HELSENORGE
Kreftsyk kvinne
Pakkeforløp for kreftbehandling

Kreft­behandling

I 2015 ble det innført 28 pakkeforløp for kreftbehandling. Pakkeforløpene skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende.

Søk i behandlingsforløp for kreft

Akutt leukemi (blodkreft)https://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/akutt-leukemi-blodkreftAkutt leukemi (blodkreft)A
Barnekrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/barnekreftBarnekreftB
Behandling når kreftsykdommen ikke kan helbredeshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/behandling-nar-kreftsykdommen-ikke-kan-helbredesBehandling når kreftsykdommen ikke kan helbredesB
Ben- og bløtvevskreft (sarkom)https://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/ben-og-blotvevskreft-sarkomBen- og bløtvevskreft (sarkom)B
Benmargskreft (myelomatose)https://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/benmargskreft-myelomatoseBenmargskreft (myelomatose)B
Blærekrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/blerekreftBlærekreftB
Brystkrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/brystkreftBrystkreftB
Bukspyttkjertelkrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/bukspyttkjertelkreftBukspyttkjertelkreftB
Diagnostisk forløp for pasienter med uspesifikke symptomer (kreft)https://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/diagnostisk-forlop-for-pasienter-med-uspesifikke-symptomer-kreftDiagnostisk forløp for pasienter med uspesifikke symptomer (kreft)D
Egglederkrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/egglederkreftEgglederkreftE
Eggstokkrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/eggstokkreftEggstokkreftE
Føflekkreft https://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/foflekkreftFøflekkreft F
Galleveiskrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/galleveiskreftGalleveiskreftG
Hjernekreft https://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/hjernekreftHjernekreft H
Hode- og halskreft https://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/hode-og-halskreftHode- og halskreft H
Diagnostisk forløp, krefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kreft-diagnostisk-forlop-hammerfestDiagnostisk forløp, kreftK
Kreft i kjønnslepperhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kreft-i-kjonnslepperKreft i kjønnslepperK
Kreft i skjeden https://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kreft-i-skjedenKreft i skjeden K
Kronisk lymfatisk leukemi (blodkreft)https://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kronisk-lymfatisk-leukemi-blodkreftKronisk lymfatisk leukemi (blodkreft)K
Lindrende behandlinghttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/lindrende-behandlingLindrende behandlingL
Livmorhalskrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/livmorhalskreftLivmorhalskreftL
Livmorkrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/livmorkreftLivmorkreftL
Lungekreft https://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/lungekreftLungekreft L
Lymfekrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/lymfekreftLymfekreftL
Metastaser med ukjent utgangspunkthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kreftbehandling/metastaser-med-ukjent-utgangspunktMetastaser med ukjent utgangspunktM
Nevroendokrine svulsterhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/nevroendokrine-svulsterNevroendokrine svulsterN
Nyrekrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/nyrekreftNyrekreftN
Peniskrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/peniskreftPeniskreftP
Prostatakrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/prostatakreftProstatakreftP
Rehabilitering og mestring ved kreftsykdom https://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/rehabilitering-og-mestring-ved-kreftsykdomRehabilitering og mestring ved kreftsykdom R
Skjoldbruskkjertelkrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/skjoldbruskkjertelkreftSkjoldbruskkjertelkreftS
Spiserørs- og magesekkrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/spiserors-og-magesekkreftSpiserørs- og magesekkreftS
Testikkelkreft https://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/testikkelkreftTestikkelkreft T
Tykk- og endetarmskrefthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/tykk-og-endetarmskreftTykk- og endetarmskreftT

Mer informasjon fra helsedirektoratet

Pakkeforløp og pasientinformasjon Diagnoseveiledere

 

Forløpskoordinator

Forløpskoordinator er en ny funksjon som er etablert som et ledd i de nye pakkeforløpene. Alle sykehus som utreder og behandler kreft skal ha en eller flere forløpskoordinatorer. En forløpskoordinator skal ha oversikt over sykehusenes tilbud og gjennom dette sikre at pasientene får et godt medisinsk tilbud for utredning og behandling av kreft, innenfor de tidsrammene som myndighetene har satt.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelige mandag–fredag kl 08–14 for pasienter, fastleger og sykehuspersonell.

Telefonnumrene til forløpskoordinatorene i Finnmarkssykehuset:

  • Hammerfest sykehus – 901 78 120
  • Kirkenes sykehus – 913 34 265 

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN Tromsø).

For kreftbehandling i Finnmark har vi etablert en arbeids- og funksjonfordeling mellom Finnmarkssykehuset og UNN Tromsø. Det betyr at for de aller fleste kreftpasienter i Finnmark vil deler av utredningen og/eller behandlingen gjøres på UNN Tromsø.

Forløpskoordinatorene i Finnmarkssykehuset har ansvar for å veilede pasientene gjennom det som skal gjøres i Finnmarkssykehuset, og de kan også på vegne av pasienter ta kontakt med sine kolleger på UNN for informasjon om hva som sal skje der. Alternativt kan pasienter som skal til UNN selv ta direkte kontakt med forløpskoordinatorene ved den aktuelle avdelingen på UNN. 

Fant du det du lette etter?