HELSENORGE

Forløpskoordinator i SANKS

På denne siden finner informasjon om forløpskoordinatoren for pakkeforløp for lidelser innen psykisk helse og rus for barn, unge og voksne i SANKS. 

Har du som pasient eller pårørende spørsmål som gjelder ventetider, videre oppfølging eller manglende informasjon om plan for behandling? Da kan du ta kontakt med forløpskoordinator. 

Forløpskoordinatoren er tilgjengelig for pasienten fram til individual behandler er tildelt i poliklinikk eller til pasienten blir innlagt på døgnenheten. Etter dette har forløpskoordinatoren et overordnet oppfølgingsansvar. 

Forløpskoordinator kan også informere om relevante tilbud og tjenester både for voksne, ungdom og barn.

Pakkeforløp psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Vår forløpskoordinator har følgende pakkeforløp: 

Pakkeforløp psykiske lidelser - barn og unge
Pakkeforløp psykiske lidelser – voksne
Pakkeforløp rusbehandling – voksne
Mistanke om psykoseutvikling hos barn, unge og voksne
Pakkeforløp for utredning og behandling av tvangslidelse (OCD)
Pakkeforløp ved spiseforstyrrelser hos barn og unge

Kontaktinformasjon


Marit Anne Andersdatter Utsi er forløpskoordinator for pakkeforløp i SANKS. 
78 96 98 09  | Marit.Anne.Utsi@finnmarkssykehuset.no
Fant du det du lette etter?