Nordsamisk tolk for pasienter

Pasientguide

Hvis du har samisk som morsmål har du rett til å bruke det i møte med helsevesenet.
Tolking mellom pasient og behandler kan enten foregå med tolken tilstede i rommet eller ved at tolken er tilgjengelig på videokonferanse (Skype). Tolken har ingen annen rolle enn å tolke mellom pasient og behandler og har absolutt taushetsplikt.

​Hvordan få tolk?

Ved Hammerfest sykehus har vi en fast ansatt nordsamisk tolk på dagtid (kl.08.00 – 15.00). Når du har timeavtale ved Hammerfest sykehus på dagtid, oppfordrer vi deg til å forhåndsbestille tolk. Når du har fått tidspunkt for avtale ved Hammerfest sykehus, kan du ringe direkte til tolken for å forhåndsbestille tolk: Tlf. 915 98 117. Du kan eventuelt kontakte enheten du har timeavtale med for å bestille tolk.

Det kan også være mulig å få tilgang til tolk ved frammøte – men det er en fordel å bestille tid på forhånd, så vet vi at tolken er ledig. Dette gjelder også pasienter som har timeavtale på dagtid ved Spesialistpoliklinikken i Alta eller Spesialistlegekontoret i Karasjok. Tolking vil der foregå på videkonferanse (Skype).

Tolken ved Hammerfest sykehus er også tilgjengelig for tilstedetolking for pasienter som er innlagt på sykehuset. Fra september 2016 vil innlagte pasienter som en prøveordning også få tilgang til tolk på ettermiddag, kveld og i helg. Da vil tolking skje via videokonferanse (Skype), og vi har nordsamisk tolk tilgjengelig hele uka fra kl. 08 – 22.

Vi planlegger for at pasienter som er i kontakt med ambulansetjenesten (klinikk Prehospitale tjenester) eller klinikk Psykisk helsevern og rus også skal ha tilgang til nordsamisk tolk fra ca. midten av januar 2017.  Det er videre planlagt at pasienter som har avtale/eller innlegges ved klinikk Kirkenes skal ha samme tilgang fra høsten 2017.

Hvorfor bruke samisk tolk?

Hvis du har samisk som morsmål har du rett til å bruke det i møte med helsevesenet.

Mange ansatte ved Finnmarkssykehuset kan ikke samisk.  Det er derfor viktig for oss å bruke tolk, og spesielt i forbindelse med legevisitter eller i situasjoner der viktig informasjon formidles fra deg som pasient til helsepersonell, eller fra helsepersonell til deg som pasient.  

Når man er syk, er det ikke alltid enkelt å huske ord på et andrespråk. Tema og begrepsbruk på et sykehus kan også være mer komplisert enn det daglige språket.  Stress, frykt, smerter, smertestillende medisiner, etc. vil i tillegg kunne svekke evnen til å motta og formidle informasjon på et annet språk enn førstespråket.

Selv om pårørende gjerne kan være med til undersøkelser og behandling, anbefaler vi ikke å bruke pårørende som tolk. Tolking krever kjennskap til helsefaglige begreper, og det er heller ikke alltid så enkelt å være personen som skal formidle budskap. Våre tolker jobber etter tolkeetiske prinsipper og har absolutt taushetsplikt.

Illustrasjonbilder fra e-læringsprogrammet «Samisk tolking i  helsevesenet»

Skriv ut brosjyre

Kontakt

Samisk tolk, Hammerfest


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.