Pasientreiser

Ofte stilte spørsmål

Som pasient har du flere rettigheter når du er på reise. Det kan være vanskelig å finne frem til alle. Vi har samlet de oftest stilte spørsmålene her. 

Bilde av operatør i Pasientreiser Finnmark.

Pasientreiser: 05515


Reise

Kan jeg kjøre egen bil? 

Du kan bruke privat bil som transportmiddel til og fra behandling. Hovedregelen er at reiser på inntil 300km en vei dekkes av standardsats, på reiser over 300km en vei dekkes reisen tilsvarende kostnader for billigste rutegående transport. 

Har du med ledsager i bilen så dekkes reisen likevel bare med èn sats per kilometer. 

Tileggsutgifter slik som parkering, ferge, bom og piggdekk dekkes dersom det var nødvendig å bruke bil på reisen av helsemessige og trafikale årsaker. Helsemessige årsaker dokumenteres av behandler og trafikale årsaker vurderes av pasientreisekontoret. Du må legge ved kvittering når du sender inn reiseregning. 

Dersom vi vurderer at det kun var nødvendig med bruk av bil på deler av reisen, slik som bil til nærmeste bussholdeplass, så dekkes tilleggsutgiftene fram til bussholdeplassen. 

Les mer på Helsenorge.no. ​

Kan jeg ta drosje?

Du har rett på drosje om det er et medisinsk behov for det, dette må din behandler dokumentere. Drosje bestilles i forkant av reisen og du må ha medisinsk rekvisisjon klar før du kontakter pasientreiser. 

Hvis det ikke er rutegående transport vil det i noen tilfeller brukes drosje, enten på hele eller deler av strekningen. Ta kontakt med pasientreiser på telefon for nærmere informasjon om dette der du bor, før reisen starter. 

Kan jeg legge ut for taxi selv og få kostnadene refundert?

Drosjekostnader refunderes kun i sin helhet med medisinsk dokumentert behov for drosje, slik som ved øyeblikkelig hjelp. 

Dersom du ikke faller inn under benevnelsen over, men bestiller selv og legger ut for drosje refunderes dette kun etter standardsatser. 

Les mer på Lovdata.no​

Hvordan bestiller jeg flyreise? 

Vi hjelper deg. Ta kontakt straks du får innkallingsbrevet så bestiller vi reisen for deg. 

Flyet mitt er kansellert, hva gjør jeg?

​Som regel blir du tildelt plass på ny flyreise av reiseselskapet. Dersom tidspunktet ikke passer med din behandling så ta kontakt med pasientreiser på telefon. 

Om du allerede har fått ny time til behandling så kan vi i noen tilfeller endre reise. Vanligvis må vi bestille ny reise. Du vil ikke bli fakturert for ny reise når flyet blir kansellert. 

​​Jeg bestilte reise til behandlingen selv, hvorfor kan jeg ikke bestille retur gjennom dere?

​Dersom du ordner reise til behandlingen selv så må du også bestille reisen hjem selv, og så sende inn reiseregning i etterkant. Grunnen til dette er at du etter helsehjelpen/behandlingen har rett til reise til stedet du startet reisen til behandlingen fra. Når du selv har kjøpt reisen til så vet vi ikke hvilke rettigheter du har for dekning av reise til behandlingen. 

Dette gjelder ikke øyeblikkelig hjelp. Dersom det er særskilte omstendigheter, ta kontakt med pasientreiser. 

Denne informasjonen finer du også i pasientreiseforskriften kapittel 3, §23

Flyreiser skal bestilles av helseforetaket. Hvis pasienten likevel selv legger ut for transport med fly, har pasienten rett til følgende dekning:

a) ved reiser som er kortere enn 300 kilometer hver vei, dekkes reiseutgiftene med et beløp per kilometer fastsatt av departementet.
b) ved reiser som er lenger enn 300 kilometer hver vei, dekkes reiseutgiftene med taksten for den billigste reisemåten med rutegående transportmiddel.​

Når kan jeg reise til behandlingen min?

Hovedmålet med reisen er at du skal reise til behandlingen din. Det er mulig å reise i forkant eller etterkant av beandlingen dersom dette ikke medfører noen ekstrakostnader for helseforetaket. reisen må skje 3 til 4 dager før/etter behandling, og ikke mer enn 7 dager totalt før/etter behandling.

Du vil bli informert om at du selv står for all risiko forbundet med en tidlig/sen reise, og ingen utgifter utover de faktiske reisekostnadene vil bli dekket. 

Les mer på Lovdata.no. ​

Jeg har time til vaksinering/testing for koronavirus. Dekker dere reisen? 

Nei. Reiser til vaksinering og testing dekkes ikke av pasientreiser, ta kontakt med kommunen du tilhører for informasjon om transport til vaksinering. 

Jeg skal reise til timen min for hjelpemidler og tilrettelegging. Dekker dere reisen? 

Hvis du har time til hjelpemiddelsentralen, bilsenteret, ortopedisk verksted eller tilpasningskurs så dekkes dette av NAV. Les mer her. ​


​Utgifter

​Hvordan beregnes reiseutgifter? 

Hvis reisen er kortere enn 300km hver vei så dekkes reiseutgiftene med kr 2,70 per kilometer. Hvis du reiser med passasjerbåt eller hurtigrute på strekningen så dekkes kostnaden til båten i stedet for sats per kilometer. 

Hvis reisen er lengere enn 300km hver vei så dekkes reiseutgiftene med taksten for den billigste reisemåten med rutegående transportmiddel. 

Les mer på Lovdata.no​

Har jeg rett til kost og overnatting? 

Du har rett til kostgodgjørelse når du har vært borte fra ditt eget hjem i mer enn 12 timer. Kostgodtgørelsen er kr 238 per døgn. Hvis du er borte i mer enn ett døgn så gir seks timer eller mer inn i det nye døgnet rett til dekning som ett helt døgn. 

Du har rett til dekning av nødvending overnatting under reisen. Utgifter til overnatting dekkes med inntil kr 614 per døgn. Privat overnatting dekkes ikke. 

Les mer på Lovdata.no​

Hvor søker jeg om å dekket reiseutgifter? 

Du kan levere søknad digitalt via Helsenorge.no.  Du kan også søke via post om du ønsker.

Dersom du søker som verge, fosterforelder, pårørende eller ledsager må du sende inn søknad med papirskjema.

 

Overnatting

​Hvordan bestiller jeg overnatting? 

Du må selv organisere og betale for din overnatting, så sender du inn reiseregning i etterkant. 

Ved lengere opphold der behandlingsstedet ikke organiserer overnatting er det egne regler. Ta kontakt med pasientreiser for nærmere informasjon for din behandling. 

Les mer på Lovdata.no

Hva om det koster mer for overnatting enn deres satser? 

Overnatting og kost dekkes inntil de satsene som er i henhold til vårt lovverk. Kostnader per døgn utover dette må dekkes selv. 

 

Ledsagere og pårørende

Hva dekkes for ledsagere? 

Dersom du har behov for ledsager under reisen så dekkes utgiftene etter samme regler som for pasienten. Dette gjelder for reiseutgifter, overnatting og kost. ​

I tillegg kan reiseledsager ha rett på tap av dokumentert arbeidsinntekt, nåværende sats er kr 143 per time inntill åtte timer per døgn. 

Om du trenger kvalifisert ledsager så er det andre regler. Ta kontakt med oss på telefon i slike tilfeller. 

Hvordan går jeg frem for å dokumentere ledsagerbehov? 

Det er behandler som dokumenterer behovet for ledsager under reisen. 

Dette gjelder ikke for barn under 18 år. 

Kan begge foreldre/foresatte være ledsager for barn under 18 år? 

Barn under 18 år har alltid krav på en ledsager. Ved innleggelse og/eller livstruende sykdom dekkes reisen for to ledsagere. 

I tilfeller der det er behov for å ta med andre barn på reisen, for eksempel barn under 1 år som ammes, så vil reiseutgiftene dekkes. ​Det er viktig at du tar kontakt med oss på telefon i slike tilfeller, slik at dere vil få informasjon om dokumentasjonsbehov og eventuell fremgangsmåte som kan foreligge i enkelte tilfeller. 

 

Behov for tilrettelegging

​Jeg vil ha første fly hjem av medisinske årsaker. Hva gjør jeg? 

Hvis du har behov for tilrettelegging på din reise, slik som første fly hjem, så må dette dokumenteres av ditt legekontor.  Da må det fremkomme tydelig i dokumentasjonen som sendes oss at du er medisinsk vurdert til å ha et behov for å komme deg fort hjem. Dette gjøres av ditt legekontor. 

 
 ​

Nyttige nettsteder for informasjon

​Snelandia
Fant du det du lette etter?