HELSENORGE
Pasientreiser

Ofte stilte spørsmål

Som pasient har du flere rettigheter når du er på reise. Det kan være vanskelig å finne frem til alle. Vi har samlet de oftest stilte spørsmålene her. 

Bilde av operatør i Pasientreiser Finnmark.

Pasientreiser: 05515

Pasientreiser Finnmark behandler og bestiller reiser for pasienter med folkeregistrert adresse i Finnmark.

Vi behandler ikke reiseregninger, dette gjøres av Pasientreiser HF. For henvendelser vedrørende dette kan du benytte tastevalg 2 når du ringer 05515. 

Reise

​​​​Jeg er blitt syk og kan ikke reise til timen min. Hva gjør jeg?​

Kontakt pasientreiser for å avbestille flyreisen så fort så mulig. For at vi skal bestille ny reise, må vi ha mottatt legeerklæring på sykdom først. Trykk​ her for å komme til innsendelse av dokumentasjon.
Grunnen til dette er at vi allerede har kjøpt en reise til behandlingen din, så for at du skal ha rett på ny reise til samme behandling, må det være gyldig grunn. 

§ 9.Unntak når tilbudt transport ikke benyttes

En pasient har ikke rett til å få dekket utgifter til transport hvis pasienten
a.  får tilbud om transport fra et regionalt helseforetak, eller
b. i et tidligere vedtak om dekning av reiseutgifter fra et helseforetak har fått opplyst at gratis offentlig transport skal benyttes på strekningen.​

 ​Det er dårlig vær og hjemreisen min kanselleres. Hva gjør jeg? 

I Finnmark kan det ofte være utfordrende værforhold som vil kunne påvirke reisen. 

  • ​Dersom din hjemreise med buss eller båt blir kansellert grunnet værforhold, og du ikke kommer deg hjem, ta kontakt med Pasientreiser på telefon 05515. 
  • Har du en medisinsk rekvisisjon på drosje hjem fra behandling, og veien blir stengt vil du enten få informasjon fra avdelingen du skrives ut fra, eller bli oppringt fra Pasientreiser. Vi følger nøye med værforhold, og planlegger alltid turer ut fra dette. 
  • Dersom du kjører egen bil, og veien blir stengt - ta kontakt med oss på telefon 05515.
  • Dersom du reiser med fly, og reisen blir kansellert grunnet værforhold er flyselskapet ansvarlig for ny reise, samt losji dersom reisen ikke kan gjennomføres dagen den var planlagt. 
I stort sett alle tilfeller der værforhold gjør slik at pasienter må overnatte har vi informasjon om dette i forkant av vår stengetid. Det er viktig at du kontakter oss så fort som mulig dersom du har informasjon om at din hjemreise ikke kan gjennomføres. 

Pasientreiser endrer ikke flyreiser grunnet dårlige værmeldinger. 

Kan jeg kjøre egen bil? 

Du kan bruke privat bil som transportmiddel til og fra behandling. Hovedregelen er at reiser på inntil 300 kilometer en vei dekkes av standardsats på 2,80 kr. per kilometer tur/retur. For reiser over 300 kilometer en vei, dekkes reisen tilsvarende kostnader for billigste rutegående transport. 

Har du med ledsager i bilen så dekkes reisen likevel bare med èn sats per kilometer. 

Tileggsutgifter slik som parkering, ferge, bom og piggdekk dekkes dersom det var nødvendig å bruke bil på reisen av helsemessige og trafikale årsaker. Helsemessige årsaker dokumenteres av behandler og trafikale årsaker vurderes av pasientreisekontoret. Du må legge ved kvittering når du sender inn reiseregning. 

Dersom vi vurderer at det kun var nødvendig med bruk av bil på deler av reisen, slik som bil til nærmeste bussholdeplass, så dekkes tilleggsutgiftene fram til bussholdeplassen. 

Les mer på Helsenorge.no. ​

Kan jeg ta drosje?

Du har rett på drosje om det er et medisinsk behov for det, dette må din behandler dokumentere. Drosje bestilles i forkant av reisen og du må ha medisinsk rekvisisjon klar før du kontakter pasientreiser. 

Hvis det ikke er rutegående transport vil det i noen tilfeller brukes drosje, enten på hele eller deler av strekningen. Ta kontakt med pasientreiser på telefon for nærmere informasjon om dette der du bor, før reisen starter. 

Kan jeg legge ut for taxi selv og få kostnadene refundert?

Drosjekostnader refunderes kun i sin helhet med medisinsk dokumentert behov for drosje, slik som ved øyeblikkelig hjelp. 

Dersom du ikke faller inn under benevnelsen over, men bestiller selv og legger ut for drosje refunderes dette kun etter standardsatser. 

Les mer på Lovdata.no​

Hvordan bestiller jeg flyreise? 

Vi hjelper deg. Ta kontakt straks du får innkallingsbrevet så bestiller vi reisen for deg. 

Flyet mitt er kansellert, hva gjør jeg?

Som regel blir du tildelt plass på ny flyreise av reiseselskapet. Dersom tidspunktet ikke passer med din behandling så ta kontakt med pasientreiser på telefon. 

Om du allerede har fått ny time til behandling så kan vi i noen tilfeller endre reise. Vanligvis må vi bestille ny reise. Du vil ikke bli fakturert for ny reise når flyet blir kansellert.

Pasientreiser endrer ikke flyreiser grunnet dårlige værmeldinger.

​​Jeg bestilte reise til behandlingen selv, hvorfor kan jeg ikke bestille retur gjennom dere?

​Dersom du ordner reise til behandlingen selv så må du også bestille reisen hjem selv, og så sende inn reiseregning i etterkant. Grunnen til dette er at du etter helsehjelpen/behandlingen har rett til reise til stedet du startet reisen til behandlingen fra. Når du selv har kjøpt reisen til så vet vi ikke hvilke rettigheter du har for dekning av reise til behandlingen. 

Dette gjelder ikke øyeblikkelig hjelp. Dersom det er særskilte omstendigheter, ta kontakt med pasientreiser. 

Denne informasjonen finer du også i pasientreiseforskriften kapittel 3, §20

Reiseutgiftene dekkes fra oppholdsstedet til behandlingsstedet. Etter at helsehjelpen er gitt, dekkes reiseutgiftene fra behandlingsstedet til oppholdsstedet.

Reiser pasienten fra eller til et annet oppholdssted enn bostedet, dekkes utgiftene likevel ikke utover kostnadene ved å reise fra eller til bostedet. Som bosted regnes også nødvendig midlertidig oppholdssted på grunn av arbeid, studier, militærtjeneste og opphold på institusjon.

Begrensningen etter andre ledd gjelder ikke hvis

a.            dekning fra bostedet ville påføre pasienten urimelig store reiseutgifter,
b.            helsehjelpen av hensyn til behandlingen eller oppfølgingen ikke kunne ytes andre steder, og
c.            behovet for helsehjelp var uventet og oppstod på stedet.​

Når kan jeg reise til behandlingen min?

Pasientreiser Finnmark bestiller og forhåndsdekker reiser til/fra behandling etter Pasientreiseforskriften. Skal du kombinerer privat reise med behandlingsreise, må du bestille din egen reise, og søke refusjon i etterkant. Forhåndsdekning av reiser er ikke en rettighet til pasient.

Dersom reisen er under 300 kilometer en vei vil du få dekt reisen etter standard sats som er 2,80 kr. per kilometer tur/retur.

På reiser over 300 kilometer en vei dekkes reisen tilsvarende kostnader for billigste rutegående transport.  Er flyreise billigste rutegående transport på reisestrekningen du skal reise, legges avtalepris eller gjennomsnittspris til grunn for dekningsgrunnlaget.

Merk at reisen må finne sted 3-4 dager før/etter behandling, og maksimalt 7 dager til sammen, for den skal dekkes under Pasientreiseforskriften.

Dersom du bestiller din egen reise tar du all økonomiske risiko selv, og du er selv ansvarlig for kostnader som vil kunne påløpe dersom behandlingen for eksempel blir avlyst/utsatt.​

Jeg har time til vaksinering/testing for koronavirus. Dekker dere reisen? 

Nei. Reiser til vaksinering og testing dekkes ikke av pasientreiser, ta kontakt med kommunen du tilhører for informasjon om transport til vaksinering. 

Jeg skal reise til timen min for hjelpemidler og tilrettelegging. Dekker dere reisen? 

Hvis du har time til hjelpemiddelsentralen, bilsenteret, ortopedisk verksted eller tilpasningskurs så dekkes dette av NAV. Les mer her. ​


​Utgifter

​Hvordan beregnes reiseutgifter? 

Hvis reisen er kortere enn 300 kilometer hver vei så dekkes reiseutgiftene med kr 2,80 per kilometer. Hvis du reiser med passasjerbåt eller hurtigrute på strekningen så dekkes kostnaden til båten i stedet for sats per kilometer. 

Hvis reisen er lengere enn 300 kilometer hver vei, dekkes reiseutgiftene med taksten for den billigste reisemåten med rutegående transportmiddel. 

Les mer på Lovdata.no​

Har jeg rett til kost og overnatting? 

Du har rett til kostgodgjørelse når du har vært borte fra ditt eget hjem i mer enn 12 timer. Kostgodtgørelsen er kr 244 per døgn. Hvis du er borte i mer enn ett døgn så gir seks timer eller mer inn i det nye døgnet rett til dekning som ett helt døgn. 

Du har rett til dekning av nødvending overnatting under reisen. Utgifter til overnatting dekkes med inntil kr 631 per døgn. Privat overnatting dekkes ikke. 

Les mer på Lovdata.no​

Hvor søker jeg om å dekket reiseutgifter? 

Du kan levere søknad digitalt via Helsenorge.no.  Du kan også søke via post om du ønsker.

Dersom du søker som verge, fosterforelder, pårørende eller ledsager må du sende inn søknad med papirskjema.

 

Overnatting

​Hvordan bestiller jeg overnatting? 

Du må selv organisere og betale for din overnatting, så sender du inn reiseregning i etterkant. 

Ved lengere opphold der behandlingsstedet ikke organiserer overnatting er det egne regler. Ta kontakt med pasientreiser for nærmere informasjon for din behandling. 

Les mer på Lovdata.no

Hva om det koster mer for overnatting enn deres satser? 

Overnatting og kost dekkes inntil de satsene som er i henhold til vårt lovverk. Kostnader per døgn utover dette må dekkes selv. 

 

Ledsagere og pårørende

Hva dekkes for ledsagere? 

Dersom du har behov for ledsager under reisen så dekkes utgiftene etter samme regler som for pasienten. Dette gjelder for reiseutgifter, overnatting og kost. ​

I tillegg kan reiseledsager ha rett på tap av dokumentert arbeidsinntekt, nåværende sats er kr 147 per time inntill åtte timer per døgn. 

Om du trenger kvalifisert ledsager så er det andre regler. Ta kontakt med oss på telefon i slike tilfeller. 

Hvordan går jeg frem for å dokumentere ledsagerbehov? 

Det er behandler som dokumenterer behovet for ledsager under reisen. 

Dette gjelder ikke for barn under 18 år. 

Kan begge foreldre/foresatte være ledsager for barn under 18 år? 

Barn under 18 år har alltid krav på en ledsager. Ved innleggelse og/eller livstruende sykdom dekkes reisen for to ledsagere. 

I tilfeller der det er behov for å ta med andre barn på reisen, for eksempel barn under 1 år som ammes, så vil reiseutgiftene dekkes. ​Det er viktig at du tar kontakt med oss på telefon i slike tilfeller, slik at dere vil få informasjon om dokumentasjonsbehov og eventuell fremgangsmåte som kan foreligge i enkelte tilfeller. 

 


Behov for tilrettelegging

​Jeg vil ha første fly hjem av medisinske årsaker. Hva gjør jeg? 

Hvis du har behov for tilrettelegging på din reise, slik som første fly hjem, så må dette dokumenteres av din behandler. Da må det fremkomme tydelig i den medisinske dokumentasjon hva som er behovet på reisen.  Din behandler oppretter en elektronisk rekvisisjon i NISSY systemet, som vi får opp på ditt personalia. Dette må gjøre før tilrettelagt reise kan bestilles/endres
Andre spørsmål

​Jeg skal sende inn dokumentasjon til Pasientreiser. Hvordan gjør jeg det? 

Dersom du har behov for å sende inn dokumentasjon til oss skal dette sendes gjennom eDialog. For informasjon om eDialog se her under "Send sikker post med eDialog". ​

Dette er sikker kommunikasjon som er kryptert, og alle henvendelser som inneholder personopplysninger skal sendes via denne kanalen.  

Her logger du inn med elektronisk-ID (bank-ID, MINID, buypass ID,COMMFIDES), og fyller ut et skjema med personalia. Du kan også legge ved filer.

Husk å markere innsendelsen med Pasientreiser i fritekst feltet slik at det kommer til oss. 

Hvordan klager jeg? 

Alle vedtak som fattes av pasientreiser har pasienter klagerett på. 
Klagen må sendes skriftlig til Pasientreiser, som vil gjennomgå klagen. Dersom vedtaket opprettholdes av Pasientreisekontoret, sendes klagen videre til Statsforvalteren. 
Klager, verge eller klagers fullmektig må undertegne klagen, og du må vise til vedtaket det klages på. Klagen må begrunnes. Klagefristen er fire uker fra du mottar vedtaket. 

Klagen sendes til:
Hammerfest Sykehus
Pasientreiser
Sykehusveien 35
9601 HammerfestNyttige nettsteder for informasjon

​Snelandia
Fant du det du lette etter?