HELSENORGE

DD-behandling

Behandlingen blir gitt til personer med hudsyksom (som håndeksem, nevrodermatitt, psoriasis og pustulosis palmoplantaris), hvor en ønsker en økt effekt av kortison. Duoderm® øker effekten av Dermovat® samtidig som den beskytter huden mot irritasjon.