Helsenorge

DD-behandling

Behandlingen kan benyttes mot en rekke betennelsestilstander i huden som f.eks. håndeksem, nevrodermatitt, psoriasis og pustulosis palmoplantaris,