Abort

Pasientguide

Kvinner som søker abort kan henvende seg direkte til sykehusene i Finnmark.

 

Abortloven sier at kvinner som ønsker abort kan henvende seg direkte til det sykehuset som skal utføre aborten. Slik har det vært lenge, men svært få har benyttet seg av det.

​Rett til rådgivning

Abbortloven sier imidlertid også at kvinnen har rett til rådgivning før hun bestemmer seg for abort.

Fastlegen har viktige medisinske opplysninger

Det skal kanskje tas mikrobiologiske prøver, bestemme blodtype og underskrives begjæring om abort. Fastlegen sitter kanskje på opplysninger om deg som er viktig. For eksempel allergier mot visse type medikamenter, arvelige sykdommer eller sosiale situasjon som er viktig for sykehuslegen å vite.

Men viktigst er at man får en tenketid fra man har vært til en første konsultasjon og mottatt rådgivning, til innkallingen for selve abortinngrepet kommer. Denne tenketiden gjør at man enten blir enda mer sikker på at man vil gjennomføre en abort eller at man ombestemmer seg etter nøye gjennomtenkning. Å ta abort er ingen enkel avgjørelse, og det er derfor viktig at man bruker tilstrekkelig med tid til bestemmelsen. Rådgivningen er nettopp ment å skulle hjelpe til med å stille spørsmål som man kanskje ikke selv hadde tenkt på. God rådgivning gjør at man finner sine egne svar slik at man bedre kan leve med sin avgjørelse i ettertid.

Fastlegen er den som kjenner deg best og som nok vanligvis ønsker å bistå deg også i en slik vanskelig situasjon.

Gynekologisk poliklinikk tar i mot kvinner som henvender seg direkte

Gynekologisk poliklinikk på sykehusene i Hammerfest og Kirkenes tar i mot kvinner som henvender seg direkte, slik loven sier. Det kan likevel være smidigere å gå via fastlegen som kan ta nødvendige prøver slik at disse er klare til selve dagen for aborten. Fastlegen skal også kunne bidra med rådgivende samtale.

Kontakt

Gynekologisk poliklinikk, Kirkenes
Gynekologisk poliklinikk, Hammerfest


 

Av:
Ingrid Petrikke Olsen, avdelingsoverlege Føde og gynekologisk enhet Klinikk Hammerfest
Branislav Rosic, avdelingsoverlege gyn avdeling Klinikk Kirkenes
Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef

Fant du det du lette etter?