Forløpskoordinatorer i Finnmarkssykehuset

Pakkeforløp

På denne siden finner du navn og kontaktinformasjon til forløpskoordinatorenefor pakkeforkløp for kreft, lidelser innen psykisk helse og rus for barn, unge og voksne i Finnmarkssykehuset. 

Har du som pasient eller pårørende spørsmål som gjelder ventetider, videre oppfølging eller manglende informasjon om plan for behandling? Eller har du behov/ønske om en samtale?

Da kan du ta kontakt med kreft- og forløpskoordinator. Det er forløpskoordinatorene som skal sikre sammenheng i utredningen, sikre at du får stilt en diagnose raskt, og at eventuell behandling blir satt i gang innen anbefalte tidsfrister. Ta kontakt med koordinatoren dersom det er ting du lurer på underveis i utrednings- og behandlingsforløpet.

Vi kan også informere om relevante tilbud og tjenester både for voksne, ungdom og barn.

Pakkeforløp for kreft

Hammerfest

Gruppebilde av koordinatorene

Chatrine Henie Johansen og Turi Johansen

Chatrine Henie Johansen og Turi Johansen deler stillingen som kreft- og forløpskoordinator ved Hammerfest sykehus. De kan nås på telefon mandag til fredag kl. 08.00 -14.00 og har kontor i 3. etasje ved dagkirurgien.
Mobiltelefon: 901 78 120
Kreftpoliklinikken, Hammerfest

Kirkenes

Idun Alvestad Sundquist og Mette Celine Karikoski

Idun Alvestad Sundquist er Kreft- og forløpskoordinator i Kirkenes og Mette Celine Karikoski hjelper til ved behov. De kan nås på telefon mandag til fredag kl. 08.00 - 14.00 og har kontor i administrasjonsfløyen C-sør. Henvend deg i hovedskranken på Kirknes sykehus på dagtid.

Telefon: 78 97 56 49
Kreftpoliklinikken, Kirkenes

Pakkeforløp psykiske lidelser - barn og unge


Anette Brox er forløpskoordinator for pakkeforløp i DPS Vest-Finnmark.
Mandag til fredag kl. 08.00-15.00. 
Mobiltelefon: 900 65 260

Bernt Somby er forløpskoordinator for pakkeforløp i DPS Midt-SANKS.
Telefon: 78 46 93 20

Edel Aslaksen er forløpskoordinator for pakkeforløp i DPS Øst-Finnmark.
Telefon: 78 94 77 83

Pakkeforløp psykiske lidelser - voksne


Anette Brox er forløpskoordinator for pakkeforløp i DPS Vest-Finnmark.
Mandag til fredag kl. 08.00-15.00. 
Mobiltelefon: 900 65 260

Bernt Somby er forløpskoordinator for pakkeforløp i DPS Midt-SANKS.
Telefon: 78 46 93 20

Edel Aslaksen er forløpskoordinator for pakkeforløp i DPS Øst-Finnmark.
Telefon: 78 94 77 83

Pakkeforløp rusbehandling - voksne


Anette Brox er forløpskoordinator for pakkeforløp i DPS Vest-Finnmark.
Mandag til fredag kl. 08.00-15.00. 
Mobiltelefon: 900 65 260

Bernt Somby er forløpskoordinator for pakkeforløp i DPS Midt-SANKS.
Telefon: 78 46 93 20

Edel Aslaksen er forløpskoordinator for pakkeforløp i DPS Øst-Finnmark.
Telefon: 78 94 77 83

Mistanke om psykoseutvikling hos barn, unge og voksne


Anette Brox er forløpskoordinator for pakkeforløp i DPS Vest-Finnmark.
Mandag til fredag kl. 08.00-15.00. 
Mobiltelefon: 900 65 260

Bernt Somby er forløpskoordinator for pakkeforløp i DPS Midt-SANKS.
Telefon: 78 46 93 20

Edel Aslaksen er forløpskoordinator for pakkeforløp i DPS Øst-Finnmark.
Telefon: 78 94 77 83

Pakkeforløp for utredning og behandling av tvangslidelse (OCD)


Anette Brox er forløpskoordinator for pakkeforløp i DPS Vest-Finnmark.
Mandag til fredag kl. 08.00-15.00. 
Mobiltelefon: 900 65 260

Bernt Somby er forløpskoordinator for pakkeforløp i DPS Midt-SANKS.
Telefon: 78 46 93 20

Edel Aslaksen er forløpskoordinator for pakkeforløp i DPS Øst-Finnmark.
Telefon: 78 94 77 83

Pakkeforløp ved spiseforstyrrelser hos barn og unge


Anette Brox er forløpskoordinator for pakkeforløp i DPS Vest-Finnmark.
Mandag til fredag kl. 08.00-15.00. 
Mobiltelefon: 900 65 260

Bernt Somby er forløpskoordinator for pakkeforløp i DPS Midt-SANKS.
Telefon: 78 46 93 20

Edel Aslaksen er forløpskoordinator for pakkeforløp i DPS Øst-Finnmark.
Telefon: 78 94 77 83


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.