Diabetes type 2

Dette er et 2-dagers gruppebasert læring- og mestrings kurs for voksne med Diabetes type 2, pårørende er velkommen til å delta sammen med pasienten.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ) eller per post til
Medisinsk avdeling, Finnmarkssykehuset HF
Sykehusveien 35
9601 Hammerfest.

I pasientens henvisning må fullstendig navn,fødselsnummer og diagnose skrives på. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Målsetting

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer. 

Innhold i kurset

Kurset tar for seg flere tema:

  • Medisinsk behandling av diabetes type 2
  • Mat som påvirker blodsukkeret
  • Blodsukker
  • Injeksjonsteknikk
  • Hjertevennlig kosthold
  • Aktivitet som medisin
  • Brukererfaring— diabetes og senskader
  • Munnhelse


Praktisk informasjon

Kurset går over 2 dager på dagtid. Det legges opp til diskusjoner i grupper og i felleskap. Det vil være noe lett fysisk aktivitet.

Pårørende inviteres til å delta på hele kurset.

Overnatting
Klinikk Hammerfest har avtale med Smarthotel Hammerfest, ta kontakt på telefon 41 53 65 00 for bestilling av rom.

Sykehuset har eget pasienthotell med begrenset kapasitet, som kan bookes til overnatting. Ta kontakt på hverdager mellom 08:00-13:00 på mobil: 95471810.


Rettigheter, egenandel, reise og opphold 

Pasienter og pårørende har rettigheter for reise - og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehusene. Du kan lese mer om dette ved å klikke her: 


Fant du det du lette etter?