Velkommen til medisinsk sengepost ved Hammerfest sykehus

Pasientguide

En kort orientering om sykehuset og avdelingen  

Gruppebilde av personalet ved mesisinsk sengepost

Vi holder til i 4. etasje i fløy N og S og har til sammen 41 sengeplasser fordelt på fire grupper (blå, grønn, gul og rød) og en 5-dagerspost. Sistnevnte holder stengt i helgene og på somrene. Personalet tilhører grupper, men vi prøver å organisere pleierne slik at pasientene får den oppfølgingen de skal ha, samtidig som de har færrest mulig å forholde deg til.

Tolketjeneste

Personalet er behjelpelig med å skaffe tolkehjelp ved behov. Sykehuset har egen nordsamisk tolk på hverdager mellom kl. 08 og 15. Tolking mellom kl. 15 og 22 på ukedager og mellom kl. 08 og 22 i helger vil skje via videokonferanse (Skype).

Pårørenderom

Et begrenset antall pårørenderom på Søsterhjemmet (med seng, kokemuligheter og toalett/dusj) kan leies for kr. 200 pr. døgn i Akuttmottaket i 1. etasje. Kost er ikke inkludert. Pårørende til kritisk syke prioriteres først til å få tildelt rom.

Innskriving av ledsager

Pasientansvarlig lege avgjør spørsmål om innskriving av ledsager etter sykehusets egne retningslinjer. Ledsager vil få tilbud om alle måltider i avdeling samt et sted å sove (uten kostnad).  Det forventes stor grad av tilstedeværelse fra ledsager.

Mobiltelefon

Vi oppfordrer pasienter til å ha med seg mobiltelefon og at pårørende bruker denne for kontakt under oppholdet. Vis hensyn til medpasienter ved bruk av mobiltelefon og har du anledning til det, bes du om å gå ut av rommet dersom du må ta en samtale. Av hensyn til medpasienter bes det om at telefonsamtaler ikke blir foretatt på rommene mellom kl 21 og 09. Telefonen må stå på lydløs eller være avslått om natten og kan være på stilleringing eller vibrering om dagen.

Daglige rutiner

07:00 – 07:30

Vitale målinger (temperatur, blodtrykk o.a.) og blodprøvetaking. Det er fint om du oppholder deg på rommet i dette tidsrommet.

07:30 – 08:00

Pleiepersonalets rapport og planlegging av dagen.
Pasienter som har behov for det vil få hjelp/assistanse med personlig stell etter rapport.

08:00 – 09:00

Utdeling av morgenmedisiner

08:00 – 09:00 Frokost

09:00 –

Previsitt og deretter legevisitt til pasienter (kun på hverdager)

I previsitt går lege og sykepleier gjennom resultater av prøver for den enkelte pasient og legger videre plan for behandling/utreise. Lege går rundt på visitt i etterkant av previsitt. Det er fint om du oppholder deg på rommet/er i nærheten av rommet når legevisitten er på runde. Dersom du ønsker å ha pårørende tilstede under legevisitten avtales dette med sykepleier/lege.

Tips: Skriv ned på forhånd det du vil spørre legen om.

12:00 – 12:30

Utdeling av middagsmedisiner

12:00 – 13:00 Middag

14:30 – 15:00

Pleiepersonalets rapport og planlegging av kvelden

16:00 – 16:30

Utdeling av ettermiddagsmedisiner

17:30 – 18:30 Kveldsmat

21:00 – 21:30

Utdeling av kveldsmedisiner

Kvelder og helger 

Det er lavere bemanning av helsepersonell på kvelder og i helgene.

Det vil ikke være ordinær legevisitt. Vakthavende lege kommer derimot til avdelingen og har gjennomgang av pasientene sammen med ansvarlig sykepleier. Nye pasienter og de som trenger legetilsyn blir tilsett av lege. Tidspunkt for en eventuell legevisitt vil variere. Det er lege på vakt hele døgnet.

Medisiner

Bruker du faste medisiner, får du disse av oss. Vi ber om forståelse for at vi ønsker å påse at medisiner tas når de deles ut. Du kan avtale med oss om du ønsker å administrere noen medisiner selv. Private medisiner kan oppbevares av oss.

Undersøkelserog blodprøver

Du vil få informasjon av pleier/lege om undersøkelser og eventuelle forberedelser til disse (f.eks. faste eller tømming). De fleste undersøkelser blir foretatt hverdager i tiden mellom kl. 07 og 15. Tidspunkt for undersøkelser kan være noe vanskelig å forutse da inneliggende pasienter blir tatt innimellom polikliniske og øyeblikkelig-hjelp-pasienter. Du vil måtte påberegne en del venting. En pleier vil følge deg til/hente deg fra undersøkelse.

Har du fått beskjed om at det skal tas blodprøver av deg, er det viktig at du oppholder deg ved sengen til disse er tatt. Blodprøvesvar foreligger som oftest samme dag.

Måltider

Måltidene serveres på kjøkkenet. Pasienter som av helsemessige årsaker ikke kan komme til kjøkkenet, får maten servert på rommet. Middag blir satt av til de som faster eller ønsker å spise senere. Utenom måltidene finnes det også drikke, brødmat, pålegg og annet på kjøkkenet. Det er bare å forsyne seg eller spørre oss om hjelp. Er det spesielle hensyn å ta (allergier, intoleranse eller annet), er det fint om du gir beskjed tidligst mulig i tilfelle noe må spesialbestilles fra kjøkkenet.

Besøkende bes vennligst om ikke å benytte kjøkkenet under de faste måltidene da det er begrenset antall sitteplasser på kjøkkenet.

Verdisaker

Vi oppfordrer pasienter til ikke å ha verdisaker på rommet. Avdelingen har ikke ansvar for å erstatte verdisaker som går tapt. Avdelingen kan oppbevare eventuelle verdisaker for de som ikke er i stand til å ivareta de selv.

Klær, toalettsaker o. a.

Sykehuset kan tilby nattskjorter/bukser, engangstruser og det mest nødvendige av toalettsaker (såpe, tannbørste, engangshøvler, etc). Ha gjerne med/få tilsendt private klær og tøfler. Spesielt viktig er det med yttertøy og sko i forbindelse med utskriving. Vi har dessverre ikke muligheter for vask av privat tøy.

Forlate avdelingen/Permisjon

Dersom du forlater avdelingen bes du gi beskjed om dette til pleiepersonalet. Dette er spesielt viktig dersom du er tilkoblet et hjerteovervåkningsapparat (telemetri) eller du venter på å komme til en undersøkelse. I så fall er det fint om du oppgir et mobilnummer som du kan nås på.

Permisjon kan avtales, men reiseutgifter må du selv dekke.

Pasientopplysninger til pårørende/ledsagere

Personalet har lovpålagt taushetsplikt, og kan ikke gi informasjon om pasienter til andre enn de som står oppført som nærmeste pårørende i pasientens journal. Pasienten oppgir selv navn på denne personen ved innleggelse, og må selv gi sitt samtykke til at andre kan få opplysninger. I tilfeller der pasienten ikke er i stand til dette, gjelder egne regler, se Pasient- og brukerrettighetsloven §§1-3b og 3-3.

Vi ber om at pårørende som ønsker pasientopplysninger ringer etter kl. 13. Da er legevisitten som regel avsluttet og ansvarlig sykepleier er oppdatert i forhold til behandlingen. Det er ønskelig at pårørende holder hverandre oppdaterte om pasientens tilstand, slik at ikke alle ringer avdelingen. Vi vil da får mer tid til pasientene. Dersom pårørende ønsker samtale med legen eller å være tilstede under legevisitt, bes du gi beskjed til sykepleier om dette.

Barn som pårørende

Alvorlig sykdom, skade og rusavhengighet vil nesten alltid påvirke familien. Barn vil kunne ha behov for hjelp til å forstå hva som skjer. Sykehusets helsepersonell har etter helsepersonelloven § 10a, første ledd, plikt til å bidra til ivaretakelse av mindreårige barns behov for informasjon og nødvendig oppfølgning.

Besøk

Avdelingen har ingen fast besøkstid, men under legevisitt og mellom kl. 21 og 09 kan ikke besøkende oppholde seg på pasientrommene.

Prestetjeneste / Kapellet – det stille rom

Sykehuset har egen prest som står til rådighet for samtale med deg og dine pårørende dersom du ønsker det. Prestetjenesten kan kontaktes gjennom avdelingens personale. Du/dine pårørende kan eventuelt selv ta kontakt med sykehusprest Karen Lorentzen på telefon 78 42 12 88 / mobil 911 82 776.

Kapellet er alltid åpent og kan benyttes av alle uavhengig av tro/livssyn. Du finner det i 1. etasje, til venstre etter å ha passert kantina. Følg skilting.

Blomster og parfyme

Noen kan reagere allergisk på sterke dufter av for eksempel blomster og parfyme. Det er derfor innført blomsterfritt miljø på denne avdelingen. Vi vil også sette pris på om du unngår å bruke parfymerte produkter under oppholdet.

Røyking og alkohol

Det er totalt røykeforbud på hele sykehuset - både inne og ute. Det er heller ikke mulig å kjøpe tobakk/sigaretter i kiosken. Det finnes en røykebu på hjørnet øst for hovedinngangen til sykehuset.

På forespørsel kan inneliggende pasienter få nikotinerstatning i form av tyggegummi/plaster.

Vi gjør oppmerksom på eksplosjonsfaren ved tenning av ild (fyrstikk/lighter) i nærheten av oksygenuttak (surstoff).

Det er ikke tillatt å nyte eller oppbevare alkohol på sykehuset.

Praksisplass

Under oppholdet vil du kunne møte på studenter, lærlinger og elever i praksis. Disse er alltid under veiledning og har taushetsplikt på lik linje med alle ansatte.

Internettilgang

Nettverk: HN-GJEST. Du trenger ikke å oppgi passord.

Aviser

Avdelingen abonnerer på Finnmark Dagblad og Ságat. Avisene legges i felles oppholdsområde.

Kiosk

Narvesen ligger i 1. etasje ved hovedinngangen og har åpent hverdager mellom kl. 07.30 og 20, lørdager mellom kl. 10 og 17, og søndager mellom kl. 11 og 17.

Kafeteria

Sykehusets kafeteria ligger i 1. etasje og dørene er åpne hele døgnet. Kafeteriaen er betjent hverdager mellom kl. 08 og 13.30 og i helgene mellom kl. kl. 11.45 og 12.30. Det finnes automat med varm drikke til salgs for den som måtte ønske det.

Utskrivning/utreise

Før du reiser fra sykehuset vil du få en samtale med lege. Det er viktig å få med aktuelle papirer som epikrise, resepter, medisinliste og evt sykemelding.

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Hovedregelen er at du får dekket billigste reisemåte med rutegående transport til og fra nærmeste behandlingssted.

Skal du reise med taxi, kjører disse som regel etter kl. 14. Dette for å samordne transporten - en må regne med å dele taxi med andre.

Telefonnummer til Pasientreiser: 05515.

Venterom

I kafeteriaen finner du venterom med behagelige stoler og nydelig utsikt. Der kan du hvile og slappe av mens du venter på hjemtransport.

Ris og ros

Vi håper du har hatt et fint opphold her hos oss.

Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger fra deg – både positive og negative. En «Ris og ros»-postkasse henger i korridoren til venstre for inngangen til kjøkkenet.

Dersom du har noe å utsette på behandlingen og pleien du får eller har fått under oppholdet i avdelingen, ber vi deg i første omgang henvende deg til enhetsleder eller overlege i avdelingen. Det er også mulig å kontakte pasient- og brukerombudet i Finnmark på telefon 78 41 72 40.

De har egen hjemmeside

 

Skriv ut brosjyre

Kontakt

Hammerfest sykehus
Medisinsk sengepost
Sykehusveien 35
9601 Hammerfest

T 78 42 14 10 / 78 42 14 20 (5-dagerspost)