Hjerneslag - rehabilitering, innleggelse

Rehabilitering, døgnenhet

Hjerneslag skjer plutselig og uten forvarsel. Hjerneslag er en alvorlig sykdom, og det er viktig å ta raskt kontakt med ambulanse på telefon 113.

Etter akuttbehandlingen er det viktig å starte rehabilitering tidlig. Det er stor variasjon i hvilke følger hjerneslaget gir, og hvor omfattende rehabilitering det er behov for.


Les mer om Slik gjenkjenner du et hjerneslag
Informasjon fra helsenorge.no

Slik gjenkjenner du et hjerneslag

De vanligste symptomene på hjerneslag er halvsidig lammelse i ansiktet, arm eller bein, og/eller talevansker. Ring 113 umiddelbart ved mistanke om hjerneslag – hvert sekund teller.

Symptomene på hjerneslag oppstår plutselig. En enkelt test kan redde liv. Mistenker du hjerneslag, kan du spørre den det gjelder om å gjøre følgende:

 • PRATE – prøv å si en enkel sammenhengende setning.
 • SMILE – prøv å smile, le eller vise tennene.
 • LØFTE – prøv å løfte begge armene.

Ring 113 så fort som mulig hvis personen har problemer med å gjennomføre noen av disse oppgavene. Det er viktig å komme raskt til sykehuset for å unngå skader. Hvert minutt teller.

Symptomer på hjerneslag

Symptomene på hjerneslag kan variere. De vanligste symptomene er 

 • lammelse i ene siden av ansiktet eller kroppen
 • språkforstyrrelser

Man kan også oppleve å få lett svekkelse i en hånd eller arm, kraftig hodepine, synsproblemer, eller svimmelhet.

Les mer om Slik gjenkjenner du et hjerneslag (helsenorge.no)

Henvisning og vurdering

Fastlege eller pasientansvarlig lege ved sykehusavdeling kan henvise til rehabilitering. Det må fremgå av henvisningen at pasienten har rehabliteringspotensial,  og det må være en beskrivelse av funksjonsnivå.


Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Hevisning må skrives av lege eller psykolog. 

 

 1. Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, evt navn på nærmeste pårørende.
 2. Legens navn, adresse og telefonnummer.
 3. Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid. (Fysisk, psykisk og sosialt).
 4. Beskriv familiesituasjon.
 5. Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.
 6. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 7. Vurder hvorvidt det er behov for tolk.
 8. Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL. VRE).
 9. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen? 
   Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.
 10. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten? 
  Hvilken effekt hadde tiltakene? 
   Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 11. Har pasienten en individuell plan?
 12. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
 13. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig / privat) for samme tilstand/diagnose?
  Dersom ja:
 14. Hva har lokale oppfølgingsopplegg bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?
 15. Hva har tilkommet av nytt funksjonstap?

Epikrise fra siste opphold vedlegges

1. Før

Ta med deg

 • Individuell plan eller individuell opplæringsplan dersom du har dette.
 • Toalettsaker
 • Klær du kan trene i / joggedress / shorts
 • Undertøy og ellers klær til skift.
 • Innesko med hælkappe, gjerne sandaler eller joggesko.
 • Gode klær og sko til å være ute i.
 • Siste oppdaterte liste over hvilke medisiner du bruker, samt eventuelt medisindosett.
  Det er lurt om du tar med deg av egne medisiner for en dag eller to, i tilfelle vi må bestille noe av det du bruker. Ut over dette skaffer vi selvfølgelig nødvendige medisiner.
 • Hjelpemider (for eksempel briller, rullestol, stokk, rullator osv.)
 • Minimalt med verdisaker – men du trenger litt kontanter eller bankkort. Vi driver sosial trening ute i samfunnet.

Vi har vaskemaskin til vask av klær. Vi gjør oppmerksom på at tøyet må merkes, helst før innleggelse her.

Vi anbefaler at du tar med deg noen bilder av nær familie, venner, hjemsted, hytte og lignende, hvis du har (f.eks. minialbum).   

Har du behov for spesialkost eller om vi trenger  tolk, ber vi deg si ifra om dette i god tid, og senest en uke før innleggelse.

2. Under

Innkomstsamtalen med pasienten er et viktig møte, med gjennomgang av henvisning, forventinger pasienten har til oppholdet og presentasjon av timeplan for utredningen. Det tverrfaglige teamet kan bestå av lege, sykepleier, nevropsykolog, ergoterapeut, sosionom, fysioterapeut, miljøterapeut og logoped. Teamet settes sammen ut fra problemstillingen som beskrives i henvisningen.

Faggruppene som er aktuelle for den spesifikke problemstillingen vil gjennomføre kartlegging og utredning, og pasient og pårørende kan få bistand i praktiske, økonomiske og sosiale spørsmål.

Det kan være aktuelt med telefonisk kontakt med pårørende og eksterne samarbeidspartnere for å utveksle informasjon og samarbeide om videre rehabilitering/behandling. Vi inviterer pårørende og samarbeidsparter til samtale med pasient og tverrfaglig team der det kan være hensiktsmessig og ønskelig. Aktuelle samarbeidspartnere kan få tilbud om å delta på oppsummeringsmøte, dersom det er hensiktsmessig og pasient og pårørende ønsker det.

Ved oppholdets slutt vil det være et oppsummeringsmøte hvor teamet legger frem relevante funn fra utredning og konsekvenser for funksjonsnivå og evt. hjelpebehov. Pasient og pårørende/eksterne samarbeidspartnere kan komme med innspill/spørsmål, utdypning etc. underveis. Teamets fagpersoner kan foreslå tiltak og veilede det kommunale hjelpeapparatet dersom det etterspørres. Det skal avklares videre samarbeid og oppfølging og avklares ansvar for eventuelle søknader til NAV, spesialisterklæringer og henvisninger til eksterne instanser.

3. Etter

I samarbeid med oppfølgende instans legges det til rette for videre oppfølging. Etter endt opphold får du og aktuelle samarbeidspartnere tilsendt medisinsk epikrise og tverrfaglig rapport der rehabiliteringsoppholdet og din situasjon er beskrevet.

Rehabilitering etter hjerneslag er en lang prosess som vil vare en god stund etter at du er skrevet ut fra sykehuset. De aller fleste pasientene  skrives ut til hjemmet med ulik grad av hjelpe- og støttetiltak.

Ved behov vil det tverrfaglige teamet også komme med anbefaling om videre utredninger/henvisninger, videre behandlings- eller rehabiliteringstiltak.

 

Vi vurderer om det er behov for oppfølging fra Ambulant rehabiliteringsteam (ART).

Din fastlege og andre som trenger det for å kunne hjelpe deg videre, får kopi av dokumentene.

Du vil få en oppfølgingstelefon fra oss etter ca. 3 uker.

Kontakt

Rehabilitering, døgnenhet
Telefon
78973157 (enhet) / 78973152 (enhetsleder)
mandag - fredag 08 – 15:00
For kontakt i helgene, ring enheten
E-post
Postadresse
Finnmarkssykehuset
Kirkenes sykehus
FMR – Fysikalsk medisin og rehabilitering
Postboks 410
9915 Kirkenes
Kirkenes sykehus
Besøksadresse
Dr. Palmstrøms vei 15(Google maps)
9915 Kirkenes
Besøkstider
Akuttmottaket er døgnåpent
Telefon
78973000

Busstider Kirkenes sentrum

Busstider Kirkenes sykehus

Parkering

​Det er gratis parkering for pasienter og besøkende rett utenfor hovedinngangen til sykehuset.

Pasientreiser

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Reisemuligheter til og fra Kirkenes sykehus

Praktisk informasjon

Apotek

​Det finnes to apotek i Kirkenes sentrum, og ett i Kirkenes Handelspark.

Kiosk / kafé / venterom

Det er kiosk i hovedvestibylen på sykehuset. Her får du kjøpt lunsjmat og vanlige kioskvarer, og det finnes kafébord og stoler der du kan sitte og spise, drikke en kopp kaffe eller lese aviser.

Åpningstider

07:00 – 19:30   mandag – fredag

Oversiktskart

 

Resepsjon

​Det er resepsjon rett innenfor hovedinngangen.

Åpningstider i skranken

mandag, onsdag og fredag
08:15 – 15:15

tirsdag og torsdag
09:00 – 15:15 

Røyking forbudt

​Det finnes en røykebu til høyre ut fra hovedinngangen til sykehuset.

Elllers er det røyking forbudt på hele området, ute og inne.

Trådløst nettverk

Du kan koble deg på trådløst nettverk på alle Finnmarkssykehusets behandlingssteder.

Nettverksnavn: HN-GJEST

Du trenger ikke oppgi passord

Venterom

​Det er mange gode venterom på avdelingene. Spør personalet om det nærmeste

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.