HELSENORGE

Hårvask etter hodebunnsbehandlinger

Det finnes flere typer hodebunnsbehandlinger. For å få vasket ut behandlingen som blir brukt, er det viktig at vi følger riktig «utvaskprosedyre».  Spesielt viktig er det når det er snakk om hårvask etter tjærebehandling slik at tjæra ikke blir værende i håret.