HELSENORGE

DD-behandling

Behandlingen blir gitt til personer med hudsykdom (som håndeksem, nevrodermatitt, psoriasis og pustulosis palmoplantaris), hvor en ønsker en økt effekt av kortison. Duoderm øker effekten av Dermovat samtidig som den beskytter huden mot irritasjon.