Pasientreiser

I oversikten over reisemuligheter nedenfor kan du finne hva slags reisemåte du vanligvis må benytte til våre viktigste behandlingssteder.

Hovedregelen er at pasientreiser dekkes med en standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter dekkes. Hvis du skal reise med fly, skal du ringe til Pasientreiser på telefon 05515 for å bestille flybilletter så raskt som mulig. Da slipper du å legge ut for flybillettene.

Tlf 05515 pasientreiser

Hjemreise etter at du har vært innlagt ordnes vanligvis av personalet på sengeposten.

Hvis du har medisinsk behov for annen reisemåte enn det som er standard, må du få rekvisisjon for dette fra henvisende eller behandlende lege. Det samme gjelder hvis du har medisinsk behov for ledsager.

Hvis du reiser med buss eller båt, bør du sjekke på 177 Finnmark om den faktisk går på den tiden du har planlagt.

Hvis du lurer på noe eller trenger hjelp til å bestiller reise, kan du ringe til Pasientreiser på telefon 05515.

Reisemuligheter

Her finner du en oversikt over de mest brukte reisealternativene til og fra de viktigste behandlingsstedene våre og UNN i Tromsø. I hvert av dokumentene finner du en oversikt over reisemåter og rutetider for hver av kommunene i Finnmark.

Reisepolicy

Generelle bestemmelser

Hovedregelen er at pasientreiser dekkes med en standardsats per kilometer.
Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter dekkes. Ved mangel på rutegående transport på deler av reisen, kan det evt. kombineres rutegående + drosje/turvogn.

Hovedregel for rekvisisjoner:
Pasientreiser finnmark  rekvirerer ved mangel på rutegående alternativ. Behandler rekvirerer dersom eksisterende rutegående alternativ ikke kan benyttes pga medisinske forhold.

Drosje/turvogn
Bestilles på tlf 05515 eller av behandler senest siste virkedag kl 13:00 før reisedagen.

Flyreiser
Bestilles på tlf. 05515 så tidlig som mulig etter at innkalling er mottatt.

Reisepolicy per kommune

Alta
Berlevåg
Båtsfjord
Gamvik
Hammerfest
Hasvik
Karasjok
Kautokeino
Kvalsund
Lebesby

Loppa
Måsøy
Nesseby
Nordkapp
Porsanger
Sør-Varanger
Tana
Vadsø
Vardø

Oversiktskart


Trafikkmeldinger

 • Fv 26 Sønvismoen, på strekningen Saga - Bjørnstad bru (Finnmark)

  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 16. Kan kjøre til Romsdal. Gjelder fra: 14.08.2017 07:00 Gjelder til: 02.11.2017 00:00

 • Fv 98 Torhop, på strekningen Lakselv - Tana (Finnmark)

  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 15.08.2017 07:00 Gjelder til: 30.11.2018 19:00 ...

 • Fv 882 Øksfjordtunnelen, i Loppa kommune (Finnmark)

  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 23:00. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 21.08.2017 06:00 Gjelder til: 01.09.2017 23:00

 • Rv 94 Skaidi - Arisberget, på strekningen Skaidi - Hammerfest (Finnmark)

  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 20.07.2015 07:00 Gjelder til: 29.12.2017 21:00

 • Ev 6 Sennalandet (Finnmark)

  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 22.08.2017 07:00 Gjelder til: 30.08.2017 19:00

 • Ev 6 Nyelv bru, på strekningen Tana bru - Kirkenes (Finnmark)

  Redusert framkommelighet: Lysregulering, stedvis manuell dirigering, innsnevring og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 08.07.2017 11:15 Gjelder til: 01.10.2017 00:00

 • Rv 94 Stallogargotunnelen, på strekningen Kvalsund bru - Hammerfest (Finnmark)

  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 08:00 til 17:00. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 22.08.2017 08:00 Gjelder til: 23.08.2017 17:00

Flyplasser

Alta
Berlevåg
Båtsfjord
Hammerfest
Hasvik
Honningsvåg

Kirkenes
Lakselv
Mehamn
Vadsø
Vardø
Tromsø