Overnatting på pasienthotellet

Velkommen til føden Hammerfest
Du kan bo på pasienthotellet vårt i 5. etasje når det er ledige rom. Vi har fem rom for gravide, barselkvinner og deres ledsagere, og for pårørende til barn i barneavdelingen.
 

 

Ta kontakt med føden for overnatting, registrering og utlevering av nøkkel.

Gravide som venter på fødsel

Dette gjelder gravide som av medisinske grunner må bo nært fødeavdelingen, når det ikke er ledige hotellrom i Hammerfest

Det skal lages en plan for oppfølging i svangerskapet med jordmor i fødeavdelingen. Du skal også få utlevert brosjyren «Barselinformasjon».

Hvis du har behov for kontakt med jordmor, kan du ta kontakt med fødeavdelingen.

Barselkvinner

Friske flergangsfødende med friske nyfødte kan velge å bo på pasienthotell om det er plass. Barselkvinnen må gjøre seg kjent med barselrutiner med hensyn til oppfølging av mor og barn.

Barnet:
O2saturasjon
Hørselstest
Nyfødtscreening 
Vektkontroll 2. og 3. dag etter fødsel
Barnelegevisitt

Mor:
Oppfølging etter fødsel
Ammeveiledning
Samtale etter fødsel
Utskrivningssamtale

Jordmor eller barnepleier tar kontakt ved hvert vaktskifte, og ellers kan du ta kontakt med fødeavdelingen.

Kostnader

  • I påvente av fødsel på pasienthotell bor mor gratis, ledsager betaler 465 kr per døgn inkludert kost.
  • Etter fødsel kan ledsager bo ett døgn gratis på pasienthotellet eller i avdelingen. Dersom ledsager blir utover dette døgnet, er prisen 765 kr per døgn inkl. kost.
  • For alle hotellgjester som ikke har rett på dekket kost og losji, er prisen på hotellet 765 kr per døgn inkludert kost. Faktura for overnatting sendes per post. Gi melding til fødeavdelingen ved hjemreise for registrering av oppholdet.

Måltider

Gynekologiske pasienter, gravide og barselkvinner får måltider på Føde-/gyn.avdelingen, mens pårørende til barn som er innlagt på Barneavdelingen får mat på Barneavdelingen.

Vakthavende lege bestemmer om pårørende skal legges inn ved avdelingen

Alle barn som innlegges i barneavdelingen har rett til én pårørende hvor kost og losji dekkes. Når det er særlige grunner for det, kan gravide, barselkvinner og pasienter på gynekologisk avdeling få dekket kost og losji for en ledsager.

 Skriv ut brosjyre

Til deg som snart skal føde

Kontakt

Føden, Hammerfest

Fant du det du lette etter?