Kreftsyk kvinne

Kreft­behandling

Pakkeforløp for kreftbehandling

I 2015 ble det innført 28 pakkeforløp for kreftbehandling. Pakkeforløpene skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende.

Søk i behandlingsforløp for kreft

Akutt leukemi (blodkreft)https://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/akutt-leukemi-blodkreftAkutt leukemi (blodkreft)AAkutt leukemiAkutt leukemiAkutt leukemiAkutt leukemi
Barnekrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/barnekreftBarnekreftBBarnekreftBarnekreftBarnekreftBarnekreft
Behandling når kreftsykdommen ikke kan helbredeshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/behandling-nar-kreftsykdommen-ikke-kan-helbredesBehandling når kreftsykdommen ikke kan helbredesBKreft - behandling når kreftsykdommen ikke kan helbredesKreft - behandling når kreftsykdommen ikke kan helbredesKreft - behandling når kreftsykdommen ikke kan helbredesKreft - behandling når kreftsykdommen ikke kan helbredes
Ben- og bløtvevskreft (sarkom)https://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/ben-og-blotvevskreft-sarkomBen- og bløtvevskreft (sarkom)BBein- og bløtvevskreftBein- og bløtvevskreftBein- og bløtvevskreftBein- og bløtvevskreft
Benmargskreft (myelomatose)https://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/benmargskreft-myelomatoseBenmargskreft (myelomatose)BBeinmargskreft (myelomatose)Beinmargskreft (myelomatose)Beinmargskreft (myelomatose)Beinmargskreft (myelomatose)
Blærekrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/blerekreftBlærekreftBRáhkkoborasdávdaBlærekreftBlærekreftBlærekreft
Brystkrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kreftbehandling/brystkreftBrystkreftB
Bukspyttkjertelkrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kreftbehandling/bukspyttkjertelkreftBukspyttkjertelkreftB
Diagnostisk forløp, krefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kreft-diagnostisk-forlopDiagnostisk forløp, kreftDDiagnostisk forløp for pasienter med uspesifikke symptomer (kreft)Diagnostisk forløp for pasienter med uspesifikke symptomer (kreft)Diagnostisk forløp for pasienter med uspesifikke symptomer (kreft)Diagnostisk forløp for pasienter med uspesifikke symptomer (kreft)
Egglederkrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/egglederkreftEgglederkreftEEgglederkreftEgglederkreftEgglederkreftEgglederkreft
Eggstokkrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/eggstokkreftEggstokkreftEEggstokkreftEggstokkreftEggstokkreftEggstokkreft
Føflekkreft https://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/foflekkreft-Føflekkreft FEamidielkoborasdávdaFøflekkreftFøflekkreftFøflekkreft
Galleveiskrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kreftbehandling/galleveiskreftGalleveiskreftG
Hjernekreft https://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/hjernekreft-Hjernekreft HVuoiŋŋašborasdávdaHjernekreftHjernekreftHjernekreft
Hode- og halskreft https://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/hode-og-halskreft-Hode- og halskreft HOaive-čottaborasdávdaHode- og halskreftHode- og halskreftHode- og halskreft
Kreft i kjønnslepperhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kreft-i-kjonnslepperKreft i kjønnslepperKKjønnsleppekreftKjønnsleppekreftKjønnsleppekreftKjønnsleppekreft
Kreft i skjeden https://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kreft-i-skjeden-Kreft i skjeden KSkjedekreftSkjedekreftSkjedekreftSkjedekreft
Kronisk lymfatisk leukemi (blodkreft)https://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kronisk-lymfatisk-leukemi-blodkreftKronisk lymfatisk leukemi (blodkreft)KLeukemiija (Varraborasdávda), kronalaš lymfatalašKronisk lymfatisk leukemiKronisk lymfatisk leukemiKronisk lymfatisk leukemi
Leverkrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kreftbehandling/leverkreftLeverkreftL
Lindrende behandlinghttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/lindrende-behandlingLindrende behandlingLLindrende behandlingLindrende behandlingLindrende behandlingLindrende behandling
Livmorhalskrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/livmorhalskreftLivmorhalskreftLGoaŧŧočottaborasdávdaLivmorhalskreftLivmorhalskreftLivmorhalskreft
Livmorkrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/livmorkreftLivmorkreftLGoaŧŧoborasdávdaLivmorkreftLivmorkreftLivmorkreft
Lungekreft https://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/lungekreft-Lungekreft LGeahpesborasdávdaLungekreftLungekreftLungekreft
Lymfekrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/lymfekreftLymfekreftLLymfaborasdávdaLymfekreftLymfekreftLymfekreft
Metastaser med ukjent utgangspunkthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kreftbehandling/metastaser-med-ukjent-utgangspunktMetastaser med ukjent utgangspunktM
Nevroendokrine svulsterhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/nevroendokrine-svulsterNevroendokrine svulsterNNevroendokrina šattolmasatNevroendokrine svulsterNevroendokrine svulsterNevroendokrine svulster
Nyrekrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/nyrekreftNyrekreftNMoninborasdávdaNyrekreftNyrekreftNyrekreft
Peniskrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kreftbehandling/peniskreftPeniskreftP
Prostatakrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/prostatakreftProstatakreftPOvdaráksáborasdávdaProstatakreftProstatakreftProstatakreft
Rehabilitering og mestring ved kreftsykdom https://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/rehabilitering-og-mestring-ved-kreftsykdom-Rehabilitering og mestring ved kreftsykdom RRehabilitering og mestring ved kreftsykdomRehabilitering og mestring ved kreftsykdomRehabilitering og mestring ved kreftsykdomRehabilitering og mestring ved kreftsykdom
Skjoldbruskkjertelkrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kreftbehandling/skjoldbruskkjertelkreftSkjoldbruskkjertelkreftS
Spiserørs- og magesekkrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/spiserors-og-magesekkreftSpiserørs- og magesekkreftSČotta ja čoavji - boras dávddaSpiserørs- og magesekkreftSpiserørs- og magesekkreftSpiserørs- og magesekkreft
Testikkelkreft https://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/testikkelkreft-Testikkelkreft TBálločalbmeborasdávdaTestikkelkreftTestikkelkreftTestikkelkreft
Tykk- og endetarmskrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/tykk-og-endetarmskreftTykk- og endetarmskreftTGassačoalle- ja maŋŋebuoideborasdávdaTykk- og endetarmskreftTykk- og endetarmskreftTykk- og endetarmskreft

Mer informasjon fra helsedirektoratet

Pakkeforløp og pasientinformasjon Diagnoseveiledere

 

Forløpskoordinator

Forløpskoordinator er en ny funksjon som er etablert som et ledd i de nye pakkeforløpene. Alle sykehus som utreder og behandler kreft skal ha en eller flere forløpskoordinatorer. En forløpskoordinator skal ha oversikt over sykehusenes tilbud og gjennom dette sikre at pasientene får et godt medisinsk tilbud for utredning og behandling av kreft, innenfor de tidsrammene som myndighetene har satt.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelige mandag–fredag kl 08–14 for pasienter, fastleger og sykehuspersonell.

Telefonnumrene til forløpskoordinatorene i Finnmarkssykehuset:

  • Hammerfest sykehus – 901 78 120
  • Kirkenes sykehus – 78 97 56 88

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN Tromsø).

For kreftbehandling i Finnmark har vi etablert en arbeids- og funksjonfordeling mellom Finnmarkssykehuset og UNN Tromsø. Det betyr at for de aller fleste kreftpasienter i Finnmark vil deler av utredningen og/eller behandlingen gjøres på UNN Tromsø.

Forløpskoordinatorene i Finnmarkssykehuset har ansvar for å veilede pasientene gjennom det som skal gjøres i Finnmarkssykehuset, og de kan også på vegne av pasienter ta kontakt med sine kolleger på UNN for informasjon om hva som sal skje der. Alternativt kan pasienter som skal til UNN selv ta direkte kontakt med forløpskoordinatorene ved den aktuelle avdelingen på UNN. 

Fant du det du lette etter?