Helsenorge

Hudsvultsoperasjont

Kirurgisk behandling er en liten operasjon der et hudområde blir fjernet.