HELSENORGE
Pasient- og pårørendeguide

Rehabilitering, døgnenhet

Velkommen til Rehabilitering, døgnenhet

 

​På lag med deg for din helse!

Døgnenheten tilbyr helsetjenester til pasienter med sammensatte problemstillinger med behov for tverrfaglig spesialisert rehabilitering

  • Hjerneslag
  • Traumatisk hodeskade
  • Multitraumer, bruddskader og andre alvorlige sykdommer
  • Kroniske nevrologiske tilstander

Behandling og opplæring foregår i trygge og tilrettelagte omgivelser. Hensikten er å øke selvstendighet, uavhengighet og evne til å mestre eget liv. Vi har nært samarbeid med kommunehelsetjenesten for best mulig tilrettelegging etter utskrivelse.

Varighet og opphold

  • Vurderingsopphold – inntil 14 dager
  • Primærrehabilitering – 4–8 uker
  • Sekundærrehabilitering – 2–4 uker

Tjenestetilbud

Døgnenheten har 6 senger med døgnkontinuerlig tilbud. Ved innleggelse vil pasienten møte det tverrfaglige teamet som skal bistå i rehabiliteringen. Det gjennomføres en kartlegging av helsetilstand, og ut fra den settes det mål for oppholdet.

Det tverrfaglige teamet består av synspedagog, logoped, fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier, hjelpepleier og lege. I tillegg har vi dysfagiteam, førerkortvurdering, nevropsykologisk vurdering, samt poliklinisk virksomhet.

Hvor finner du oss?

Visittid: Vi har ingen fastsatt visittid, men anbefaler at besøkende kommer etter kl 16.00 på hverdager.

Adresse pr 2015: Skytterhusveien 2, 9900 Kirkenes

Tlf: 78 97 53 84 / 78 97 53 81

Alle kan ta kontakt med oss for å spørre om råd eller drøfte noe i forhold til rehabilitering.

 Skriv ut brosjyre

Kontakt

 Rehabilitering, døgnenhet

Fant du det du lette etter?