Nyre- og urinveisstein

Behandlingsprogram

Nyresteiner dannes ved at noe av innholdet i urinen felles ut og forsteines. Steinene kan bli liggende i ro på samme sted uten å gi symptomer, for eksempel i nyrebekkenet. Det kan også vandre nedover gjennom urinlederne. Her kan de sette seg fast og helt eller delvis blokkere for urinstrømmen. Dette kan forårsake smerter og eventuelt skade på nyrene.

Les mer om Nyrestein
Informasjon fra helsenorge.no

Nyrestein

Nyresteinsanfall kan være svært smertefullt, men som oftest kommer steinene ut av seg selv. Hvis de ikke gjør det, finnes det god behandling.

​Nyrestein er harde, steinlignende klumper som dannes i nyrebekkenet. De består av avfallsstoffer fra urinen. Steiner kan også befinne seg i urinblæren eller urinlederne. Urinlederne er tynne rør fra nyrebekkenet til blæren. De kalles også ureter.

Steiner kan ligge i nyrebekkenet uten å gi symptomer. Smertene starter ofte når steinene løsner og beveger seg med urinstrømmen. Små steiner kan komme ut uten at det merkes. Større steiner kan skrape mot innsiden av urinlederne og sette seg fast. Dette kan være svært smertefullt.

Det finnes fire hovedtyper nyrestein:

  • ​Kalsiumstein er den vanligste typen. Kalsiumstein inneholder grunnstoffet kalsium samt oksalat og/eller fosfat.
  • Urinsyrestein dannes hvis det er for mye urinsyre i urinen. Urinsyre er et avfallsstoff som dannes når mat fordøyes.
  • Infeksjonsstein (struvittstein) dannes ved tilstedeværelse av visse typer bakterier.
  • Cystinstein dannes ved en sjelden tilstand som kalles cystinuri.

Symptomer på nyrestein

Hovedsymptomet er smerter. Det kan være en dump smerte i ryggen og siden eller svært skarpe, takvise smerter i magen. Smertene kommer vanligvis plutselig og kan stråle ned til lysken.

Andre vanlige symptomer er

  • svette og sykdomsfølelse
  • kvalme og oppkast
  • hyppig vannlatingstrang, svie ved vannlating

Undersøkelse og diagnose

Legen vil gjøre urinanalyse for å se etter blod i urinen eller tegn på infeksjon. Ofte vil det være spor av blod selv om det ikke sees med det blotte øyet.

Det vil være sterk mistanke om nyrestein ved sterke smerter i siden og blod i urinen. Legen kan også forordne blodprøver for å vurdere infeksjon, nyrefunksjon og disponerende årsaker til nyrestein. Det er vanlig å ta en CT (computertomografi) for å se hvor stor steinen er og hvor den befinner seg. Hvis bildeundersøkelsene ikke viser noen nyrestein, kan det være aktuelt med ytterligere utredning dersom smerten fortsetter.

Nyrestein kan av og til oppdages på røntgenbilder ved en tilfeldighet.

Les mer om Nyrestein (helsenorge.no)