Pakkeforløp

Forløpskoordinatorer i Finnmarkssykehuset

På denne siden finner du navn og kontaktinformasjon til forløpskoordinatorene for pakkeforløp for kreft, lidelser innen psykisk helse og rus for barn, unge og voksne i Finnmarkssykehuset.

Har du som pasient eller pårørende spørsmål som gjelder ventetider, videre oppfølging eller manglende informasjon om plan for behandling? Eller har du behov/ønske om en samtale? Da kan du ta kontakt med forløpskoordinator. 

Det er forløpskoordinatorene som skal sikre sammenheng i utredningen, sikre at du får stilt en diagnose raskt, og at eventuell behandling blir satt i gang innen anbefalte tidsfrister. Ta kontakt med koordinatoren dersom det er ting du lurer på underveis i utrednings- og behandlingsforløpet.

Vi kan også informere om relevante tilbud og tjenester både for voksne, ungdom og barn.

Pakkeforløp for kreft

Hammerfest

Turi Johansen er kreft- og forløpskoordinator ved Hammerfest sykehus. Hun har kontor i 3. etasje ved dagkirurgien.

90 17 81 20 - mandag til fredag kl. 08.00 -14.00
Kreftpoliklinikken, Hammerfest

Kirkenes

Bjørn Are Erntsen er Kreft- og forløpskoordinator i Kirkenes og Lene M. Hølvold hjelper til ved behov. De har kontor i administrasjonsfløyen C2-Sør, henvend deg i hovedskranken på Kirkenes sykehus på dagtid.

91 33 42 65   - mandag til fredag kl. 08.00 - 14.00

 

Pakkeforløp psykisk helsevern


Følgende pakkeforløp har samme forsløpskoordinator i hvert opptaksområde:

  • Pakkeforløp psykiske lidelser - barn og unge
  • Pakkeforløp psykiske lidelser - voksne
  • Pakkeforløp rusbehandling - voksne
  • Mistanke om psykoseutvikling hos barn, unge og voksne
  • Pakkeforløp for utredning og behandling av tvangslidelse (OCD)
  • Pakkeforløp ved spiseforstyrrelser hos barn og unge

DPS Vest-Finnmark


Anette Brox er forløpskoordinator for pakkeforløp i DPS Vest-Finnmark.
Kontortid : mandag til fredag kl. 08.00 - 15.00.
 
M 900 65 260 

DPS Midt-Finnmark/SANKS


Marit Anne Andersdatter Utsi er forløpskoordinator for pakkeforløp i DPS Midt-Finnmark/SANKS.

T 78 94 75 00

DPS Øst-Finnmark

Edel Aslaksen er forløpskoordinator for pakkeforløp i DPS Øst-Finnmark.

T 78 94 77 83

 
Fant du det du lette etter?