Pasientguide

Nordsamisk tolk for pasienter

Hvis du har samisk som morsmål har du rett til å bruke det i møte med helsevesenet.
Tolking mellom pasient og behandler kan enten foregå med tolken tilstede i rommet eller ved at tolken er tilgjengelig på videokonferanse (Skype). Tolken har ingen annen rolle enn å tolke mellom pasient og behandler og har absolutt taushetsplikt.

Pasienter som har avtale/eller blir innlagt ved en av Klinikkene/avdelingene ved Finnmarkssykehuset kan få tilgang til nordsamisk tolk i tidsrommet kl. 08.00 – 22.00 hele uka. Dette gjelder for alle klinikkene. 

Hvordan få tolk?

Forhåndsbestilling: 
Det anbefales at pasienter forhåndsbestiller tolk til sine dagavtaler eller avtalte innleggelser ved klinikkene. Når du har fått tidspunkt for avtalen kan du ringe direkte til tolk for å forhåndsbestille tolk 468 47 404. Nummeret er også oppgitt i innkallingsbrevet. Du kan eventuelt kontakte enheten du har timeavtale med for å bestille tolk, eller forhåndsbestille tolk gjennom fastlege.

Ved frammøte: Det kan også være mulig å få tilgang til tolk ved frammøte til dagavtaler– men det er en fordel å bestille tolk på forhånd til timeavtale på dagtid, så vet vi at tolken er ledig.

Innlagte pasienter vil også få tilgang til tolk. Ansatte ved Finnmarkssykehuset vil gi pasienter tilbud om tolk, men helsepersonell vet ofte ikke hvilke pasienter som ønsker å snakke samisk. Vi oppfordrer derfor pasienter til å spørre etter tolk.

Frammøtetolking, videotolking, eller telefontolking?

Dagtid: Dersom pasienten har avtale eller innlegges ved Klinikk Hammerfest vil tolking på dagtid i de fleste tilfeller foregå ved at tolk er tilstede. Pasienter med avtaler ved andre klinikker/avdelinger vil få tilgang til tolk enten via Skype eller telefon.

Ettermiddag/kveld/helg: I tidsrommet kl. 15.00 – 22.00 i ukedager samt kl. 08.00 – 22.00 i helger vil pasienter få tilgang til tolk enten via video eller telefon. Dette gjelder for alle klinikker.

Hvorfor bruke samisk tolk?

Hvis du har samisk som morsmål har du rett til å bruke det i møte med helsevesenet.

Mange ansatte ved Finnmarkssykehuset kan ikke samisk, og vi er avhengig av å få korrekt og utdypende informasjon om din helse. Det er derfor viktig for oss å bruke tolk i situasjoner der viktig informasjon formidles fra deg som pasient til helsepersonell, eller fra helsepersonell til deg som pasient.

Tolk kan også brukes i situasjoner der forutsigbarhet er viktig for pasienten. Når man er syk, er det ikke alltid enkelt å huske ord på et andrespråk. Sykdom og stress kan svekke evnen til å motta og formidle informasjon på et annet språk enn førstespråket. Tema og begrepsbruk på et sykehus kan også være mer komplisert enn det daglige språket. Pasienter opplever det som en trygghet å bruke en samisktalende tolk.

Vi anbefaler ikke å bruke pårørende som tolk. Tolking krever blant annet kjennskap til helsefaglige begrep. Våre tolker jobber etter tolkeetiske prinsipper og har absolutt taushetsplikt.

Fant du det du lette etter?