HELSENORGE
Laparotomi

Gynekologisk kreft – åpen kirurgi

Gynekologisk kreft vil si at det er kreft i eggstokk, eggleder, bukhinne, livmor eller livmorhals. Ved åpen operasjon legges enten et midtlinjesnitt eller et bikinisnitt. Ved kreftsykdom vil det ofte være nødvendig å legge et midtlinjesnitt.


Pasienter i Finnmarkssykehuset får denne behandlingen utført ved Universitetssykehuset Nord-Norge, UNN Tromsø.