HELSENORGE

Astmakurs for foreldre til barn med astma

Astma kurs er et en-dags gruppebasert mestringskurs til foresatte med barn som har astma.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til:
Barneavdelingen, Finnmarkssykehuset HF, Sykehusveien 35, 9601 Hammerfest.

I pasientens henvisning må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Hvorfor delta på kurs

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer. 

Sammen om mestring, læring for livet

Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord


Innhold i kurset

Kurset tar for seg flere tema:

  • Hva er astma- symptomer og årsaker,
  • Astma-Forebygging og behandling
  • Inneklima
  • Praktisk om astmabehandling
  • Informasjon fra Norges Astma og Allergi Forbund
  • Brukerinnlegg
  • Erfaringsutveksling

Praktisk informasjon

Kurset går over en dag på dagtid. Det legges opp til diskusjoner i grupper og i felleskap. 

Begge foresatte inviteres til å delta på hele kurset.

Overnatting

Hammerfest sykehus har avtale med Smarthotel Hammerfest, ta kontakt på telefon 41 53 65 00 for bestilling av rom med avtalepris.

Sykehuset har eget pasienthotell med begrenset kapasitet, som kan bookes til overnatting. Ta kontakt på hverdager mellom 08:00-13:00 på mobil: 954 71 810.

Reise

Reiseinformasjon til våre lokasjoner 

Hammerfest sykehus

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter for reise - og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehusene. Du kan lese mer om dette ved å klikke her: 

Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper 

Utskriftsvennlig brosjyre

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

    

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Her finner du alle våre kurs for pasienter og pårørende
Fant du det du lette etter?