Rehabilitering, døgnenhet

Pasient- og pårørendeguide

Velkommen til Rehabilitering, døgnenhet

 

​På lag med deg for din helse!

Døgnenheten tilbyr helsetjenester til pasienter med sammensatte problemstillinger med behov for tverrfaglig spesialisert rehabilitering

  • Hjerneslag
  • Traumatisk hodeskade
  • Multitraumer, bruddskader og andre alvorlige sykdommer
  • Kroniske nevrologiske tilstander

Behandling og opplæring foregår i trygge og tilrettelagte omgivelser. Hensikten er å øke selvstendighet, uavhengighet og evne til å mestre eget liv. Vi har nært samarbeid med kommunehelsetjenesten for best mulig tilrettelegging etter utskrivelse.

Varighet og opphold

  • Vurderingsopphold – inntil 14 dager
  • Primærrehabilitering – 4–8 uker
  • Sekundærrehabilitering – 2–4 uker

Tjenestetilbud

Døgnenheten har 6 senger med døgnkontinuerlig tilbud. Ved innleggelse vil pasienten møte det tverrfaglige teamet som skal bistå i rehabiliteringen. Det gjennomføres en kartlegging av helsetilstand, og ut fra den settes det mål for oppholdet.

Det tverrfaglige teamet består av synspedagog, logoped, fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier, hjelpepleier og lege. I tillegg har vi dysfagiteam, førerkortvurdering, nevropsykologisk vurdering, samt poliklinisk virksomhet.

Hvor finner du oss?

Visittid: Vi har ingen fastsatt visittid, men anbefaler at besøkende kommer etter kl 16.00 på hverdager.

Adresse pr 2015: Dr. Palmstrømsvei 15, 9900 Kirkenes

Tlf: 78 97 31 52 / 78 97 31 57

Alle kan ta kontakt med oss for å spørre om råd eller drøfte noe i forhold til rehabilitering.

Vi flytter inn i nytt sykehus våren 2017 i praktfulle omgivelser ved Andrevann på Skytterhusfjellet.

 Skriv ut brosjyre

Kontakt

 Rehabilitering, døgnenhet

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.