-undersøkelsen viser mistanke om svulst er neste ledd i undersøkelsen å få tatt en vevsprøve (biopsi). Pasienten vil i så fall bli innkalt til urologen ved sykehuset i Kirkenes eller Hammerfest for slik prøvetaking. Det tas da en rekke vevsprøver i ulike deler av prostata gjennom slimhinnen fra endetarmen og inn i prostatakjertelen. Det er fare for infeksjon ved denne prøvetakningen og det gis derfor rutinemessig noen doser med antibiotika i forbindelse med denne undersøkelsen. Vevsprøvene sendes til UNN-Tromsø der de undersøkes i mikroskop.

Dersom det finnes kreftceller graderes disse i aggressivitetsgrad (Gleason score) der maksimumscore er 10. For noen pasienter kan det også være nødvendig å ta ut noen lymfekjerteler fra bekkenet for å se om kreftcellene har spredt seg. Fra vevsprøvene er tatt til start av operasjon eller strålebehandling må det gå 5-8 uker for at betennelsesreaksjonen etter stikkene inn i prostata skal tilhele. Den lange ventetiden er altså begrunnet i medisinsk hensyn, ikke av kapasitet.

Behandling

Når man skal vurdere hvilken behandling som er best egnet for pasienten, samler man informasjon om PSA, Gleason score og svulstens utbredelse i kjertelen (TNM). Den samlede informasjonen sier noe om prognose, og risiko for tilbakefall ved de ulike behandlingsformene. Det er ingen klar enighet om behandlingsalternativene. Viktige momenter som må vurderes er forventede virkning av behandling opp mot sannsynlige seneffekter. Pasienten bør derfor medvirke i beslutning om behandlingen.

Dersom kreftcellene er begrenset til selve prostatakjertelen kan sykdommen i prinsippet helbredes. Kirurgi eller strålebehandling er da de aktuelle behandlingsalternativene. På UNN utføres operasjon av prostata, enten  med robot eller med åpen operasjon. Det gjøres individuelle valg av hvilken operasjonsteknikk som er best for den enkelte pasienten. Strålebehandlingen er også nøye tilpasset den enkelte pasient, og moderne stråleteknikk har forbedret mye på presisjonsnivået slik at prostata får ønsket stråledose med minst mulig dose til det friske vevet rundt.

For noen pasienter med middels eller høy risiko for tilbakefall, anbefales det å gi hormonbehandling som en del av strålebehandlingen. Det er dessverre ikke til å komme forbi at både kirurgi og strålebehandling har sine seneffekter. Hvis det er få kreftceller i prostata og de er lite aggressive, er det fullt mulig å avvente behandling av denne kreftsykdommen. Pasienten går da til jevnlig PSA-oppfølgning (dvs hver 3-6 mnd) hos egen lege, og i tillegg gjentatte vevsprøver hos urologen etter 1, 4 og 7 år. Dette kalles "aktiv overvåkning". Ved PSA-stigning av betydning, eller endring i vevsprøvene må behandlingsalternativer vurderes på nytt.
Utredningen kan hos noen pasienter konkludere med at sykdommen ikke er mulig å helbrede. Hormonbehandling (endokrin behandling) er da vanligvis første behandlingsalternativ.

Prostatavevet og kreftcellene påvirkes av mannlige kjønnshormonene. Ved å blokkere for kjønnshormonene vil veksten av kreftcellene reduseres. Behandling har sine klare bivirkninger. Strålebehandling gir god smertelindrende effekt. Cellegift kan også være aktuelt for noen pasienter.

Forløpskoordinator

Alle sykehus som utreder og behandler kreft skal ha en eller flere forløpskoordinatorer. En forløpskoordinator skal ha oversikt over sykehusenes tilbud og gjennom dette sikre at pasientene får et godt medisinsk tilbud for utredning og behandling av kreft, innenfor de tidsrammene som myndighetene har satt.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelige mandag–fredag kl 08–14 for pasienter, fastleger og sykehuspersonell.

Telefonnumrene til forløpskoordinatorene i Finnmarkssykehuset:

  • Hammerfest sykehus – 901 78 120
  • Kirkenes sykehus – 78 97 33 37

Mer informasjon

Pakkeforløp og pasientinformasjon

Diagnoseveiledere
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.