HELSENORGE

Nyresviktkurs

Kurs for personer med alvorlig, kronisk nyresvikt og deres pårørende.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra din nyrelege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til:
Kirkenes sykehus 
Medisinsk avdeling 
PB 410
9915 Kirkenes

I pasientens henvisning må fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose fremkomme. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Hvorfor delta på kurs

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Sammen om mestring, læring for livet

Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord

Innhold i kurset

Kurset tar for seg flere tema:

 • Nyrenes oppgaver
 • Nyresvikt
 • De vanligste undersøkelsene
 • De vanligste medisinene
 • Kosthold og levesett
 • Dialysebehandling
 • Nyretransplantasjon
 • Tiden etter transplantasjon
 • Nyredonasjon
 • Erfaringer fra andre med nyresykdom
 • Pasientrettigheter
 • Orientering fra LNT

Praktisk informasjon

Kurset går over to dager på dagtid. Erfaringsutveksling med andre i samme situasjon er en viktig del av kurset og det vil bli lagt stor vekt på dialog som pedagogisk verktøy.

Pårørendedeltakelse er ønskelig, men de må melde seg på kurset - se innkallingsbrev.

Både pasienter og pårørende har rettigheter til reise og opphold. Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper.

Overnatting

Dersom du er i behov av overnatting, kan du benytte deg av Helse Nord sine avtaler med følgende prioritering på hotell (prioriteringen kan avvikes ved manglende kapasitet, eller det ikke er hensiktsmessig av andre grunner):

 1. Scandic Hotels 
 2. Thon Hotels

Du må selv ta kontakt direkte med hotellet og oppgi at du skal benytte deg av Helse Nord sin avtale, da overnattingen inngår som en del av din behandling ved sykehuset.

Det kan foreligge andre overnattingssteder – dette må du sjekke ut selv.

Reise

Reiseinformasjon til våre lokasjoner: 

Kirkenes sykehus

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter for reise - og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehusene. Du kan lese mer om dette ved å klikke her: 

Utskriftsvennling brosjyre

kommer. 

Nyttige nettadresser 

Helsenorge

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Her finner du en oversikt over våre kurstilbud 

Fant du det du lette etter?