HELSENORGE

CFS/ME

Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vild du også lære gjennom å dele erfaringer med andre. Vi anbefaler at du deltar aktivt.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning sendes til avdeling ReHabilitering på postadresse: 

Finnmarkssykehuset
Kirkenes sykehus
Habilitering og rehabilitering
PB 410
9915 Kirkenes


Hvorfor delta på kurs

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Sammen om mestring, læring for livet

Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord

Innhold i kurset

Kurset er for deg som: 

 • Har diagnosen CFS/ME 
 • Ønsker å lære mer om sykdommen for å kunne mestre hverdagen bedre 
 • Ønsker å treffe fagfolk og møte andre i liknende situasjoner 

Teamer vil være: 

 • Informasjon om sykdommen, forløp og prognose
 • Aktivitet, aktivitetstilpasning og nye vaner 
 • Hvordan leve best mulig med CFS/ME? Hva kan jeg selv gjøre for å ha det bedre? 
 • Praktiske øvelser for avspenning 
 • Mentale strategier 
 • Kosthold 
 • Brukerinnlegg 
 • Erfaringsutveksling i gruppe 
 • Støtteordninger og praktisk tilrettelegging
Endringer kan forekomme. 

Praktisk informasjon

Hver kursdag har en varighet på tre timer. Kurset tilbys som fysisk eller digitalt kurs. Antall kursdager, varighet på kursdagene og innholdet er likt for fysiske og digitale kurs.

Fant du det du lette etter?