Overnatting på pasienthotellet

Velkommen til føden Hammerfest

Du kan bo på pasienthotellet vårt i 5. etasje når det er ledige rom. Vi har fem rom for gravide, barselkvinner og deres ledsagere, og for pårørende til barn i barneavdelingen.
 

 

Ta kontakt med føden for overnatting, registrering og utlevering av nøkkel.

Gravide som venter på fødsel

Dette gjelder gravide som av medisinske grunner må bo nært fødeavdelingen, når det ikke er ledige hotellrom i Hammerfest

Det skal lages en plan for oppfølging i svangerskapet med jordmor i fødeavdelingen. Du skal også få utlevert brosjyren «Velkommen til føde- og barselavdelingen».

Hvis du har behov for kontakt med jordmor, kan du ta kontakt med fødeavdelingen

Måltider får du på pasienthotellet mandag – torsdag og i fødeavdelingen fredag – søndag.

Barselkvinner

Friske flergangsfødende med friske nyfødte kan velge å bo i barselavdelingen eller på pasienthotell om det er plass. Barselkvinnen må gjøre seg kjent med barselrutiner med hensyn til oppfølging av mor og barn.

Jordmor eller barnepleier tar kontakt ved hvert vaktskifte, og ellers kan du ta kontakt med fødeavdelingen.

Kostnader

Når det er medisinske grunner til at gravide eller barselkvinner har med ledsager, bor ledsageren gratis. Ellers koster det kr. 765 per døgn inklusiv kost,

Når det er plass, kan én pårørende bo sammen med mor i barselavdelingen. Vi tilbyr et døgn gratis overnatting i forbindelse med fødsel. Faktura for overnatting sendes pr post.

Gi melding til fødeavdelingen ved hjemreise for registrering av oppholdet.

Vakthavende lege bestemmer om pårørende skal legges inn ved avdelingen

Alle barn som innlegges i barneavdelingen har rett til én pårørende hvor kost og losji dekkes. Når det er særlige grunner for det, kan gravide, barselkvinner og pasienter på gynekologisk avdeling få dekket kost og losji for en ledsager.

 Skriv ut brosjyre

Til deg som snart skal føde

Kontakt

Føden, Hammerfest

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.