HELSENORGE

Kols

Dette er et todagers gruppebasert mestringskurs for personer som har kronisk obstruktiv lungesykdom. Pårørende er velkommen til å delta på kurset sammen med pasientene.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ) eller per post til:

Kirkenes sykehus
Medisinsk avdeling
PB 410
9915 Kirkenes.

I pasientens henvisning må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Hvorfor delta på kurs

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Sammen om mestring, læring for livet

Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord

Innhold i kurset

Kurset tar for seg flere tema:

  • KOLS (symptomer og behandling)
  • Bruk av medisiner
  • Hverdagens utfordringer
  • Pårørenderollen
  • Fysioterapi
  • Energiøkonomisering
  • Mestringsstrategier

Praktisk informasjon

Kurset går over to dager på dagtid. Erfaringsutveksling med andre i samme situasjon er en viktig del av kurset. Det vil bli lagt stor vekt på dialog som pedagogisk verktøy.

Pårørendedeltakelse er ønskelig, men må meldes på kurset – se innkallingsbrev.

Overnatting

Dersom du er i behov av overnatting, kan du benytte deg av Helse Nord sine avtaler med følgende prioritering på hotell (prioriteringen kan avvikes ved manglende kapasitet, eller det ikke er hensiktsmessig av andre grunner):

  1. Scandic Hotels 
  2. Thon Hotels
Du må selv ta kontakt direkte med hotellet og oppgi at du skal benytte deg av Helse Nord sin avtale, da overnattingen inngår som en del av din behandling ved sykehuset.

Det kan foreligge andre overnattingssteder – dette må du sjekke ut selv

Reise

Reiseinformasjon til våre lokasjoner: 

Kirkenes sykehus

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter for reise - og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehusene. Du kan lese mer om dette ved å klikke her: 


Utskriftsvennlig brosjyre

Kols - informasjonsbrosjyre

Nyttige nettadresser

Helsenorge

Helsebiblioteket

Landsforeningen for hjerte - og lungesyke

Kursoversikt for pasienter og pårørende 

Her finner du alle våre kurs for pasienter og pårørende

Fant du det du lette etter?